Prof. Dr.

Tuğrul Yazar

+90 212 311 7727

Santralistanbul / KD 6-202

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Bilgisayar Ortamında Mimarlık Programı'ndan 2003'te yüksek mimar, 2009'da doktora derecelerini aldı. Mimarlık eğitimi ve sayısal tasarım konularında araştırmaları ve yayınları bulunan Tuğrul Yazar, 2011 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Mimari Geometri, Tasarı Hesaplama, Tasarım Matematiği ve Parametrik Tasarım dersleri vermektedir. 2016'da doçent, 2021'de profesör ünvanlarını alan Yazar'ın, TÜBİTAK, YTÜ ve İBÜ bilimsel araştırma projelerinde yürütücülük ve araştırmacılık görevleri; mimari geometri, hesaplamalı tasarım ve mimarlık eğitimi konusunda makaleleri, bildirileri ve hakemlikleri bulunmaktadır. Yazar, akademik çalışmaların yanında mimari projeler için danışmanlıklar ve çalıştay yürütücülükleri yapmakta, çeşitli sergi ve bienallerde eserleri sergilenmektedir.

MAKALELER

BİLDİRİLER

 • Aktürk, B., Gülen, H., Keskin, B.C., Yazar, T., Akipek, F., (2023). Investigating the Possible Bio-Stabilization of Rammed Earth Through Microorganisms. 4th International Congress on Materials & Structural Stability CMSS23, 8-10 March 2023, Rabat: Morocco.
 • Akipek F., Yazar T., Aktürk B., Gülen H., Özbek M., Miskioğlu Ö., Yeşiloğlu B., (2022), Prototypes of a Design and Fabrication System for Developing Biologically Improved Precast Rammed Earth Blocks, RILEM Conference on Earthen Construction: Fundamentals and Applications for a Circular Economy, Gustave Eiffel University, 19 Mart 2022, Paris, Fransa
 • Dursun P., Kozikoğlu N., Yazar T., Erden S., (2022), Designerly Way of Investigating Space Syntax Software13. Mekan Dizimi Uluslararası Sempozyumu, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Bergen, Norveç
 • Kozikoğlu N., Dursun P., Yazar T., Üneşi O., Erden S., (2022), Space Chase: A Dynamic and Interactive Tool for Architectural Design Process, 13. Mekan Dizimi Uluslararası Sempozyumu, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Bergen, Norveç
 • Üneşi O., Yazar T., (2022), Oyun Motoru Tabanlı Sanal Ortamların Mimari Tasarım Stüdyolarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, 16. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, sf. 350-365, Eskişehir Teknik Üniversitesi, 25 Haziran 2022, Eskişehir, Türkiye
 • Miskioğlu Ö., Akipek F., Yazar T., Gülen H., Aktürk B., Özbek M., (2022), Designing a Sustainable Workflow for the Fabrication of Biologically Improved Rammed Earth Blocks, Kerpic’22: Re-Thinking Earthen Architecture for Sustainable Development 9. Uluslararası Konferans, 3 Temmuz 2022, İstanbul, Türkiye
 • Kozikoğlu N., Dursun P., Yazar T., Balaban B., Üneşi O., Erden M. (2020), Dynamic Architectural Canvas: Designing a relational mapping based architectural design tool, Anthropologic – Architecture and Fabrication in the Cognitive Age, 38. eCAADe Conference Proceedings, sf. 229-238, TU Berlin, Almanya
 • Gündüz G., Oral H., Yazar T., (2018), Integration of Design Geometry with Computational Making in Basic Design Studio: A Case Study of Lanterns Project, Computing for a Better Tomorrow, 36. eCAADe Conference Proceedings, sf. 439-448, Lódz University of Technology, Polonya
 • Yazar N.E., Yazar T., (2018), Re-Generating Continuous Rumî Compositions, Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture, Bridges 2018 Conference Proceedings, sf. 23-30, Stockholm: İsveç
 • Akipek F., Yazar T., (2017), Growing an Architectural System: Bir Mimari Sistem Büyütmek, Performansa Dayalı Sayısal Tasarım Araştırmaları İçin Prototipler, 11. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, sf. 162-171, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Yazar T, Uysal, S., (2017), Mimarlıkta Sayısal Tasarım Kavramları Üzerine Bir Çalışma, 11. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, sf. 126-135, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Akipek F., Yazar T., Aydın A., (2016), Performansa Dayalı Tasarım Araştırmaları için Prototipler: Kent Bahçesi Strüktürleri, 10. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, sf. 240-251, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul
