Prof.

Tuğrul Yazar

+90 212 311 7727

Santralistanbul / KD 6-202

He graduated from Yıldız Technical University Faculty of Architecture in 2001. He received an M.Arch degree in 2003, and a doctoral degree in 2009 from the Computer-aided Architecture Program of the same university. He has publications in architectural education and digital design. He has been giving Architectural Geometry, Design Computing, Mathematics, and Parametric Design courses at İstanbul Bilgi University Faculty of Architecture since 2011. The research he made between 2011-2015 was shared at  www.designcoding.net. He published the book titled Parametric Modeling with Grasshopper in 2016 which is the first Turkish resource in this area. He received the title of associate professor in the same year. He performs consultancies for architectural firms and conducts workshop activities, and he has artworks in various exhibitions and biennials.

             

JOURNAL PAPERS

CONFERENCE PAPERS

 • Kozikoğlu N., Dursun P., Yazar T., Balaban B., Üneşi O., Erden M. (2020), Dynamic Architectural Canvas: Designing a relational mapping based architectural design tool, Anthropologic – Architecture and Fabrication in the Cognitive Age, 38. eCAADe Conference Proceedings, pp. 229-238, TU Berlin, Berlin: Germany
 • Gündüz G., Oral H., Yazar T., (2018), Integration of Design Geometry with Computational Making in Basic Design Studio: A Case Study of Lanterns Project, Computing for a Better Tomorrow, 36. eCAADe Conference Proceedings, pp. 439-448, Lódz University of Technology, Lódz: Poland
 • Yazar N.E., Yazar T., (2018), Re-Generating Continuous Rumî Compositions, Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture, Bridges 2018 Conference Proceedings, pp. 23-30, Stockholm: Sweden
 • Akipek F., Yazar T., (2017), Growing an Architectural System: Bir Mimari Sistem Büyütmek, Performansa Dayalı Sayısal Tasarım Araştırmaları İçin Prototipler, 11. Digital Design in Architecture Symposium, pp. 162-171, Middle East Technical University, Ankara: Turkey
 • Yazar T, Uysal, S., (2017), Mimarlıkta Sayısal Tasarım Kavramları Üzerine Bir Çalışma, 11. Digital Design in Architecture Symposium, pp. 126-135, Middle East Technical University, Ankara: Turkey
 • Akipek F., Yazar T., Aydın A., (2016), Performansa Dayalı Tasarım Araştırmaları için Prototipler: Kent Bahçesi Strüktürleri, 10. Digital Design in Architecture Symposium, pp. 240-251, İstanbul Bilgi University, İstanbul: Turkey
 • Akipek F., Yazar T., (2015), Tasarım Bilgisinin Geri Dönüşümünde Prototipler: A-CHORD Katlanabilir Ahşap Yüzeyler için Bir Prototip Deneyimi, 9. Digital Design in Architecture Symposium, pp. 69-81, Özyeğin University, İstanbul: Turkey
 • Yazar T., (2014), Design of Dataflow, The Relationship Between Mathematics and Architecture, Nexus 2014 Conference, Middle East Technical University, Ankara: Turkey
 • Yazar T., Akipek F., (2013), Infections: Parametric Patterning and Material Behavior, Computation and Performance, 31. eCAADe Conference Proceedings 2, pp. 247-254, TU Delft, Delft: The Netherlands
 • Yazar T., Pakdil O., (2009), Role of Studio Exercises in Digital Design Education: Case Study of the Nine-Square Grid, Computation: The New Realm of Architecture, 27. eCAADe Conference Proceedings, pp. 145-152, İstanbul Technical University-Yıldız Technical University, İstanbul: Turkey
 • Çolakoğlu B., Yazar, T., (2009), Designer as Casual Coder: Overview of an Experimental Design Studio, Computation: The New Realm of Architecture, 27. eCAADe Conference Proceedings, pp. 145-152, İstanbul Technical University-Yıldız Technical University, İstanbul: Turkey
 • Çolakoğlu B., Yazar T., (2009), Tasarım Eğitiminde Yeni Pedagojik Açılım: Computation, 3. Digital Design in Architecture Symposium, pp. 10-12, İstanbul Technical University, İstanbul: Turkey
 • Akipek F., Yazar T., Yalınay Ş., (2008), Parametrik Tasarım Ilişkisellik ve Mimarlık Eğitimi. 2. Digital Design in Architecture Symposium, Bilkent University, Ankara: Turkey
 • Çolakoğlu B., Yazar T., (2008), Tasarımı Tasarlamak Matematigin Dünyası Dokular ve Yeni Tasarım Yaratma Yöntemleri. 2. Digital Design in Architecture Symposium, Bilkent Üniversitesi, Ankara: Turkey
 • Çolakoğlu B., Yazar T., Uysal S., (2008), Educational Experiment on Generative Tool Development in Architecture, PatGen: Islamic Star Pattern Generator, Architecture in Computro, 26. eCAADe Conference Proceedings, pp. 685-693, Antwerp: Belgium
 • Yazar T., Çolakoğlu B., (2007), QShaper: A CAD Utility for Shape Grammars, Predicting the Future, 25. eCAADe Conference Proceedings, pp. 941-947, FH Wiesbaden, Frankfurt: Germany
 • Çil E., Çolakoğlu B., Erdoğan M., Akipek F., Pakdil O., Yalınay Ş., Yazar T., (2007), Mimarlık Eğitimi ve Sayısal Akıl: İlk Yıl Tasarım Atölyelerinde Uygulanan Alıştırmalara Dair Bazı Notlar, Design Education Seminar, pp. 17-30, Yıldız Technical University, İstanbul: Turkey
 • Çil E., Aydın E., Yazar T., Pakdil O., (2007). Bilgisayar Tasarım İlişkisinin Sosyolojik Boyutu. 1. Digital Design in Architecture Symposium, Middle East Technical University, Ankara: Turkey
 • Çolakoğlu B., Yazar T., (2007). Mimarlık Tasarım Egitiminde Yeni Bir Model Tasarımı Tasarlamak. 1. Digital Design in Architecture Symposium, Middle East Technical University, Ankara: Turkey

