Prof.

Ayhan Kaya

Articles

Ayhan Kaya (2018) Right-wing populism and Islamophobism in Europe and their impact on Turkey–EU relations, Turkish Studies, DOI: 10.1080/14683849.2018.1499431


Kaya, Ayhan. (2017).“Syrian Refugees and a Tale of two Cities: Aleppo and Istanbul” European Review:1-23, doi:10.1017/S1062798717000084.

Kaya, Ayhan ve Cristiano Bee. (2017).“Conventional versus non-conventional political participation in Turkey: dimensions, means, and consequences”, Turkish Studies, DOI: 10.1080/14683849.2016.1272049.

Kaya, Ayhan. (2017).“Europeanization of Civil Society in Turkey: Legacy of the #Occupygezi Movement”, Turkish Studies, London, „Special Issue on Gezi and Aftermath”, 18:1, 125-156.

Kaya, Ayhan ve Cristiano Bee. (2017).“Determinants of civic and political participation of young people in Turkey”, Southeast Europe and Black Sea Studies, London, “Special Issue on Unconventional Form of Political Participation in Turkey“, 17:1, 35-39: http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2017.1279256. ISSN: 1468-3857 (Print) 1743-9639 (Online).

Kaya, Ayhan ve Cristiano Bee. (2017).“Youth and Active Citizenship in Turkey: Engagement, Participation and Emancipation”, Southeast Europe and Black Sea Studies, London, „Special Issue on Unconventional Form of Political Participation in Turkey“, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2016.1232893.

Kaya, Ayhan and Ayşegül Kayaoğlu. (2017).“Islamophobia in the EU 15: A Quantitative Analysis”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Vol.14, No. 53.

Kaya, Ayhan. (2017).“İstanbul, Mülteciler için Cennet mi Cehennem mi? Suriyeli Mültecilerin Kentsel Alandaki Halleri”, Toplum ve Bilim Dergisi, Suriyeli Mülteciler Özel Sayısı. No. 140: 42-68.

Kaya, Ayhan ve Cristiano Bee. (2016).“Between practices and demands: Ambiguities, controversies and constrains in the emergence of active citizenship in Turkey”, Southeast Europe and Black Sea Journal, DOI: 10.1080/14683857.2016.1244235.

Kaya, Ayhan. (2015).“The Alevi-Bektashi order in Turkey: syncreticism transcending national borders”, Southeast European and Black Sea Studies (http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2015.1120465), Volume 16, Issue 2, 2016, pp. 275-294. 1468-3857 (Print), 1743-9639 (Online).

Kaya, Ayhan. (2015).“Critical Voices against the Bologna Process in Turkey: Neo-Liberal Governance in Higher Education”, New Perspectives on Turkey, No. 52: 105-133: ISSN 0896-6346, DOI 10.1017/npt.2015.13.

Kaya, Ayhan. (2014).“Islamisation of Turkey under the AKP Rule: Empowering Family, Faith and Charity”, South European Society and Politics, 20/1, pp.47-69, ISSN 1360-8746 (Print), 1743-9612 (Online) DOI: 10.1080/13608746.2014.979031.

Kaya, Ayhan. (2014). “Islamisation of Turkey under the AKP Rule: Empowering Family, Faith and Charity”, South European Society and Politics, 20/1, pp.47-69, ISSN 1360-8746 (Print), 1743-9612 (Online) DOI: 10.1080/13608746.2014.979031.

Kaya, Ayhan. (2014). “The Circassian Diaspora in and outside Turkey: Construction of Transnational Space in Post-Communist Era”, Problems of Post-Communism, Vol. 61, No. 4 (July-August): 50-72. ISSN 1075–8216 (print)/ISSN 1557–783X (online). DOI: 10.2753/PPC1075-8216610404.

Kaya, Ayhan. (2012). “Backlash of Multicultualism and Republicanism in Europe”, Philosophy and Social Criticism Journal, 38: 399-411.

Kaya, Ayhan. (2012). “Transnational citizenship: German-Turks and liberalizing citizenship regimes”, Citizenship Studies, 16:2,153-172.

Kaya, Ayhan and Aysegül Kayaoglu. (2012). “Is National Citizenship Withering Away? Social Affiliations and Labor Market Integration of Turkish-Origin Immigrants in Germany and France”, German Studies Review 35.1: 113–134.

Kaya, Ayhan. (2011). “Euro-Turks as a Bridge between Turkey and the European Union”, South European Society and Politics, 16:3, 499-512.

Kaya, Ayhan. (2007).“German-Turkish Transnational Space: A Separate Space of Their Own”, German Studies Review, Vol. 30, No. 3 (November): 483-502.

Kaya, Ayhan. (2005).“Cultural Reification in Circassian Diaspora: Stereotypes, Prejudices and Ethnic Relations”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31 (1) (January).

