Program Structure

  • BİLGİ Ekonomi Lisans Programı’nın en güçlü yanı öğretim kadrosudur. Nitelikli öğretim üyelerinin verdiği uluslararası kapsam ve düzeydeki derslerin yanı sıra, araştırma görevlileri tarafından yürütülen uygulama ve tartışmalar özel bir önem taşımaktadır.
  • Program, teknolojik ilerlemenin ve küreselleşme sürecinin yarattığı gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini kapsamlı bir biçimde incelemektedir.
  • Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sağlayan zorunlu ekonomi derslerinin yanında işletme, sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi gibi alanlardan geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır.
  • Ekonomi Programı’nda öğrenciler, araştırma, sorgulama, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmek üzere çok sayıda ödev ve proje hazırlamaktadır.