Faculty Member, PhD

Gülay Uğur Göksel

Book

Integration of Immigrants and the Theory of Recognition: Just Integration. 2018. International Political Theory Series, Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-65843-8

This book approaches the issue of immigrant integration as a democratic justice problem. Based on Honneth’s recognition theory, it introduces the concept of ‘Just Integration’, which challenges the capacity of the actual recognition order of the host society to include its immigrants as full members. The study criticizes the current political obsession to restore the social cohesion of the host society in the face of immigration. It argues that this perception inhibits host societies from recognizing their immigrants as individuals who have authentic skills, qualifications and identities in addition to their ethnic, cultural and religious attachments. The author applies the concept of ‘Just Integration’ to the real pathologies that immigrants/refugees suffer in Canada and Turkey, providing guidelines for progress towards better integration of immigrants within host societies and institutions.

Integration of Immigrants and the Theory of Recognition: Just Integration. 2018.
International Political Theory Series, Palgrave Macmillan.
DOI: 10.1007/978-3-319-65843-8

Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi: Adil Entegrasyon. 2019. Çevirmen: Müge Kızıltuğ. Pinhan Yayınları.

Bu kitap, göçmen entegrasyonu meselesini bir demokratik adalet sorunu olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, “entegrasyon” teriminin yorumunun ev sahibi toplumun o andaki endişelerine dayanarak, göçmen çeşitliliğinin sosyal uyum ve güvenlik üzerindeki etkileri bakımından tarih boyunca yeniden inşa edildiğini öne sürer ve Parekh, Tully ve Honneth’in tanınma teorilerinin bir çözümleme ve uygulamasıyla, dahil edilme ve bireyselleşmenin normatif değerlerine dayalı, yeni bir “adil entegrasyon” tanımı ortaya koyar. “Adil Entegrasyon” idealine sadece belirli göç politikalarının uygulanmasıyla ulaşılabilecek güvenlik ya da liberal değerlerin korunması amacı olarak değil, kişilerin toplumun eşit üyeleri olarak bir araya gelerek, yanlış ve ideolojik tanınma karşısında toplumsal değerleri değiştirdikleri, somut ve dönüştürücü bir süreç olarak yaklaşır. Tanınma teorileri itibar ve eşit saygının karşılıklı tanınmasının insanoğlunun temel bir isteği olduğunu, kanun önünde bizimle aynı haklara sahip kimselere karşı da ahlaki sorumluluklarımız bulunduğunu öne sürer. Tanınma taleplerini de baskı ve üstünlük eleştirisi üzerinden adalet talepleri olarak değerlendirir. Göçmen ve mülteci entegrasyonu karşısındaki sosyo-ekonomik engelleri değerlendirmek amacıyla tanınma teorisini Kanada ve Türkiye örneklerine uygular ve göçmenlerin ev sahibi toplumla ve kurumlarıyla karşılıklı daha iyi uyum sağlayabilmeleri için çeşitli yönlendirici ilkeleri değerlendirmeye sunar.

Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi: Adil Entegrasyon. 2019. Çevirmen: Müge
Kızıltuğ. Pinhan Yayınları.