Kaya, Ayhan. (2004).“Political Participation Strategies of the Circassian Diaspora in Turkey”, Mediterranean Politics, Vol. 9, No.2 (Summer).

Kaya, Ayhan. (2002).“Aesthetics of Diaspora: Contemporary Minstrels in Turkish Diaspora”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 28, No. 1 (January).

Kaya, Ayhan. (1998).“Multicultural Clientalism and Berlin-Alevis”, New Perspectives on Turkey, No. 18 (July).

Articles in International Peer-Reviewed Journals

Kaya, Ayhan. (Summer 2017). “Cultural Intimacy and Syrian Refugees in Istanbul”, Journal of Southeast Europe, BRILL. 41: 333-358.

Kaya, Ayhan. (2013).“Multiculturalism: The Culturalization of What is Social and Political”, Perceptions: Journal of International Affairs, Vol XVIII, No.3 (Autumn): 63-92.

Kaya, Ayhan. (2007). “The Impact of Europeanization Process on the Perception of Minorities in Turkey”, AJAMES, Annals of Japan Association for Middle Eastern Studies, Tokyo, 22/2.

Kaya, Ayhan. (2005). “Recoding Europeanness: A Comparative Study of German-Turks and French-Turks”, Hagar: Studies in Culture, Policy and Identities, Vol. 6, No. 1 (Spring): 87-108.

Kaya, Ayhan. (2003).“Les Français muslumans: enquéte sur une rebellion réepublicaine”, Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI), Vol. 22, No. 3: 135-154.

Other Articles

Kaya, Ayhan. (2017). “Batı Avrupa’da İslam’ın Kurumsallaşması: Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’da Din ve Devlet”, Şehir ve Toplum Dergisi, Göç Özel Sayısı, No.6.

Kaya, Ayhan. (2016). “Syrische Flüchtlinge in der Türkei”, Religion & Gesselscahft in Ost und West (RGOW), 1/44: 11-14. ISSN 2253-2465

Kaya, Ayhan. (2016). “Refah Devletinden Neoliberal Devlete Geçiş ve Islamofobizm”, Sosyoloji Divanı, 3/6: 149-176. ISBN: 2789786025886

Kaya, Ayhan. (2015). “Euro-Turks, Intergenerational Differences, Islam and Integration Debate”, Göç Araştırmaları Dergisi/ The Journal of Migration Studies, Vol. 1, No.1 (January-June): 44-79. http://www.gam.gov.tr/files/2....

Kaya, Ayhan. (2015). “Debates on Migration and Integration in Turkey: A Retrospective Evaluation”, İdeal Kent: Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı 14, Ekim 2014, ISSN 1307-9905: ss.11-28.

Kaya, Ayhan. (2014).“Zenginleştikçe azınlıklarına karşı otoriterleşen ülke Rusya ve Çeçen Soykırımı”, Al Jazeera, 21 February 2014. http://www.aljazeera.com.tr/go...

Kaya, Ayhan. (2014).“Uluslararası Göç Teorileri Bağlamında Yeni Göç Türlerini Anlamaya Çalışmak: Türkiye’de Yabancı ve Öteki Olmak” (Trying to Understand New Migration Styles within the Framework of International Migration Theories: To be Foreigner and Other in Turkey), in Muammer Tuna (ed.), Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler, Bursa: Sentez: 13-37. ISBN: 9786055790868.

Kaya, Ayhan. (2013).“Avrupa Birliği: Korku Tacirlerinin Birliği”, Sosyal Demokrat Dergi, No. 28 (November-December): 35-36.

Kaya, Ayhan. (2013). “Ulus-Devletin İnşa Sürecinde Etno-Kültürel Kimlikler”, Sosyal Demokrat Dergi, No. 28 (April): 4-8.

Kaya, Ayhan. (2013). “Kale Avrupası: Refah Toplumundan İhtiyat Toplumuna?” MUSIAD Çerçeve Dergisi, 21/61 (May 2013): 72-81

Kaya, Ayhan. (2012).“AB için krizden çıkışın yol haritası”, Görüş, Number 75, Istanbul, TUSIAD, (October): 16-22.

Kaya, Ayhan. (2011). “Islamophobi karşısında kurulması gereken söylemin ipuçları”, Mostar, 29 (September): 34-38.

Kaya, Ayhan. (2011). “Öteki’nin Çıplaklığı”, Lacivert Şiir Dergisi, No. 37 (January-February 2011).

Kaya, Ayhan. (2010). “Individualization and Institutionalization of Islam in Europe in the Age of Securitization”, Insight Turkey Vol. 12, No. 1: pp. 47-63.

Kaya, Ayhan. (2007).“Sosyal Demokrasi, Farklılıklar ve Avrupa Birliği Tartışmaları” İktisat Dergisi, Sayı 487 (July): 60-67.