 • Akipek F., Yazar T., (2015), Tasarım Bilgisinin Geri Dönüşümünde Prototipler: A-CHORD Katlanabilir Ahşap Yüzeyler için Bir Prototip Deneyimi, 9. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, sf. 69-81, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul
 • Yazar T., (2014), Design of Dataflow, The Relationship Between Mathematics and Architecture, Nexus 2014 Conference, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Yazar T., Akipek F., (2013), Infections: Parametric Patterning and Material Behavior, Computation and Performance, 31. eCAADe Conference Proceedings 2, sf. 247-254, TU Delft, Hollanda
 • Yazar T., Pakdil O., (2009), Role of Studio Exercises in Digital Design Education: Case Study of the Nine-Square Grid, Computation: The New Realm of Architecture, 27. eCAADe Conference Proceedings, sf. 145-152, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Çolakoğlu B., Yazar, T., (2009), Designer as Casual Coder: Overview of an Experimental Design Studio, Computation: The New Realm of Architecture, 27. eCAADe Conference Proceedings, sf. 145-152, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Çolakoğlu B., Yazar T., (2009), Tasarım Eğitiminde Yeni Pedagojik Açılım: Computation, 3. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, sf. 10-12, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Akipek F., Yazar T., Yalınay Ş., (2008), Parametrik Tasarım Ilişkisellik ve Mimarlık Eğitimi. 2. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara
 • Çolakoğlu B., Yazar T., (2008), Tasarımı Tasarlamak Matematigin Dünyası Dokular ve Yeni Tasarım Yaratma Yöntemleri. 2. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara
 • Çolakoğlu B., Yazar T., Uysal S., (2008), Educational Experiment on Generative Tool Development in Architecture, PatGen: Islamic Star Pattern Generator, Architecture in Computro, 26. eCAADe Conference Proceedings, sf. 685-693, Antwerp, Belçika
 • Yazar T., Çolakoğlu B., (2007), QShaper: A CAD Utility for Shape Grammars, Predicting the Future, 25. eCAADe Conference Proceedings, sf. 941-947, FH Wiesbaden, Frankfurt, Almanya
 • Çil E., Çolakoğlu B., Erdoğan M., Akipek F., Pakdil O., Yalınay Ş., Yazar T., (2007), Mimarlık Eğitimi ve Sayısal Akıl: İlk Yıl Tasarım Atölyelerinde Uygulanan Alıştırmalara Dair Bazı Notlar, Tasarım Eğitimi Semineri, sf. 17-30, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Çil E., Aydın E., Yazar T., Pakdil O., (2007). Bilgisayar Tasarım İlişkisinin Sosyolojik Boyutu. 1. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Çolakoğlu B., Yazar T., (2007). Mimarlık Tasarım Egitiminde Yeni Bir Model Tasarımı Tasarlamak. 1. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara

KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Yazar T, (2022). Parametric Modeling of Parquet Deformations: A Novel Method for Design and Analysis, Space Tessellations: Experimenting with Parquet Deformations, pp. 127-140, doi: 10.1515/9783035625189-008, Birkhauser
 • Yazar T, (2019). Parametric Modeling of a Wooden Folding Structure, Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation in Architectural Design, Lecture Notes in Civil Engineering 24, sf. 1409-1419, doi: 10.1007/978-3-030-03676-8_56, Springer, İsviçre
 • Yazar T, Uysal S, (2016). Grasshopper ile Parametrik Modelleme, Pusula Yayınevi, İstanbul
 • İnceoğlu N, Erdoğan M, Böyür A, Yazar T, (2005). Üç Dönüşüm Projesi, Sinan Genim’e Armağan 60.yıl Makaleler, sf. 376-382, Ege Yayınları, İstanbul

