Faculty Member, PhD

Alev Yücel

+90 212 311 7504

Santralistanbul / E4-213

Research Interests

• International Migration and Media
• News Writing, Content Production, News Analysis
• Media and Consumer Society
• Identity Studies

 

Publications

• Yücel, A., “Batı Avrupa’da Türkçe Medya: Almanya, Fransa ve Hollanda”, Selçuk İletişim Dergisi, Vol: 8, Issue: 4, Year: 2015.
• Yücel, A., “Batı Avrupa’da Göçmenliğin Değişen Algısı ve Türkiye Kökenli Göçmenler”, İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, Issue: 15, Year: 2014.