Kaya, Ayhan. (2007). “Euro-Turks : Dwelling in a space of their own”, PrivateView, No. 12 (2007) : 72-77.

Kaya, Ayhan. (2006). “Çoğunluk Milliyetçiliği, Azınlık Milliyetçiliği ve Ulusal Gurur”, Mostar Dergisi, 12 (February): 45-48.

Kaya, Ayhan. (2006). “Kültürler Savaşı mı, Siyaset Arayışı mı”, Foreign Policy Türkçe Baskısı (Mayıs-Haziran): 68-73.

Kaya, Ayhan. (2005). “Euro-Islam ve Korkunun Siyaseti”, Karizma, No. 24 (October-November-December).

Kaya, Ayhan. (2005).“Fransa’da Yoksulluk ve Müslüman-Ateistler” Varlık Dergisi, 12: 31-40.

Kaya, Ayhan. (2005). “EU Integration Process: Prospects and Challanges for Turkey”, Miesiecznik: Wspolnoty Europejskie 10/167 (Poland, December, 2005): 10-15.

Kaya, Ayhan. (2004).“Kartezyen Birliktelik: Küreselcilik ve Milliyetçilik”, Karizma, No. 20 (October-November-December).

Kaya, Ayhan. (2004). “İdeolojiden İDolojiye: Düşüncebilimden Kimlik Bilime”, Doğu ve Batı Dergisi İdeolojiler Özel Sayısı, No. 28 (August-September-October).

Kaya, Ayhan. (2004). “Cultural Reification in Circassian Diaspora”, Bulletin: Anthropology, Minorities, Multiculturalism (in Russian), No. 6 (March).

Kaya, Ayhan. (2004). “Ethnicity and Nationalism in Turkey Before and After 2002 Elections”, Bulletin: Anthropology, Minorities, Multiculturalism (in Russian), No. 5 (January).

Kaya, Ayhan. (2004). “Avrupa Birliği, Avrupalılık ve Avrupa-Türkleri: Tireli ve Çoğul Kimlikler”, Cogito, Avrupa’yı Düşünmek Özel Sayısı 39 (spring).

Kaya, Ayhan. (2003). “Anthropology of Transnational Space: Euro-Turks”, Bulletin: Anthropology, Minorities, Multiculturalism (in Russian), No. 4 (November).

Kaya, Ayhan. (2003). “Modernleşme, Küreselleşme ve Etnik Milliyetçilik”, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, No. 1 (September).

Kaya, Ayhan. (2001). “Emmanuel Levinas ve “Öteki’nin Çıplaklığı: Egoloji’den ‘ID’oloji’ye”, Toplumbilim Dergisi Kültürel Çalışmalar Özel Sayısı, No. 14 (October).

Kaya, Ayhan. (1999). “Türk Diyasporası ve Çok´KÜLT´ürlülük İdeolojisi: Berlin Türkleri”, Toplum ve Bilim Dergisi (Winter).

Kaya, Ayhan. (1995). “Federal Almanya'da Tarihin Yeniden Kesfi: Tarihciler Tartismasi”, Toplum ve Ekonomi, No.8, Istanbul (March).

Book Chapters

Kaya, Ayhan. (Summer 2017 forthcoming). "De-Europeanization of Turkish Asylum and Migration Policies: The Unfolding of the Syrian Refugee Crisis” in Pawel Karolewski, ed. Annual of European and Global Studies. Edinburgh University Press. 

Kaya, Ayhan. (2017), “Epilogue: Gezi and the aftermath” in In Oscar Hemer & Hans-Åke Persson (eds.) The Aftermath of Gezi: From Social Movement to Social Change?. London: Palgrave 

Kaya, Ayhan. (Summer 2017 forthcoming), “Neoliberal Form of Governmentality and Islamization of Turkey under the AKP Rule: Growth vs. Fundamental Freedoms”. Nicolas Monceau (ed). Emerging Countries. University of Bordeaux Press. 

Kaya, Ayhan (Summer 2017, forthcoming). “De-europeanization of Turkish Asylum and Migration Policies: Unfolding of the Syrian Refugee Crisis”, Peter Bevelander and Erica Righart (eds.). Proceedings of the 20th Anniversary of Willy Brandt Professorship. Malmö University, Sweden. 

Kaya, Ayhan (2018, forthcoming), “Right to the City: Insurgent Citizens of the Occupy Gezi Movement” in Didem Buhari Gülmez (ed.). Bridging Divides. London: Routledge. 

Kaya, Ayhan (2017 forthcoming), “Turkish Vergangenheitsbewältigung: Unbearable Burden of the Past” in Mischa Gabowitsch (ed.). Translating Atonement: Can Countries Learn from Each Other? 