PROJELER

 • Devam eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Nano silika katkılı, sodyum karbonatla aktive edilmiş reaktif MgO/cüruf esaslı bağlayıcı sistemler geliştirilmesi: Reolojik, içyapı özellikleri, performansı ve dijital teknolojiler ile üretilebilirliği, Proje ekibi: Büşra Aktürk (İBÜ İnşaat Müh.), Tuğrul Yazar, Didem Oktay (YTÜ, İnşaat Müh.), Eylül 2022-Mart 2024
 • Tamamlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Research-Development-Innovation (RDI) Programı Araştırma Projesi (Araştırmacı): Biyolojik Katkılı Sıkıştırılmış-Toprak Panellerin Prekast Yapı Elemanları Olarak Tasarımı ve Üretimi: BIRE-PAN, Proje ekibi: Fulya Akipek, Tuğrul Yazar, Muammer Özbek (İBÜ İnşaat Müh.), Büşra Aktürk (İBÜ İnşaat Müh.), Hatice Gülen (Genetik ve Biyomühendislik) 2021-2024
 • Tamamlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yürütücü): Oyun Motoru Tabanlı İşbirlikli Sanal Ortamların Mimari Tasarım Stüdyolarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Proje ekibi: Tuğrul Yazar, Oğulcan Üneşi (İBÜ Mimarlık), Ekim 2021-Temmuz 2022
 • Tamamlanan TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi (Araştırmacı): Mekan Dizimi Tasarım Uygulaması (119M082), Proje ekibi: Pelin Dursun Çebi, Nilüfer Kozikoğlu, Tuğrul Yazar, 2021
 • Tamamlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Projesi (Yürütücü): Tasarım Eğitiminin Erken Aşamalarında Robot Teknolojisinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması (2018-02-012), Proje ekibi: Tuğrul Yazar, Gamze Gündüz, Hülya Oral, Meryem N. Yabanigül, Kasım 2018-Kasım 2019
 • Tamamlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Mimari Tasarım Eğitiminde E-Collaboration: Uzaktan Erişimli Ortak Tasarım Projesi (27-03-01-01), Proje ekibi: Birgül Çolakoğlu, Tuğrul Yazar, Nisan 2004-Ekim 2007
 • Tamamlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Mimari Tasarım Atölyesine Destek Amaçlı Analitik Görsellerin Sayısal Ortamda Geliştirilmesi (24-03-01-02), Proje ekibi: Ela Çil, Canan Akoğlu, Togan Tong, Fulya Akipek, Tuğrul Yazar, Serkan Uysal, Erdal Aydın, Ocak-Temmuz 2007

PATENT

 • Faydalı Model: Meryem N. Yabanigül, Tuğrul Yazar, Düz Olmayan İnce Sıcak Tel Kesici, 2020/16258, İstanbul Bilgi Üniversitesi

ÖDÜLLER

 • Uluslararası S-ARCH Konferansı Mimarlık Ödülü, Mansiyon, Common-action Walls projesi, 2018, Venedik, İtalya
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması, 2010, Mansiyon ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul
 • Ivan Petrovic Uluslararası Genç Araştırmacı Ödülü, 2009, Mansiyon. 27. eCAADe konferansındaki bildiri sunuşu ile, Henri Achten, İstanbul
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi Kültür ve Eğitim Merkezi Mimari Proje Yarışması, 2009, Birincilik, tasarım ekibi: Yazar T.,Palabıyık S., Uysal S., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul
 • Lift Design International Contest, Asansörle Bildirişim, 2007, AYSAD Özel Ödülü, satın alma, İstanbul
 • 7. Akmerkez Vitrin Tasarımı Yarışması, 2004, 2 Mansiyon Ödülü, tasarım ekibi: İnceoğlu N., Yazar T., Akmerkez, İstanbul
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Birinciliği, 2003
 • 6. Akmerkez Vitrin Tasarımı Yarışması, 2002, 2 Mansiyon Ödülü, tasarım ekibi: İnceoğlu, N., Alikişioğlu, İ., Yazar, T., Akmerkez, İstanbul
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık Bölümü Birinciliği, 2001

