Faculty Member, PhD

Banu Tomruk

+90 212 311 7489

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 605

1978’de Ankara’da doğdu. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de aynı okulda kentsel kamusal alanlar üzerine yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2006-2007 yılları arasında Almanya Bauhaus Dessau Foundation’da Avrupa Birliği ülkelerinin kentleşmesi üzerine interdisipliner lisanüstü araştırma ve proje çalışmaları yürüttü. Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, “Bursa’nın 2000-2010 arası Yeniden Yapılanmasında Kentsel Söylem Üzerinden Dönüşüm Rotaları” isimli tez çalışması ile 2010 yılında tamamladı. Lisanüstü eğitim sürecinde eşzamanlı olarak Zoom TPU ve Teğet Mimarlık’ta, ofis, konut ve sağlık yapıları üzerine tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalıştı. Akademik çalışmaları, kentsel dönüşüm, 80 sonrası orta ölçekli kentlerin yeniden yapılanma süreçleri ve kentsel söylem üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu konular eksenindeki yazıları IAPS, IPHS gibi çeşitli konferanslarda ve Architectural Design, Mimarlık gibi dergilerde yayımlanmıştır. 2012 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tasarım stüdyosu yürütüyor ve lisans dersleri veriyor.