BOOKS AND BOOK CHAPTERS

 • Yazar T., (2019), Parametric Modeling of a Wooden Folding Structure, Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation in Architectural Design, Lecture Notes in Civil Engineering 24, pp. 1409-1419, Springer, Switzerland
 • Yazar T., Uysal S., (2016), Grasshopper ile Parametrik Modelleme, Pusula Publishing, İstanbul: Turkey
 • İnceoğlu N., Erdoğan M., Böyür A., Yazar T., (2005), Üç Dönüşüm Projesi, Sinan Genim’e Armağan 60.yıl Makaleler, pp. 376-382, Ege Publishing, İstanbul: Turkey

SCIENTIFIC PROJECTS

 • Ongoing İstanbul Bilgi Üniversitesi Research-Development-Innovation (RDI) Programme Research Project (Researcher): Biyolojik Katkılı Sıkıştırılmış-Toprak Panellerin Prekast Yapı Elemanları Olarak Tasarımı ve Üretimi: BIRE-PAN, Project team: Fulya Akipek, Tuğrul Yazar, Muammer Özbek, Büşra Aktürk, Hatice Gülen, 2021-2024
 • Finished TÜBİTAK ARDEB 1001 Project (Researcher): Mekan Dizimi Tasarım Uygulaması, Project team: Pelin Dursun Çebi, Nilüfer Kozikoğlu, Tuğrul Yazar, 2021
 • Finished İstanbul Bilgi University Scientific Project (Coordinator): Tasarım Eğitiminin Erken Aşamalarında Robot Teknolojisinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Project team: Tuğrul Yazar, Gamze Gündüz, Hülya Oral, Meryem N. Yabanigül, 2018-2019
 • Finished Yıldız Technical University Scientific Project (Researcher): Mimari Tasarım Eğitiminde E-Collaboration: Uzaktan Erişimli Ortak Tasarım Projesi, Project team: Birgül Çolakoğlu, Tuğrul Yazar, April 2004-November 2007
 • Finished Yıldız Technical University Scientific Project (Researcher): Mimari Tasarım Atölyesine Destek Amaçlı Analitik Görsellerin Sayısal Ortamda Geliştirilmesi, Project team: Ela Çil, Canan Akoğlu, Togan Tong, Fulya Akipek, Tuğrul Yazar, Serkan Uysal, Erdal Aydın, January-June 2007