BAZI SERGİLER

 • Komün-aksiyon Duvar, IABA 2017 Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali, 22.09.2017, tasarım ekibi: Akipek F., Yazar T., Karaalioğlu Parkı, Antalya
 • Komün-aksiyon Bahçeler II, Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali, 6.05.2016, tasarım ekibi: Akipek F., Yazar T., Çokuğraş I., Aydın A., Nişantaşı Sanat Parkı, İstanbul
 • Komün-aksiyon Bahçeler I, IABA 2015 Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali, 24.10.2015, tasarım ekibi: Akipek F., Yazar T., Aydın A., Karaalioğlu Parkı, Antalya
 • A-Chord, Uluslararası Dünya Ahşap Günü Sergisi, 28.03.2015, tasarım ekibi: Yazar T., Akipek F., Şişli Sanatçılar Parkı, İstanbul
 • Life Sciences, Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi 3: Hayallerden Gerçekler, tasarım ekibi: Yazar T., Akipek F., İstanbul Modern Sanat Müzesi – Ankara TSMD Mimarlık Merkezi, 13.03.2014, 15.10.2014, İstanbul-Ankara

BAZI ÇALIŞTAYLAR

 • Dynamic Canvas, 09.2020, yürütücüler: Dursun Çebi P., Kozikoğlu N., Yazar T., Üneşi O., Balaban B., Erden S., eCAADe 2020 Konferansı Uluslar arası atölyesi
 • Hydrophilic Structures, 05.2019, yürütücüler: Akipek F., Karabağ K., Yazar T., İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Robotic Earthcrafts, 07.2018, yürütücüler: Akipek F., Yazar T., İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Grasshopper ile Parametrik Modelleme, 26-27.10.2016, yürütücüler: Yazar T., Uysal S., İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Woodstock Design Research Group, 03.2015, yürütücüler: Akipek F., Orhun S., Yazar T., World Wood Day 2015, İstanbul
 • Cellular Revisions, AA Summer School İstanbul Workshop, 15-24.06.2015, yürütücüler: Erdine E., Kallegias A., Çam D., Yazar T., Gürsoy B., Aydın A., İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Animate Patterning, 1-4.05.2014, yürütücüler: Akipek F., Yazar T., Altın M. A., Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir
 • Re-Flex Patterning, 6-8.05.2013, yürütücüler: Yazar T., Akipek F., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bolu
 • Gridal Infections, 5-8.01.2013, yürütücüler: Yazar T., Akipek F., Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Design School in Sarajevo, 19-24.04.2006, yürütücüler: Maslaj N., Pasic A., Zecevid M., Çolakoğlu B., Yazar T., Yıldız Teknik Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi ortak tasarım stüdyosu, Saraybosna / İstanbul

SEMPOZYUM ORGANİZASYONLARI

 • MSTAS 2016, 10. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, düzenleme komitesi: Aksan A., Erten C., Akipek F., Oral H., Karabağ K., Yalınay Çinici Ş., Yazar T., 27-28.06.2016, İstanbul
 • eCAADe 2009, 27. Education and Research in Computer-aided Architectural Design in Europe İstanbul Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, düzenleme komitesi: Çağdaş G., Çolakoğlu B., Yalınay Çinici Ş., Tong T., Gürbüz E., Alaçam Arslan S., Sökmenoğlu A., Akipek F., Uysal S., Yazar T., 16-19.09.2009, İstanbul

TAMAMLANAN TEZLER

 • Ekrem Eralp Üstün, Yapay Zeka Çağında Akıllı Binaların Yeniden Değerlendirilmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı, 2020.
 • Meryem Nurefşan Yabanigül, Robotic Fabrication Workflow for Gyroid-Like Structural Systems, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı, 2020.
 • Sevde Gülizar Dinçer, Sayısal Ortamda Mukarnas Denemesi: Sultanhanı Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ortamında Mimarlık YL. Programı ikinci danışmanlık, danışman: Togan Tong, 2016

BAZI SEMİNERLER

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Panel: Ezri Tarazi, Tuğrul Yazar, Fulya Akipek, Elif Kendir, Moderatör: Özlem Er, 2019, İstanbul
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Seminer: Parametrik Eğrilerin Kısa Tarihi, 24.04.2018, İstanbul
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Panel: Matematikle Yazılmış Şiir: İslamik Örüntüler, 2.11.2017, İstanbul
 • Akipek F., Yazar T., (2017), Tasarım Araştırmaları İçin Prototipler; Kent Bahçesi Strüktürleri, Seminer, Ek-Biç-Ye-İç, 14.01.2017, İstanbul

