Dr. Öğr. Üyesi

Alev Yücel

+90 212 311 7504

Santralistanbul / E4-213

Çalışma Alanları

• Uluslararası Göç ve Medya
• Haber Yazımı, İçerik Üretimi, Haber Analizi
• Medya ve Tüketim Kültürü
• Kimlik Çalışmaları

 

Yayınlar

• Yücel, A., “Batı Avrupa’da Türkçe Medya: Almanya, Fransa ve Hollanda”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 4, Yıl: 2015.
• Yücel, A., “Batı Avrupa’da Göçmenliğin Değişen Algısı ve Türkiye Kökenli Göçmenler”, İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2014.