PATENTS

 • Ongoin Utility Model Application: Meryem N. Yabanigül, Tuğrul Yazar, Düz Olmayan İnce Sıcak Tel Kesici, 2020/16258, İstanbul Bilgi University

AWARDS

 • International S-ARCH Conference Architecture Awards, Honourable Mention, Common-action Walls project, 2018, Venice: Italy
 • Yıldız Technical University Davutpaşa Campus Entrance Design Contest, Honourable Mention, 2008, İstanbul: Turkey
 • Ivan Petrovic International Young Researcher Award, Honourable Mention, 2009, 27. eCAADe Conference, İstanbul: Turkey
 • Yıldız Technical University Cultural Center Design Contest, First Prize, 2009, design team: Yazar T.,Palabıyık S., Uysal S., İstanbul: Turkey
 • Lift Design International Contest, AYSAD Honourable Mention, 2007, İstanbul: Turkey
 • 7. Akmerkez Screen Design Contest, 2 Honourable Mentions, 2004, design team: İnceoğlu N., Yazar T, İstanbul: Turkey
 • Yıldız Technical University Institute of Applied Sciences graduation with highest grades, 2003
 • 6. Akmerkez Screen Design Contest, 2 Honourable Mentions, 2002, design team: İnceoğlu, N., Alikişioğlu, İ., Yazar, T., İstanbul: Turkey
 • Yıldız Technical University Faculty of Architecture graduation with highest grades, 2001

SELECTED EXHIBITIONS

 • Common-action Walls, IABA 2017 International Antalya Architecture Biennial, 22.09.2017, design team: Akipek F., Yazar T., Karaalioğlu Park, Antalya: Turkey
 • Common-action Gardens II, Beşiktaş International Garden and Flower Festival, 6.05.2016, design team: Akipek F., Yazar T., Çokuğraş I., Aydın A., Nişantaşı Sanat Park, İstanbul: Turkey
 • Common-action Gardens I, IABA 2015 International Antalya Architecture Biennial, 24.10.2015, design team: Akipek F., Yazar T., Aydın A., Karaalioğlu Park, Antalya: Turkey
 • A-Chord, International World Wood Day Exhibition, 28.03.2015, design team: Yazar T., Akipek F., Şişli Sanatçılar Park, İstanbul: Turkey
 • Life Sciences, Vitra Modern Architecture Series 3: Dreams to Realities, design team: Yazar T., Akipek F., İstanbul Modern Art Museum – Ankara TSMD Architecture Center, 13.03.2014, 15.10.2014, İstanbul-Ankara: Turkey

SELECTED WORKSHOPS

 • Dynamic Canvas, 09.2020, instructors: Dursun Çebi P., Kozikoğlu N., Yazar T., Üneşi O., Balaban B., Erden S., eCAADe 2020 Conference Workshop, Frankfurt: Germany (online)
 • Hydrophilic Structures, 05.2019, instructors: Akipek F., Karabağ K., Yazar T., İstanbul Bilgi University, İstanbul: Turkey
 • Robotic Earthcrafts, 07.2018, instructors: Akipek F., Yazar T., İstanbul Bilgi University, İstanbul: Turkey
 • Grasshopper ile Parametrik Modelleme, 26-27.10.2016, instructors: Yazar T., Uysal S., İstanbul Bilgi University, İstanbul: Turkey
 • Woodstock Design Research Group, 03.2015, instructors: Akipek F., Orhun S., Yazar T., World Wood Day 2015, İstanbul: Turkey
 • Cellular Revisions, AA Summer School İstanbul Workshop, 15-24.06.2015, instructors: Erdine E., Kallegias A., Çam D., Yazar T., Gürsoy B., Aydın A., İstanbul Bilgi University, İstanbul: Turkey
 • Animate Patterning, 1-4.05.2014, instructors: Akipek F., Yazar T., Altın M. A., Anadolu University, Eskişehir: Turkey
 • Re-Flex Patterning, 6-8.05.2013, instructors: Yazar T., Akipek F., Abant İzzet Baysal University, Bolu: Turkey
 • Gridal Infections, 5-8.01.2013, instructors: Yazar T., Akipek F., Yıldız Technical University, İstanbul: Turkey
 • Design School in Sarajevo, 19-24.04.2006, instructors: Maslaj N., Pasic A., Zecevid M., Çolakoğlu B., Yazar T., Joint design studio between Yıldız Technical University and Sarajevo University, Sarajevo: Bosnia and Herzegovina / İstanbul: Turkey