HAKEMLİKLER

2022

 • Design Journal: 1 makale
 • Education and Research in Computer-Aided Architectural Design in Europe Konferansı: 9 bildiri
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi: 1 makale
 • Journal of Computational Design: 2 makale
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • TÜBİTAK ARDEB 1002 Programı: 1 proje önerisi
 • Üniversitelerarası kurul: 1 doçentlik başvurusu
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 tez savunması
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 1 tez savunması
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 9 tez yeterlilik jürisi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 tez izleme
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 3 tez izleme
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 1 tez savunması
 • Konya Teknik Üniversitesi: 1 doktora savunması

2021

 • Black Sea Journal of Public and Social Science: 1 makale
 • Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe Konferansı: 12 bildiri
 • International Journal of Architectural Computing: 1 makale
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 1 tez izleme jürisi
 • Journal of Asian Architecture and Building Engineering: 1 makale
 • Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Programı: 1 tez izleme jürisi
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • Tasarım+Kuram Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi: 1 makale
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 3 tez izleme jürisi

2020

 • Design Journal: 1 makale
 • Education and Research in Computer-Aided Architectural Design in Europe Konferansı: 9 bildiri
 • International Journal of Architectural Computing: 1 makale
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 3 doktora yeterlilik
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 1 tez izleme jürisi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 1 tez jürisi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, İTÜ/A-Z: 1 makale
 • Journal of Computational Design: 1 makale
 • Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Doktora Programı: 1 doktora yeterlilik
 • Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Programı: 1 tez izleme jürisi
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 2 doktora yeterlilik
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 3 tez izleme jürisi

2019

 • CAAD-Futures Sempozyumu: 6 bildiri
 • Education and Research in Computer-Aided Architectural Design in Europe Konferansı: 2 bildiri
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı: 1 tez jürisi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı: 2 tez jürisi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi SBE, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı: 1 tez jürisi
 • Journal of Asian Architecture and Building Engineering: 1 makale
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi: 1 makale
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 tez jürisi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 tez izleme jürisi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 2 tez jürisi

2018

 • Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation in Architectural Design: 5 kitap bölümü
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 3 bildiri
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı: 1 tez izleme jürisi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 3 tez jürisi

2017

 • CAAD-Futures Sempozyumu: 3 bildiri
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Doktora Programı: 6 doktora yeterlilik
 • İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı: 1 tez jürisi
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • TÜBİTAK ARDEB 1002 Programı: 1 proje
 • TÜBİTAK ARDEB 2224 Programı: 1 proje
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 3 tez jürisi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Megaron: 1 makale

2016

 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı: 3 tez jürisi

2015

 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Doktora Programı: 1 tez jürisi
 • TÜBİTAK ARDEB 2224 Programı: 1 proje
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Megaron: 1 makale

2014

 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: 4 bildiri
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Megaron: 1 makale

2011

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi: 2 makale

DERSLER

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı

 • Architectural Design Studio V-VI
 • Design Mathematics
 • Parametric Modeling
 • Architectural Geometry / Design Geometry
 • Design Computing
 • Architectural Drawing I-II
 • Basic Design I-II

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı

 • Tasarım Araştırma Laboratuvarı
 • Hesaplamalı Tasarım Teori ve Uygulamaları

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak girilen dersler

 • Mimari Tasarıma Giriş ve Mimari Tasarım I
 • Mimari Tasarım 7 ve Diploma Projesi
 • CAAD-Sunum Teknikleri
 • Bilgisayar Ortamında Tasarım Yüksek Lisans Stüdyoları
 • Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama
 • Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri

İDARİ GÖREVLER

 • 2019-bugün: Fakülte Kurulu üyeliği
 • 2018-bugün: Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği
 • 2020-2021: WSUC Akreditasyonu fakülte koordinatörlüğü
 • 2019-2020: Dekan yardımcılığı
 • 2018-2020: Müfredat komisyonu üyeliği
 • 2017-2020: Birinci sınıf staj koordinatörlüğü
 • 2016-2019: Üretim Laboratuvarı koordinatörlüğü
 • 2012-2019: Tasarı Geometri ve Tasarı Hesaplama ders koordinatörlükleri
 • 2018-2019: Mimarlık Bölümü başkan yardımcılığı
 • 2018: Yatay/dikey geçiş komisyonu üyeliği