Kaya, Ayhan. (2016). “Küresel Ekonomik Kriz Bağlamında Avrupa Birliği, Popülizm ve Göç Tartışmaları”. (EU, Populism and Migration Debates in times of Global Economic Crisis). Pınar G. Bal and Rana İzci Connelly (eds.). Ekonomik Kriz ve Avrupa Birliği (Economic Crisis and the EU). Istanbul: Derin Yayınları: 9-34.

Kaya, Ayhan. (2016). “Giriş: Farklı Göç Türlerini Yaşayan Ülke Türkiye”. Lülüfer Körükmez and İlkay Südaş (ed.). Göçler Ülkesi. Istanbul: Ayrıntı Yayınları: 15-26.

Kaya, Ayhan (2015), “Managing Diversity in the EU: From 9/11 to Charlie Hebdo” in Sofia University, Jean Monnet Chair, ed., The European Union: A New Start. Sofia University Press: 123-132.

Kaya Ayhan (2015), “Islamophobism as an Ideology in the West: Scapegoating Muslim-Origin Migrants” in Anna Amelina, Kenneth Horvath, Bruno Meeus (eds.), International Handbook of Migration and Social Transformation in Europe, Wiesbaden: Springer, Chapter 18.

Kaya, Ayhan and Bianca Kaiser (2015), “Transformation of Migration and Asylum Policies in Turkey” in Aylin Güney and Ali Tekin (eds.). Europeanization of Turkey: Polity, Politics and Policies. London: Routledge.

Kaya, Ayhan. (2015). “Türkiye’de Çerkesler” in Murat Erdoğan and Kaya, Ayhan (eds.). 14. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Göçler (Migration to Turkey since the 14th Century), Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 

Kaya, Ayhan and Murat Erdoğan. (eds). (2015). "14. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Göçler". (Migration to Turkey since the 14th Century). Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan. (2014). “Islamophobia” in Jocelyne Cesari (ed.). The Oxford Handbook of European Islam. Oxford University Press: 745-769. 

Kaya, Ayhan. (2014). “Democracy, Secularism and Islam in Turkey” in John Arnason and Pawel Karolewski (eds.). Religion and Politics: European and Global Perspectives. Edinbrugh: Edinbrugh University Press, 115-139. 

Kaya, Ayhan and Raffaele Marchetti. (2014). “Europeanization, Framing Competition, and Civil Society in the EU and Turkey” in Senem Aydın-Düzgit, Daniela Huber, Meltem Müftüler Bac, Fuat Keman, Jan tasci and Nathalie Tocci (eds.). Global Turkey in Europe II: Energy, Migration, Civil Society and Citizenship Issues in Turkey-EU Relations. Roma: Edizioni Nuova Cultura. 145-196.

Kaya, Ayhan. (2014). “Europeanization or De-Europeanization: The Myth of Tolerance in Turkey”. Branislav Radeljic (ed.). Debating European Identity: Bright Ideas, Dim Prospects. Oxford: Peter Lang, pp. 317-344.

Kaya, Ayhan. (2013). “Multiculturalism and Minorities in Turkey”,.Raymond Taras (ed.), Challenging Multiculturalism: European Models of Diversity. Endinurgh University Press. 297-318. 

Kaya, Ayhan. (2013). “Islam in Europe”. Timm Beichelt, Bozena Choluj, Gerard C. Rowe and Hans-Jürgen Wagener (eds.). Europa-Studien: Eine Einführung. Wiesbaden: Springer. 73-90. 

Kaya, Ayhan.(2013). “Power of the Weak in the Age of Prudentialism: Euro-Turks” in I. Pawel Karolewski and A. Marcin Suszyski (eds.). European Welfare States: Citizenship, Nationalism and Conflict. Göttingen: Fibre. 177-198. 

Kaya, Ayhan and Fikret Adaman. (2012). “Impact of Turkish-Origin Returnees/Transmigrants on the Turkish Society” in Seyda Ozil, Michael Hofmann and Yasemin Dayioglu-Yücel (Hg.) Eds. 50 Jahre türkische Arbeitsmigration in Deutschland. Göttingen: V&R Unipress. 37-58. 

Kaya, Ayhan and Ece Harmanyeri. (2012). “Tolerance and cultural diversity discourses in Turkey" in Ricard Zapata-Barrero and Anna Triandafyllidou (Eds.). Addressing Tolerance and Diversity Discourse in Europe: Comparative Overview of 16 European Countries. Barcelona: CIDOP. 397-417. 

Kaya, Ayhan and Ayşe Tecmen (2011). “Turkish Modernity: A Continuous Journey of Europeanization” in A. Ichijo (ed.). Europe, Modernity and Nations. London: Palgrave. 13-36. 

Kaya, Ayhan. (2011). “Institutionalizing and Essentializing Islam in Europe” in M. İdeli, V. Suter Reich, H.L. Kieser (eds.). Neue Menschen-landschaften: Migration Türkei-Schweiz 1961-2011. Zurich: Chronos. 335-358. 