SYMPOSIUM ORGANIZATIONS

 • MSTAS 2016, 10. Digital Design in Architecture Symposium, İstanbul Bilgi University, organization commitee: Aksan A., Erten C., Akipek F., Oral H., Karabağ K., Yalınay Çinici Ş., Yazar T., 27-28.06.2016, İstanbul: Turkey
 • eCAADe 2009, 27. Education and Research in Computer-aided Architectural Design in Europe Conference, İstanbul Technical University and Yıldız Technical University, organization commitee: Çağdaş G., Çolakoğlu B., Yalınay Çinici Ş., Tong T., Gürbüz E., Alaçam Arslan S., Sökmenoğlu A., Akipek F., Uysal S., Yazar T., 16-19.09.2009, İstanbul: Turkey

THESIS SUPERVISIONS

 • Ekrem Eralp Üstün, Yapay Zeka Çağında Akıllı Binaların Yeniden Değerlendirilmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı, 2020.
 • Meryem Nurefşan Yabanigül, Robotic Fabrication Workflow for Gyroid-Like Structural Systems, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı, 2020.
 • Sevde Gülizar Dinçer, Sayısal Ortamda Mukarnas Denemesi: Sultanhanı Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ortamında Mimarlık YL. Programı ikinci danışmanlık, danışman: Togan Tong, 2016

SELECTED SEMINARS

 • İstanbul Bilgi University, Panel: Ezri Tarazi, Tuğrul Yazar, Fulya Akipek, Elif Kendir, Moderator: Özlem Er, 2019, İstanbul: Turkey
 • İstanbul Sabahattin Zaim University, Seminar: Parametrik Eğrilerin Kısa Tarihi, 24.04.2018, İstanbul: Turkey
 • İstanbul Bilgi University, Panel: Matematikle Yazılmış Şiir: İslamik Örüntüler, 2.11.2017, İstanbul: Turkey
 • Akipek F., Yazar T., (2017), Tasarım Araştırmaları İçin Prototipler; Kent Bahçesi Strüktürleri, Seminar, Ek-Biç-Ye-İç, 14.01.2017, İstanbul: Turkey

REVIEWINGS

2021

 • Black Sea Journal of Public and Social Science: 1 paper
 • Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe Conference: 12 papers
 • International Journal of Architectural Computing: 1 paper
 • İstanbul Technical University Architectural Computing PhD. Programme: 1 thesis jury
 • Journal of Asian Architecture and Building Engineering: 1 paper
 • Konya Technical University PhD. Programme: 1 thesis jury
 • Digital Design in Architecture Symposium: 4 papers
 • Tasarım+Kuram Mimar Sinan Fine Arts University Journal: 1 paper
 • Yıldız Technical University Computer-aided Architectural Design PhD. Programme:: 3 thesis juries

2020

 • Design Journal: 1 paper
 • Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe Conference: 9 papers
 • International Journal of Architectural Computing: 1 paper
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 3 phd. qualification jury
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 1 phd. thesis monitoring jury
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 1 phd thesis final jury
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, İTÜ/A-Z: 1 paper
 • Journal of Computational Design: 1 paper
 • Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Doktora Programı: 1 phd qualification jury
 • Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Programı: 1 phd thesis monitoring jury
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 papers
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 2 phd. qualification juries
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 3 phd thesis monitoring juries

