Faculty Member, PhD

Özge Onursal Beşgül

Edited Books

Contemporary Turkey at a Glance, co-editor with A. Kaya, F. Keyman, K. Kamp. Springer: Berlin, 2014.

Avrupa Birliği’ne Giriş: Tarih, Kurumlar ve Politikalar, 2nd Extended Edition, co-editor with A. Kaya, S. Aydın Düzgit and Y. Gürsoy. Istanbul Bilgi University Press: Istanbul, 2013 [2012 TÜBA University Textbooks Award].

Articles in Books

“Avrupa Birliği ve Demokrasi Açığı Sorunu” in Yeni Toplum Yeni Siyaset: Sosyal Demokrat Yaklaşımlar (edited book). Kalkedon: Istanbul, 2008.

“Avrupa’yı Bulmak” co-authored by Zeynep Gülşah Çapan in AB Bütünleşme ve STK’lar, A. Akyüz (ed.). Istanbul Bilgi University Press: Istanbul, 2009.

“Policy Transfer and Discursive De-Europeanisation: Higher Education from Bologna to Turkey” in Is Turkey De-Europeanising? Encounters with Europe in a Candidate Country, A. Kaliber & S. Aydın-Düzgit (eds). Routledge, 2017.

“Questioning Europeanization: A Critical Review of the Literature” in İlter Turan’a Armağan: Siyasetin Bilimi, P. Uyan Semerci et. al. (eds). İstanbul Bilgi University Press: İstanbul, 2015.

“Yerelleşme, Bölgeselleşme ve Bütünleşme” in Küresel Siyasete Giriş, E. Balta (ed.). İletişim: İstanbul, 2014.

“The Bologna Process in Turkey: Resistance to the Neoliberalisation of Higher Education?” co-authored with Ayhan Kaya in Towards Social Justice in the Neoliberal Bologna Process, I. Kushnir and E. A. Eta (eds.). Emerald Publishing, 2023.

Journal Articles

“Süreç İzleme Yöntemi ile Avrupa Bütünleşmesini Anlamak”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 51, Özel Sayı 1, pp. Ö301-Ö312, 2022.

“Translating Norms from Europe to Turkey: Turkey in the Bologna Process”, Compare: A Journal of Comparative and International Education, Volume 47, Issue 5, pp.  742-755, 2017 [SSCI].

“Constructing the European Education Space”, Uluslararası İlişkiler, Vol. 9, No. 35, Fall 2012 [SSCI].

“Youth Participation in Local Politics: City Councils and Youth Assemblies in Turkey”, co-authored with Suna Gökçe Kızılkaya, Southeast European and Black Sea Studies, Volume 17, Issue 1, 2017 [SSCI].

“Policy Transfer and Discursive De-Europeanisation: Higher Education from Bologna to Turkey”, South European Society and Politics, Volume 21, Issue 1, pp. 91-103, 2016 [SSCI].

“BREXIT: AB Kurumlarına, Poli̇ti̇ka Yapım ve Karar Süreçleri̇ne Etki̇si̇”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 20, Özel Sayı: Brexit, pp. 187-208, 2021.