IYF Young Social Entrepreneurs Awards Ceremony

updated at: published at:

Date: March 14, 2013 Thursday
Time: 19:30
Place: santralistanbul Campus,  Papaz 

İstanbul Bilgi University organizes each year the Young Social Entrepreneurs Awards  with the collaboration  of the International Youth Foundation (IYF), Sylvian/Laureate Foundation and the Educational Volunteers Foundation of Turkey (TEGV). The awards ceremony will be realized at santralistanbul Campus.

2012 Finalists and Projects:

Yavuz Çakır - "Kitap Makinası"
Samet Beyazkılınç - "Sambis"
Eril Gün Ezerel - "www.sinaps.com"
Burak Özdemir - "yeniyeti.com"
Mustafa Altuncu - "Bir Enstrüman Çok İnsan"
Emre Özgür - "Bir Silgi Bir Kalem"
Nazlı Özgan - "Değişim Liderleri"
Abdullah Oskay - "Hayat Sende"
Sezgi Evren - "Kültürel Mutfak"
Varlık Sezgin - "Sonradan Gurmeler"

For more information:  http://bilgiggo.org/