2019

 • CAAD-Futures Sempozyumu: 6 papers
 • Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe Konferansı: 2 papers
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı: 1 thesis final jury
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı: 2 thesis final juries
 • İstanbul Teknik Üniversitesi SBE, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı: 1 thesis final jury
 • Journal of Asian Architecture and Building Engineering: 1 paper
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 papers
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi: 1 paper
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 thesis final jury
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 phd thesis monitoring jury
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 2 thesis final juries

2018

 • Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation in Architectural Design: 5 book chapters
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 3 papers
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 phd thesis monitoring jury
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 3 thesis final juries

2017

 • CAAD-Futures Sempozyumu: 3 papers
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 6 phd. qualification juries
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı: 1 thesis final jury
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 papers
 • TÜBİTAK ARDEB 1002 Programı: 1 project proposal
 • TÜBİTAK ARDEB 2224 Programı: 1 project proposal
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 3 thesis final juries
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Megaron: 1 paper

2016

 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 papers
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 3 thesis final juries

2015

 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 papers
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Doktora Programı: 1 thesis final jury
 • TÜBİTAK ARDEB 2224 Programı: 1 project proposal
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Megaron: 1 paper

2014

 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 papers
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Megaron: 1 paper

2011

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi: 2 papers

COURSES

İstanbul Bilgi University Undergraduate Courses (conducted in Engish)

 • Architectural Design Studio V-VI
 • Design Mathematics
 • Parametric Modeling
 • Architectural Geometry / Design Geometry
 • Design Computing
 • Architectural Drawing I-II
 • Basic Design I-II

İstanbul Bilgi University Graduate Courses (conducted in Turkish)

 • Design Research Laboratory
 • Theories and Applications of Computational Design

Yıldız Technical University (as an research assistant)

 • Introduction to Architectural Design Studio
 • Architectural Design I 
 • Architectural Design 7
 • Graduation Studio
 • CAAD-Presentation Techniques
 • Computer-aided Design Graduate Studios
 • Graphical Computer Programming
 • Computer-aided Presentation Techniques

ADMINISTRATIVE POSITIONS (İstanbul Bilgi University)

 • 2019-today: Faculty Academic Board member
 • 2018-today: Faculty Governing Board member
 • 2020-2021: WSUC Acreditation Faculty Representative
 • 2019-2020: Vice Dean
 • 2018-2020: Curriculum Commission member
 • 2017-2020: First-year Internship coordinator
 • 2016-2019: Fabrication Laboratory coordinator
 • 2012-2019: Design Geometry and Computing course coordinatiors
 • 2018-2019: Vice Head of Architecture Department
 • 2018: Transfer Commission member

CERTIFICATE

 • 2017: Robot Programming 1. Kuka College, İstanbul: Turkey

CITATIONS

Citations are extracted from Google Scholar, Web of Science, and ResearchGate and checked on the texts (control date: 14.06.2021)