SERTİFİKA

 • 2017: Robot Programlama 1. Kuka College, İstanbul

ATIFLAR

(10.11.2022)

 • Danacı, H., Çakmak, A., (2022). Computer-aided Design and Virtual Reality in Architecture. Journal of Scientific Reports-A  48:98-112
 • Kılıçoğlu, S., (2022). An Essay on the Classification of Muqarnas: Geometric Foundations Based on Application in Practice, Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(34), 331–347
 • Karadağ, D., Tüker, Ç., (2022). A proposal for a computational design and ecology based approach to architectural design studio, International Journal of Technology and Design Education 32:507–532
 • Dinçer, E., Kartal, S., (2022). Generation of Ceiling Rose Patterns by Shape Grammar Approaches in Safranbolu Traditional Houses, Journal of Design Studio 4(1):39-61
 • Ostrowska-Wawryniuk, K., Strzała, M. & Słyk, J., (2022). Form Follows Parameter: Algorithmic-Thinking-Oriented Course for Early-stage Architectural Education, Nexus Network Journal 24, 503–522
 • Onososen, AO., Musonda, I., Ramabodu, M., (2022). Construction Robotics and Human–Robot Teams Research Methods. Buildings 12(8):1192
 • Ming Shan, Ng., Hall, D., Schmailzl, M., Linner, T., Bock, T., (2022). Identifying enablers and relational ontology networks in design for digital fabrication, Automation in Construction 144:104592
 • Yazar, N.E., (2022). Geometric Construction of Rumî. Nexus Network Journal, online first
 • Abdullah, H. K., & Hassanpour, B. (2021). Digital design implications: a comparative study of architecture education curriculum and practices in leading architecture firms. International Journal of Technology and Design Education 31, 401-420
 • Çemrek E., (2021). Işığın bina kabuğuna etkisinin günümüz müze binaları üzerinden incelenmesi, master’s thesis, Bursa Uludağ University
 • Karadoğan, A. (2021). Yeraltı Metro İstasyon Yapılarında Algoritmik Tasarım ile Mekan Yerleşim Kararlarının Geliştirilmesi". Yapı Bilgi Modelleme 3:1-11
 • Yıldırım Altındaş, Ş., (2021). Alışveriş Merkezlerindeki Mağazalarda Parametrik Tavan ve Aydınlatma Tasarımı. Master’s thesis, Karatay University
 • Kılıç, S., Arabacıoğlu, C., (2021). Workshop Held with Distance Education at Undergraduate Level: Using Pattern-Based Parametric Model in Basic Design Lesson, Modular 2: 131-151
 • Dinçer, S., (2021). Benzer Geometrik Şemaya Sahip Mukarnas Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi, Art-e Sanat 27, 574 – 587
 • El-Khouly, T., Abdelmohsen, S., Riad, A., Abdelkhalek, J., Abdelgawad, N. (2021). Heritage-inspired Interactivity: Traditional Geometric Patterns as an Inspiration for Interactive Architectural Prototypes, SIGRADI 2021 Conference Proceedings 617-628
 • Küçükerbaş, M., (2021). Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Rhinoceros ile Ses Dosyalarının Forma Dönüştürülmesi, ODU Journal of Social Sciences Research 11(3):817-836
 • Terzi, Ş., B., Alaçam, S., Güzelci, O., Z. & Güzelci, H. (2021). Türkiye’de sayısal tasarımın son 15 yılı: Yapay öğrenme ve içerik analizi perspektifinden bir değerlendirme, MSTAS Conference Proceedings 71-81
 • Odabaş, N. (2020). Mimari Tasarım Ürününün Kendisi ve Temsili Arasındaki İlişki, Tasarım Enformatiği 2 (2020 ): 14-24
 • Öksüz, E. (2020). Tasarımcı bakış açısıyla hesaplamalı düş ünmede prosedürel soyutlamanın değerlendirilmesi için bir yöntem, PhD. thesis, Istanbul Technical University
 • Xiang, X., Yang, X., Chen, J., Tang, R., & Hu, L. (2020). A Comprehensive Model of Teaching Digital Design in Architecture that Incorporates Sustainability. Sustainability, 12(20), 8368
 • Şekerci, C., & Yıldız, P. (2020). Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı. Online Journal of Art and Design, 8(4)
