Dr. Öğr. Üyesi

Alev Yücel

+90 212 311 7504

Santralistanbul / E4-213

Çalışma Alanları

• Uluslararası Göç ve Medya
• Haber Medyası Analizi
• Kimlik Çalışmaları

 

Yayınlar

Yücel, Alev. "Online News Media Portrayal of ADHD on the Websites of BBC and CNN International during the COVID-19 Pandemic." Perspectives in Psychiatric Care 2023 (2023).

Yücel, Alev. "Symbolic annihilation of Syrian refugees by Turkish news media during the COVID-19 pandemic." International Journal for Equity in Health 20.1 (2021): 1-11.

YÜCEL, Alev. "BASIN OMBUDSMANLIĞININ NEFRET SÖYLEMİ VE YARGISAL KARARLAR ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ." Suç ve Ceza 13.4 (2020): 911-949.

Yücel, Alev. "Batı Avrupa’da Göçmenliğin Değişen Algısı ve Türkiye Kökenli Göçmenler." İdealkent 6.15 (2015): 66-99.

Yücel, Alev. "BATI AVRUPA'DA TÜRKÇE MEDYA: ALMANYA, FRANSA VE HOLLANDA." Selçuk İletişim 8.4 (2015): 244-265.