Kaya, Ayhan. (2011). “Valenciennes Örneğinden Hareketle Karabük’e Işık Tutma Denemesi: Öğrenen Kentler Yaratmak”. Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik. Ankara: TBMM Basımevi. 

Kaya, Ayhan. (2010). “Constructing Communities in Turkish Diaspora: A Quest for Politics” in Marlies Casier and Joost Jongerden (eds.). Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue. London: Routledge. 165-181. 

Kaya, Ayhan. (2009). "Euro-Turks: Caught between individualization and forced institutionalization". Stefan Höjelid (ed.). Turkey: From Tutelary to Liberal Democracy. Sweden: Sekel. 

Kaya, Ayhan. (2009). “Turkey-EU relations: The impact of Islam on Europe". Samim Akgönül et al. (eds.). Islam in Europe. Norway. 

Kaya, Ayhan. (2008). “Türkei und ihre Migrationserfahrung”. Islam und Europa Konferenz Proceedings. Ankara: German Embassy Press. 

Kaya, Ayhan. (2008). “Belçika ve Hollanda’da Göç ve Yurttaşlık Politikaları: Benzerlikler ve Farklılıklar”. Serap Yazıcı (ed.). Prof. Ergun Özbudun’a Armağan Kitabı, Cilt 1. Ankara: Yetkin Yayınları. 279-316. 

Kaya, Ayhan. (2008). “Die tscherkessische Diaspora in Anatolien Ethnokulturelle und politische Eigenschaften”. Barbara Pusch and Thomas Wilkoszewski (eds.). Facetten internationaler Migration in die Türkei. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und persönliche Lebenswelten. Ürzburg: Ergon. 187-208. 

Kaya, Ayhan. (2007). “Hyphenated Germans in the Making: German-Turks”. N. Goren and A. Nachmani (eds.). The Importance of Being European: Turkey the EU and the Middle East. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem. 257-279. 

Kaya, Ayhan. (2007). “Endüstrileşme ve Göç”. İstanbul’da Yaşam Kültürü. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yayınları. 233-238. 

Kaya, Ayhan. (2007). “Milliyetçilik, Dinsellik ve Avrupa Birliği”. Umut Sarp Zeylan (der.).  Eğitimin Değeri ve Gençlik: Eğitimli İstanbul Gençlerinin Değerler Dünyası. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 151-158. 

Kaya, Ayhan. (2007). “Rap Pädagogic: Erziehung zur Kritikfähikeit”. Eva Kimminich et al. (eds.). Express yourself: Europas Kulturelle Kreativität Zwischen Markt und Underground. Bielefeld: transcript verlag. 117-136. 

Kaya, Ayhan. (2007). “Diaspora’da Çerkes Kimliğinin Dönüşümü: Değişen Siyasal Konjonktür Karşısında Yeniden Tanımlanan Etnik Sınırlar”. Erhan Doğan ve Semra Cerit Mazlum (der.). Sivil Toplum ve Dış Politika. Istanbul: Bağlam Yayınları. 57-76. 

Kaya, Ayhan. (2007). “Devletler, Azınlıklar ve Korkunun İktidarı: Euro-Türkler ve Avrupa Birliği”. Kaya, Ayhan and Bahar Şahin (eds.). Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri, Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 

Kaya, Ayhan. (2007). “Milliyetçilik, Dinsellik ve Avrupa Birliği”. Umut Sarp Zeylan (ed.), Eğitimin Değeri ve Gençlik: Eğitimli İstanbul Gençlerinin Değerler Dünyası. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.151-158. 

Kaya, Ayhan. (2006). “Çeşitlilik İçinde Bütünlük: Türkiye ve AB’de Etnik ve Kültürel Çeşitlilik”. Burak Ülman ve İsmet Akça (der.). İktisat, Siyaset ve Devlet Üzerine Yazılar: Kemali Saybaşılı’ya Armağan. Istanbul: Bağlam Yayınları. 

Kaya, Ayhan. (2006). “Yurttaşlık, Azınlıklar ve Çokkültürcülük” in T.H. Marshall and T. Bottomore, Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar (transl. by Kaya, Ayhan). Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. pp. 95-136. 

Kaya, Ayhan (2005), “Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecinde Yurttaşlık, Çokkültürcülük ve Azınlık Tartışmaları: Birarada Yaşamanın Siyaseti”, Kaya, Ayhan ve Turgut Tarhanlı (der.), Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları, Istanbul: Tesev Yayınları). 

Kaya, Ayhan (2005), “Circassian Diaspora in Turkey: Stereotypes, Prejudices and Ethnic Relations”, in N. Kuran- Burçoğlu and S. G. Miller (eds.), Representations of the Other/s in the Mediterranean World and Their Impact on the Region, Istanbul: ISIS Press. 