 • Eren, E. T., & Yılmaz, S. (2020). The student attitudes towards digital and conventional drawing methods in environmental design studios and the impact of these techniques on academic achievement in the course. International Journal of Technology and Design Education, 1-28
 • Eskicioğlu, S., & Öztürk, Ö. B., (2020), Tasarlama Eyleminin İç Mekan Tasarımı Özelinde Algoritmalar İle İlişkisi Ve Yapay Zekalı İç Mekan Tasarlayıcılarının var Edilme Süreci. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 10(4), 546-554
 • Yazıcı, S. 2020 Computational Design Informed by Natural Systems. Journal of Computational Design, 1(3), 1-16, İstanbul Technical University
 • Karadağ, D., Tüker, Ç., (2020). A proposal for a computational design and ecology based approach to architectural design studio. International Journal of Technology and Design Education
 • Trautmann, L., Piros, A., & Botzheim, J. (2020). Application of the Fuzzy System for an Emotional Pattern Generator. Applied Sciences, 10(19), 6930
 • Akipek, F., (2020). Common-action Gardens: Performative and Parametric Prototypes. Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation in Architectural Design, 1-28. Springer
 • Karabulut, B. Y. G. (2019). Mimarlık eğitiminde üç boyutlu yazıcılar: Türkiye durum değerlendirmesi, master’s thesis, Balıkesir University
 • Sorguç, A. G., Yemişcioğlu, M. K., & Özgenel, Ç. F., (2019), A Computational Design Workshop Experience for 21st Century Architecture Education. 37th ECAADE Conference Proceedings
 • Özkar, M., & Erkmen, A., (2019), Ortaçağ Anadolu Sanatı Araştırmalarında Disiplinlerarası Çalışmalar: Geometrik Örüntünün Gelişen Teknolojilerle Yolculuğu. Akdeniz Sanat 13, 545-556
 • Mun, B., (2019), Mimarlık eğitiminde yaparak öğrenme: deneysel strüktürler, master’s thesis, Gazi University
 • Eren, E. T, Düzenli, T., & Yılmaz, S. (2018). Comparison of the Use of Conventional and Digital Visualization Technologies in Environmental Design Education. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20(4), 1149-1171
 • Indraprastha, A. (2018). Learning to Know and Think: Computing for Architecture Course. SHS Web of Conferences, EDP Sciences
 • Rzazade, D. (2018), Teknolojik Yeniliklerin Mimarlık Eğitimindeki Mekânsal Gereksinimlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma, master’s thesis, Uludağ University
 • Işık, B. Ö., & Taş, Ç. S. (2018). Mimarlık Eğitiminde Peyzaj Tasarımı/Landscape Design İn Architctural Education. Journal Of History Culture And Art Research, 7(2), 390-399
 • Masatlıoğlu, C.S., (2018), Mimari tasarım eğitiminde stüdyo kültürü araştırması: öğrenen-merkezli ortamın yansımaları, PhD. thesis, Istanbul Technical University
 • Gökmen, A. (2017). Post-endüstriyel Dönüşüm Zemininde Yüzey-Hacim Algısı: Doğanın Form-İşlev Stratejilerine Dönüş. MSTAS 2017 Conference Proceedings, 93
 • Uysal, V. Ş., & Topaloğlu, F. (2017). Bridging the gap: A manual primer into design computing in the context of basic design education. International Journal of Art & Design Education, 36(1), 21-38
 • Kučera, A. (2017). Rozvoj systému Manta Checker DFP, Advancement of the Manta Checker DFP System, master’s thesis, Informatics, Czech Technıcal Unıversıty in Prague.
 • Ağırbaş, A. (2017). Teaching Design by Coding in Architecture Undergraduate Education: A Case Study with Islamic Patterns. 2017 CAAD Futures Conference Proceedings
 • Beatini, V. (2017). Kinetic rosette patterns and tessellations. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 5(4), 631-641
 • Doğan, R. K. (2017). A project model in interior architecture: from patterns to spaces. Global Journal of Arts Education, 7(2), 40-46 
 • Kararmaz, Ö. (2017) Mimari tasarım eğitimi ve güncel mimarlık tartışmalarının bir arayüzü olarak mekânsal yerleştirmeler, master’s thesis, Yıldız Technical University