 • Abdullah, H. K., & Hassanpour, B. (2021). Digital design implications: a comparative study of architecture education curriculum and practices in leading architecture firms. International Journal of Technology and Design Education 31, 401-420 (SCI-E, SSCI).
 • Çemrek E., (2021), Işığın bina kabuğuna etkisinin günümüz müze binaları üzerinden incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Öksüz, E. (2020), Tasarımcı bakış açısıyla hesaplamalı düş ünmede prosedürel soyutlamanın değerlendirilmesi için bir yöntem, Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı.
 • Xiang, X., Yang, X., Chen, J., Tang, R., & Hu, L. (2020). A Comprehensive Model of Teaching Digital Design in Architecture that Incorporates Sustainability. Sustainability, 12(20), 8368. (SCI-e, SSCI)
 • Şekerci, C., & Yıldız, P. (2020). Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı. Online Journal of Art and Design, 8(4).
 • Eren, E. T., & Yılmaz, S. (2020). The student attitudes towards digital and conventional drawing methods in environmental design studios and the impact of these techniques on academic achievement in the course. International Journal of Technology and Design Education, 1-28. (SCI-E, SSCI)
 • Eskicioğlu, S., & Öztürk, Ö. B., (2020), Tasarlama Eyleminin İç Mekan Tasarımı Özelinde Algoritmalar İle İlişkisi Ve Yapay Zekalı İç Mekan Tasarlayıcılarının var Edilme Süreci. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 10(4), 546-554, (DOAJ).
 • Yazıcı, S. 2020 Computational Design Informed by Natural Systems. Journal of Computational Design, 1(3), 1-16, İstanbul Technical University.
 • Karadağ, D., Tüker, Ç., (2020). A proposal for a computational design and ecology based approach to architectural design studio. International Journal of Technology and Design Education. (SCI-E, SSCI)
 • Trautmann, L., Piros, A., & Botzheim, J. (2020). Application of the Fuzzy System for an Emotional Pattern Generator. Applied Sciences, 10(19), 6930. (SCI-E)
 • Akipek, F., (2020). Common-action Gardens: Performative and Parametric Prototypes. Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation in Architectural Design, 1-28, Springer
 • Karabulut, B. Y. G. (2019). Mimarlık eğitiminde üç boyutlu yazıcılar: Türkiye durum değerlendirmesi, Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Sorguç, A. G., Yemişcioğlu, M. K., & Özgenel, Ç. F., (2019), A Computational Design Workshop Experience for 21st Century Architecture Education. 37th ECAADE Conference Proceedings.
 • Özkar, M., & Erkmen, A., (2019), Ortaçağ Anadolu Sanatı Araştırmalarında Disiplinlerarası Çalışmalar: Geometrik Örüntünün Gelişen Teknolojilerle Yolculuğu. Akdeniz Sanat 13, 545-556.
 • Mun, B., (2019), Mimarlık eğitiminde yaparak öğrenme: deneysel strüktürler, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Eren, E. T, Düzenli, T., & Yılmaz, S. (2018). Comparison of the Use of Conventional and Digital Visualization Technologies in Environmental Design Education. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20(4), 1149-1171.
 • Indraprastha, A. (2018). Learning to Know and Think: Computing for Architecture Course. SHS Web of Conferences, EDP Sciences.
 • Rzazade, D. (2018), Teknolojik Yeniliklerin Mimarlık Eğitimindeki Mekânsal Gereksinimlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Işık, B. Ö., & Taş, Ç. S. (2018). Mimarlık Eğitiminde Peyzaj Tasarımı/Landscape Design İn Architctural Education. Journal Of History Culture And Art Research, 7(2), 390-399. DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.7596/Taksad.V7i2.1489, (ESCI, ÜAK Alan İndeksi: DOAJ).
 • Masatlıoğlu, C.S., (2018), Mimari tasarım eğitiminde stüdyo kültürü araştırması: öğrenen-merkezli ortamın yansımaları, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı.
 • Gökmen, A. (2017). Post-endüstriyel Dönüşüm Zemininde Yüzey-Hacim Algısı: Doğanın Form-İşlev Stratejilerine Dönüş. MSTAS 2017 Konferans Kitabı, 93.
 • Uysal, V. Ş., & Topaloğlu, F. (2017). Bridging the gap: A manual primer into design computing in the context of basic design education. International Journal of Art & Design Education, 36(1), 21-38. (AHCI, SSCI)
 • Kučera, A. (2017). Rozvoj systému Manta Checker DFP, Advancement of the Manta Checker DFP System, Yüksek lisans tezi, Informatics, Czech Technıcal Unıversıty In Prague.
 • Ağırbaş, A. (2017). Teaching Design by Coding in Architecture Undergraduate Education: A Case Study with Islamic Patterns. 2017 CAAD Futures Conference Proceedings.