Kaya, Ayhan (2005), “Citizenship and the hyphenated Germans: German-Turks”, in F. Keyman and A. İçduygu (eds.), Citizenship and Identity in a Globalizing World: European Questions and Turkish Experiences, London: Routledge. 

Kaya, Ayhan (2004), “Euro-Turken: een brug of breuk tussen Europa en Türkije”, in R. T. Griffiths and D. Özdemir (eds.), Turkije in Europa, Utrecht: Lemma. 

Kaya, Ayhan (2004), “Recoding Europeanness: A Comparative Study of German-Turks and French-Turks” in R. T. Griffiths and D. Özdemir Eds.), Turkey and the EU Enlargement, Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 

Kaya, Ayhan and Martin Greve (2004), “Islamic force, Takım 34 und Andere: Identitätsmixturen türkischer Rapper in Berlin und Istanbul”, Eva Kimminisch (der.), Welt, Körper, Sprache: Perspektiven kultureller Wahrnehmungs – und Darstellungsformen, Freiburg: Albert-Ludwigs Universität. 

Kaya, Ayhan (2003), “Scribo ergo sum: Islamic Force und Berlin-Türken”, Jannis Androutsopoulos (ed.), Hip-Hop: Globale Kultur – Lokale Praktiken (Bielefeld: Transcript Verlag). 

Kaya, Ayhan (2002), “Modern Kültür Kavramı Işığında Gündüz Vassaf”, Gündüz Vassaf, Daha Sesimizi Duyuramadık: Avrupa’da Yaşayan Türk Gençleri.  2nd Edition, Istanbul: Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan (2001), “Ulusal Yurttaşlıktan Çoğul Yurttaşlığa”, Kaya, Ayhan ve Günay G. Özdoğan (der.), Sınır Tanımayan Sorunlar; Göç, Yurttaşlık, Adalet ve Uluslararası İlişkiler, Istanbul: Bağlam Yayınları. 

Kaya, Ayhan (2001), “Türkiye’deki Çerkes Diyasporası ve Siyasal Katılım Stratejileri”, Firdevs Gümüşoğlu (der.), 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, Istanbul: Bağlam Yayınları. 

Kaya, Ayhan (2000), “Ethnic Group Discourses and German-Turkish Youth”, G. G. Özdoğan ve G. Tokay (der.), Redefining the Nation, State and Citizen, Istanbul: Eren Yayıncılık. 

Kaya, Ayhan (2001), “Diyasporada Yapısal Dışlanma ve Berlin’deki Türk Hip-Hop Gençliği”, Nabi Avcı et al. (der.), Dışarda Kalanlar/Bırakılanlar, Istanbul: Bağlam Yayınları. 

Kaya, Ayhan (1999), “Cultural Bricolage and ‘Double Diasporic Cultural Identity’ Amongst Turkish Hip-hop Youth in Berlin”, G. Büken, L. Raw ve G.S.İşçi (der.), Popular Cultures, Izmir: British Council and Ege University. 

Kaya, Ayhan (1996), “Türk Diasporasinda Hip-Hop Milliyetciligi: Berlin Türkleri" Toplumbilim 6, Istanbul (June). 

Textbook Chapters

Kaya, Ayhan. (2017). “Avrupa Birliği’nde Vatandaşlık ve Birey”, Nejat Doğan ve Betül Yüce Dural (eds.), Avrupa Birliği’ne Giriş, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir (Textbook in Turkish): 184-208

Kaya, Ayhan. (2014). “Küreselleşme, Kozmopolitanizm ve Post-Westphalia Düzeni”, in Evren Balta Paker (ed.), Reader: Küresel Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları: 545-568. ISBN-13: 978-975-05-1621-4,

Kaya, Ayhan. (2011, 2012, 2014, 2016). “Avrupa Fikri: Barış ve Bütünleşme Projesi”, (European İdea: Peace and Integration Project), in Ayhan Kaya, Senem Aydın, Yaprak Gürsoy and Ozge Onursal. Avrupa Birliği’ne Giris. Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan. (2011, 2012, 2014, 2016), “AB Yurttaşlığı” (European Citizenship,) in Ayhan Kaya, Senem Aydın, Yaprak Gürsoy and Ozge Onursal. Avrupa Birliği’ne Giris. Istanbul Bilgi University Press:139-155.

Kaya, Ayhan. (2011, 2012, 2014, 2016). “Avrupa Birliği’nde Göç ve Çokkültürlülük”, (Migration and Multiculturalism in the EU), in Ayhan Kaya, Senem Aydın, Yaprak Gürsoy and Ozge Onursal. Avrupa Birliği’ne Giris. Istanbul Bilgi University Press: 215-236.

Books

Ayhan Kaya (2018). Turkish Origin Migrants and their Descendants: Hyphenated Identities in Transnational Space. London: Palgrave. ISBN 978-3-319-94994-9.