 • Kararmaz, Ö., & Ciravoğlu, A., (2017), A Research On The Current Problematics And Possible Solutions Of Architectural Design Education. Internatıonal Socıal Sciences Meetıng–April 2017 Conference Proceedıngs, 29
 • Fleury, A. L., Stabile, H., & Carvalho, M. M. (2016). An overview of the literature on design thinking: trends and contributions. The International Journal of Engineering Education, 32(4), 1704-1718
 • Varinlioğlu, G., Halıcı, S. M., & Alaçam, S. (2016). Computational Thinking and the Architectural Curriculum-Simple to Complex or Complex to Simple, 34th ECAADE Conference Proceedings, Oulu, Finland
 • İçmeli Atalay, B. M. (2016). Computational thinking and architectural education: An evaluation of vew formations in Turkey, Master's thesis, Izmir Institute of Technology
 • Nikanjam, S. (2016). Exploring Influential Teaching and Learning Factors on Architecture Students’ Form Creation Ability: Case of EMU Introductory Design Studio, Master's thesis, Eastern Mediterranean University
 • Yavuz, A. Ö., & Sağıroğlu, Ö. (2016). Reviewing the Bricks Used in The Traditional Architecture with The Shape Grammar Method. Gazi University Journal of Science, 29(4), 741-749
 • Shaoxun, L., Hongsheng, S., & Zeming, H. (2016). An Improved Method of Signal Processing Platform Component Model. Information Systems and Signal Processing Journal, 1(1), 24-30
 • Özenen, G. (2016), Mimarlık Eğitiminde Maketin Etkin Kullanımı İçin Etkileşimli Artırılmış Gerçekliğin İrdelenmesi, Master’s thesis, Istanbul Technical University
 • Vural, S., & Avınç, G. M. (2015). Changed design process and education in terms of computational design. Global Journal on Humanities and Social Sciences, 1, 38-45
 • Daum, S., & Borrmann, A. Simplifying the Analysis of Building Information Models Using tQL4BIM and vQL4BIM, Proc. of the 22nd EG-ICE workshop 2015, July 13th-16th 2015, Eindhoven, The Netherlands
 • Baştuğ, E. (2015). Desen Üretimi Üzerinden Tasarım Düşüncesini Öğrenme: Hesaplamalı Bir Çerçeve, Master’s thesis, Istanbul Technical University
 • Allani-Bouhoula, N (2014), Morphological Knowledge for the Modeling of Ottoman Mosques. Civil Engineering and Architecture 2(2): 72-81
 • Sevgi, S. Y. (2013). İç Mimaride Sayısal Tasarım Ve Üretim Teknikleri: Sergileme Elemanı Tasarımı, Master’s thesis, Istanbul Technical University
 • Ünal, F. C., (2013), Tasarım Sürecinin Saydamlaştırılmasında Hesaplamalı Tasarım Yöntemlerinin Kullanılması. VII MSTAS Conference Proceedings
 • Hassan, I. S., Ismail, M. A., & Mustapha, R. (2013). Digital approach vs conventional approach in architectural design process for producing creative product. Proceedings of AICS-Social Sciences, 1, 120-126
 • Naragund, J. G., & Handur, V. S. (2013). Educationally effective teaching of design and analysis of algorithms. 2013 IEEE International Conference in MOOC, Innovation and Technology in Education (MITE) 57-62
 • Ismail, M.A, Mahmud, R., Hassan, I.S., (2012), Digital Studio vs. Conventional in Teaching Architectural Design Process, Procedia – Social and Behavioural Sciences, 64, 18-25
 • Beşlioğlu, B. (2011). An Inquiry into the Computational Design Culture in Turkey: A Re-Interpretation of the Generative Works of Sedad Hakk Eldem and İlhan Koman. Intercultural Understanding 1, 9-15
 • Özcan, N. (2011). Mimarlıkta hesaplamalı tasarım teknikleri ve Türkiye örnekleri, PhD. thesis, Dokuz Eylul University
 • Tanyer, A. M. (2010). Design and evaluation of an integrated design practice course in the curriculum of architecture. Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies, 561-586. IGI Global. Information Science Publishing