 • Beatini, V. (2017). Kinetic rosette patterns and tessellations. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 5(4), 631-641, WIT Press, (DOAJ).
 • Doğan, R. K. (2017). A project model in interior architecture: from patterns to spaces. Global Journal of Arts Education, 7(2), 40-46. doı https://doi.org/10.18844/gjae.v7i2.965, ISSN: 2301-2560.
 • Kararmaz, Ö. (2017) Mimari tasarım eğitimi ve güncel mimarlık tartışmalarının bir arayüzü olarak mekânsal yerleştirmeler, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Araştırma Ve Planlama Programı.
 • Kararmaz, Ö., & Ciravoğlu, A., (2017), A Research On The Current Problematics And Possible Solutions Of Architectural Design Education. Internatıonal Socıal Sciences Meetıng–April 2017 Conference Proceedıngs, 29.
 • Fleury, A. L., Stabile, H., & Carvalho, M. M. (2016). An overview of the literature on design thinking: trends and contributions. The International Journal of Engineering Education, 32(4), 1704-1718.
 • Varinlioğlu, G., Halıcı, S. M., & Alaçam, S. (2016). Computational Thinking and the Architectural Curriculum-Simple to Complex or Complex to Simple, 34th ECAADE Conference Proceedings, Oulu, Finland.
 • Nikanjam, S. (2016). Exploring Influential Teaching and Learning Factors on Architecture Students’ Form Creation Ability: Case of EMU Introductory Design Studio, Master's thesis, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ).
 • İçmeli Atalay, B. M. (2016). Computational thinking and architectural education: An evaluation of new formations in Turkey, Yüksek Lisans Tezi, Graduate School of Engineering and Sciences, Master of Science in Architecture Program, İzmir Institute of Technology.
 • Yavuz, A. Ö., & Sağıroğlu, Ö. (2016). Reviewing the Bricks Used in The Traditional Architecture with The Shape Grammar Method. Gazi University Journal of Science, 29(4), 741-749. ISSN 2147-1762, Gazi University, (ESCI).
 • Shaoxun, L., Hongsheng, S., & Zeming, H. (2016). An Improved Method of Signal Processing Platform Component Model. Information Systems and Signal Processing Journal, 1(1), 24-30, (DOAJ)
 • Özenen, G. (2016), Mimarlık Eğitiminde Maketin Etkin Kullanımı İçin Etkileşimli Artırılmış Gerçekliğin İrdelenmesi, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı.
 • Vural, S., & Avınç, G. M. (2015). Changed design process and education in terms of computational design. Global Journal on Humanities and Social Sciences, 1, 38-45.
 • Daum, S., & Borrmann, A. Simplifying the Analysis of Building Information Models Using tQL4BIM and vQL4BIM, Proc. of the 22nd EG-ICE workshop 2015, July 13th-16th 2015, Eindhoven, The Netherlands
 • Baştuğ, E. (2015). Desen Üretimi Üzerinden Tasarım Düşüncesini Öğrenme: Hesaplamalı Bir Çerçeve, Master thesis, İTÜ Mimarlıkta Bilişim Programı.
 • Allani-Bouhoula, N (2014), Morphological Knowledge for the Modeling of Ottoman Mosques. Civil Engineering and Architecture 2(2): 72-81, (Ulrichsweb)
 • Sevgi, S. Y. (2013). İç Mimaride Sayısal Tasarım Ve Üretim Teknikleri: Sergileme Elemanı Tasarımı, Master Thesis, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • Ünal, F. C., (2013), Tasarım Sürecinin Saydamlaştırılmasında Hesaplamalı Tasarım Yöntemlerinin Kullanılması. Conference: VII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu.
 • Hassan, I. S., Ismail, M. A., & Mustapha, R. (2013). Digital approach vs conventional approach in architectural design process for producing creative product. Proceedings of AICS-Social Sciences, 1, 120-126.
 • Naragund, J. G., & Handur, V. S. (2013). Educationally effective teaching of design and analysis of algorithms. 2013 IEEE International Conference in MOOC, Innovation and Technology in Education (MITE) 57-62.
 • Ismail, M.A, Mahmud, R., Hassan, I.S., (2012), Digital Studio vs. Conventional in Teaching Architectural Design Process, Procedia – Social and Behavioural Sciences, 64, 18-25. 10.1016/j.sbspro.2012.11.003.
 • Beşlioğlu, B. (2011). An Inquiry into the Computational Design Culture in Turkey: A Re-Interpretation of the Generative Works of Sedad Hakk Eldem and İlhan Koman. Intercultural Understanding 1, 9-15.
 • Özcan, N. (2011). Mimarlıkta hesaplamalı tasarım teknikleri ve Türkiye örnekleri, Doctoral dissertation, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanyer, A. M. (2010). Design and evaluation of an integrated design practice course in the curriculum of architecture. Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies, 561-586. IGI Global. Information Science Publishing.