Kaya, Ayhan (ed.) (2014). "Farklılıkların Birlikteliği: Türkiye ve Avrupa’da Birarada Yaşama Tartışmaları". (Together in Difference: Debates on Coexistence in the EU and Turkey). Istanbul: Hiperlink Yayınları. (paperback and e-book).

Kaya, Ayhan (2013). "European and Tolerance in Turkey: The Myth of Toleration". London: Palgrave. 

Kaya, Ayhan (2012). "Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization". London: Palgrave (Extended paperback reprint). 

Kaya, Ayhan (2012). "Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization". London: Palgrave (Hardcover). 

Kaya, Ayhan (2011). "Türkiye’de Çerkesler: Diaspora’da Geleneğin Yeniden İnşası". (Circassian Diaspora in Turkey: Reinvention of Tradition in Diaspora). Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 

Kaya, Ayhan et al. (2009). "Günümüz Türkiye’sinde İç Göçler. Geri Dönüş mü Entegrasyon mu?". (Internally Displaced People in Turkey) Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 

Kaya, Ayhan and Ferhat Kentel (2008). "Belçika Türkleri". (Belgian Turks). Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan and Ferhat Kentel (2008). "Belgian-Turks: A bridge or a breach between Turkey and the European Union? Qualitative and quantitative research to improve understanding of the Turkish communities in Belgium".  Brussels: King Beduouin Foundation (Published in English, French, Flemish languages). 

Kaya, Ayhan and Ferhat Kentel (2005). "Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the EU". Brussels: CEPS Publications. 

Kaya, Ayhan and Ferhat Kentel (2005). "Euro-Türkler: Türkiye ile AB Arasında Köprü mü, Engel mi?". Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 

Kaya, Ayhan (2001). "Constructing Diasporas: Turkish Diasporic Youth in Berlin". Bielefeld: Transcript Verlag. 

Kaya, Ayhan (2000). "Sicher in Kreuzberg: Berlin’deki Küçük İstanbul: Diyasporada Kimliğin Oluşumu". Istanbul: Büke Yayınları. 

Edited Books

Kaya, Ayhan, Gülperi Vural and Aslı Aydın, eds. (2016). Değerler Eğitimi: Eğitimde Farklılık ve Katılım Hakkı (Education of Values: Right to Difference and Participation in Education). Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan and Murat Erdoğan (2015). 14. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Göçler (Migration to Anatolia since the 14th Century). Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan, Fuat Keyman, Ozge Onursal and Katherina Kamp (eds.), (2014). "Contemporary Turkey at a Glance: Interdisciplinary Perspectives on Local and Translocal Dynamics". Springer Verlag.

Kaya, Ayhan, Senem Aydın, Yaprak Gürsoy and Ozge Onursal. (2011). "Avrupa Birliği’ne Giriş". Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan and Francois Bafoil (eds.). (2009). "Regional Development in the EU: Karabük, Valenciennes and Katowice". Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan and Senem Aydın Düzgit (eds.). (2009). "Transcending Stereotypes between France and Turkey". Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan and Bahar Şahin (2008). "Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri". Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Kaya, Ayhan and G. G. Özdoğan (eds.) (2003). "Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar: Göç, Yurttaşlık, Küresel Adalet, Çevre ve Güvenlik". Istanbul: Bağlam Yayınları.

Kaya, Ayhan and Turgut Tarhanlı (eds.). (2005). "Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları". Istanbul: Tesev Yayınları.

Translations

Yurttaşlık ve Sosyal Sınıflar, T. H. Marshall ve T. Bottomore (Citizenship and Social Classes) (Istanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2006).

Thomas Faist (ed.). Devletaşırı Alan: Almanya ve Türkiye Arasında Siyaset, Ticaret ve Kültür (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2003) (Transstaatliche Räume: Politik, Wirtchaft, und Kultur in und zwischen Deutschland und der Türkei, Bielefeld: Transcript Verlag, 2001)

"Etnik Gruplar ve Sınırlar", Fredrik Barth (der.). (Ethnic Groups and Boundaries, 2011). Istanbul: Istanbul Baglam Yayınlari. (I did the translation with my student Seda Gürkan.)

Working Papers

Kaya, Ayhan. (2016). “Syrian Refugees in Istanbul: I feel safe here!” EUI RSCAS Working Paper Series, 2016/59, EUI, Florence.

Kaya, Ayhan and Raffaele Marchetti. (2014). “Europeanization, Framing Competition, and Civil Society in the EU and Turkey”, GTE Working Paper 6, Roma, Istituto Affari Internazionali, available at http://www.iai.it/content.asp?...

Kaya, Ayhan. (2012). “From Welfarism to Prudentialism: The Power of the Weak”, Willy Brandt Working Paper Series, 2/11, Malmö University, Sweden, available at https://www.mah.se/upload/Fors...

Kaya, Ayhan. (2011).“Islamophobia as a form of Governmentality: Unbearable Weightiness of the Politics of Fear”, Willy Brandt Working Paper Series, 2/11, Malmö University, Sweden, available at https://www.mah.se/upload/Fors...

Project Reports

Kaya, Ayhan and Aysu Kıraç. (2016). “Vulnerability Assessment of Syrians in Istanbul”, Report, Support to Life Association, Istanbul.

Kaya, Ayhan and Ece Harmanyeri. (2010). “Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Turkey”, FP7 Project entitled Accept Pluralism: Tolerance, Pluralism and Social Cohesion: Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe, Overview of National Discourses on Tolerance and Cultural Diversity, http://www.eui.eu/Projects/ACC...

Kaya, Ayhan ve Ayşe Tecmen. (2010a). “Turkish Modernity: A Continuous Journey of Europeanization”, FP7 Project entitled Identities and Modernities in Europe (IME), SSH-CT-2009-215949, ‘The state of the art: various paths to modernity’ Turkish Case report, http://fass.kingston.ac.uk/pub...

Kaya, Ayhan ve Ayşe Tecmen. (2010b). “External and Internal Promotion: Europeanization of Turkey”, FP7 Project entitled Identities and Modernities in Europe (IME), SSH-CT-2009-215949, WP 5 ‘Identity construction programs of the state and the EU: Case Study Phase I’, http://fass.kingston.ac.uk/pub...

Scientic Reports for International Foundations

“Türkiye’nin Ulusal Uyum (Entegrasyon) Politikasının Geliştirilmesine Destek Projesi” (Support Project for Turkish Migrant Integration Policies), International Organization for Migration (IOM) and Directorate General of Migration Management, November 2016 (prepared under Ayhan Kaya’s subervision by Migration Experts)

“Turkey as an Emerging Country of Immigration: Challenges and Prospects for the Future”, Report prepared for the Bertelsmann Foundation Meeting held in May 2012, Istanbul

“Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe: Turkey”, Report prepared with Fikret Adaman for the Directorate General Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission under the auspices of Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. in Cologne, Germany (April 2012).

Book Reviews

Kaya, Ayhan. (2014). “Writing religion: the making of Turkish Alevi Islam by Markus Dressler”, The Middle East Journal, Vol. 68, No. 1 (Winter): 177-178.

Kaya, Ayhan. (2013). “Ghetto Voices in Contemporary German Culture by Maria Stehle” Rochester, NY: Camden House: 205, Hardcover, German Quarterly.

Kaya, Ayhan. (2010). “Modernism, Secularism, Democracy and the AKP in Turkey”, “William Hale and Ergun Özbudun (2010). Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey. London: Routledge, 214 pgs, Hardcover; Ahmet T. Kuru (2009). Secularism and State Policies Towards Religion: The United States, France, and Turkey. Cambridge University Press, 313 pgs, Paperback; M. Hakan Yavuz (2009). Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Cambridge University Press, 301 pgs, Paperback; and Sena Karasipahi (2009). Muslims in Modern Turkey: Kemalism, Modernism and the Revolt of the Islamic Intellectuals. Lonon: I.B.Tauris, 247 pp., Hardcover.” Journal of Southeast European Affairs, 2010.

Kaya, Ayhan. (2005).“Reinventing France: State and Society in the Twenty-First Century, Susan Milner and Nick Parsons, Hampshire: Palgrave, 2003” in Nations and Nationalism, Vol 11, No. 2.

Kaya, Ayhan. (2005). “Ethnonationalism in the Contemporary World: Walker Connor and the Study of Nationalism”, by Daniele Conversi, london: Routledge 2004, Nations and Nationalism, Vol 11, No. 3.

Kaya, Ayhan. (2004). “Hybridity and Its Discontents: Politics, Science, Culture by Avtar Brah and Annie E. Coombes, eds., London: Routledge, 2000”, Nations and Nationalism, Vol 10, No. 3.

Kaya, Ayhan. (2004). “Postcolonialism: An Historical Review by Robert Young, Oxford University Press, 2001” in Nations and Nationalism, Vol 9, No. 4.

Kaya, Ayhan. (2004). “Identity/Difference by William Connolly, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2003” in Nations and Nationalism, Vol 10, No. 4.

Kaya, Ayhan. (1996). “Balkans: A Mirror of the New International Order”, Kemali Saybaşılı ve Günay Göksu Özdoğan (der.) (Eren Yayıncılık, 1995), New Community Vol. 22, No. 1 (January).

Kaya, Ayhan. (1993). “Fransa ve Almanya’da vatandaşlık ve ulusal kimlik”, Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Harvard University Press, 1992), Toplum ve Bilim Dergisi, 62, Yaz-Güz.