Academic Staff

Sivil Toplum Kuramı

Öğretim Üyesi Nurhan Yentürk

Öğretim Üyesi Pınar Uyan

Konuk Öğretim Üyesi Murat Belge

Öğretim Üyesi Laden Yurttagüler

Konuk Konuşmacı Yörük Kurtaran

Proje Oluşturma ve Yazma Teknikleri

Öğretim Üyesi Nurhan Yentürk

Konuk Konuşmacı Özlem Ezgin

STK'lara Yönelik Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları

Öğretim Üyesi Itır Erhart

Konuk Konuşmacı Yörük Kurtaran

Sivil Toplum Çalışmaları için Araştırma Yöntemleri

Öğretim Üyesi Pınar Uyan

Öğretim Üyesi Emre Erdoğan

Konuk Konuşmacı Sami Çukadar

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Öğretim Üyesi/Koordinatör İlknur Közleme Hacısoftaoğlu

Konuk Öğretim Üyesi: Yağmur Nuhrat

Konuk Öğretim Üyesi Zeynep Talay Tümer

Yerel Yönetimler ve Katılım

Koordinatör Merve Seda Cevik

Konuk Konuşmacı İkbal Polat

Konuk Konuşmacı Fikret Toksöz

Ayrımcılık: Teorik ve Pratik Perspektifler

Öğretim Üyesi Kenan Çayır

Sosyal Girişimcilik

Öğretim Üyesi Gökçe Dervişoğlu Okandan

Etki İzleme ve Değerlendirme

Ayşe Beyazova Öğretim Üyesi

Konuk Konuşmacı Burcu Oy

STK'lar için Krize Müdahele ve Kriz Yönetimi

Öğretim Üyesi Elvan Cantekin

Konuk Konuşmacı Nazan Cömert

Konuk Konuşmacı Gürhan Ertür

Konuk Konuşmacı İstanbulu Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi

Gönüllü ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğretim Üyesi Nurhan Yentürk

 

Konuk Öğretim Üyesi Kübra Doğan Yenisey

Konuk Öğretim Üyesi Pınar Uyan

 

Konuk Öğretim Üyesi Emre Erdoğan

 

Konuk Öğretim Üyesi Laden Yurttagüler

 

Savunuculuk ve Politikaları Etkileme

Konuk Öğretim Üyesi Laden Yurttagüler

Ayşe Beyazova

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yetişkin Eğitimi doktora programını 2017’de tamamlayan Ayşe Beyazova daha önce Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku programlarında yüksek lisans yapmıştır. 2003-2007 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda Kaynak Geliştirme, İletişim ve Projeler Departmanları’nda yönetici olarak yer almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde (ÇOÇA) 2007-2016 yılları arasında koordinatör olarak çalışmış olan Beyazova ÇOÇA’nın kurucularındandır. Aynı yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. Başlıca çalışma alanları olan çocuk hakları, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, mülteci çocuklar ve kapsayıcı eğitime ilişkin eğitim, araştırma ve danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Burcu Oy

Lisans derecesini 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden almış olan Burcu Oy 2010 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Üniversitede lisans öğrencilerine yönelik sivil toplum, sosyal sorumluluk ve proje yönetimi temalı derslerde okutman olan Burcu Oy, aynı zamanda Gençlik Çalışmaları Birimi bünyesinde yürütülen gençlik politikaları göstergelerinin oluşturulması, sivil alanda aktif gençlerin ihtiyaç ve talepleri, üniversitelerde ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile gençlik ve politik katılım gibi konularda yürütülen araştırmalarda yer almakta ve birimde gerçekleştirilen gençlik çalışmaları uygulamaları ile sivil alanda yürütülen çeşitli insan hakları eğitim programlarında eğitmen ve izleme – değerlendirme uzmanı olarak çalışmaktadır.

Elvan Cantekin

Elvan Cantekin ODTÜ İnşaat mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra Texas AM Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı 2007- 2016 yılları arasında Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı'nda yöneticilik yaptı. 2017 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi lisans ve yüksek lisans programlarında afet yönetimi dersleri vermektedir.

Emre Erdoğan

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996'dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infacto RW'yu kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesidir. Erdoğan dış politika, kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali, gönüllük ve sosyal sermaye konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır.

Fikret Toksöz

Fikret Toksöz, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. Daha sonra TODAİE’de kamu yönetimi uzmanlığı programını bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde yerel yönetim üzerine yaptığı çalışmalarla tamamladı. 1978-1980 yılları arasında Yerel Yönetim Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi sırasında OECD'de Urban Management Unit komitesinde Türkiye'yi temsil etti. Daha sonra kamu hizmetinden ayrılarak sivil sektörde çalışmaya başladı. Sırasıyla Uluslararası Belediyeler Birliği’nde başdanışmanlık, Marmara Belediyeler Birliği’nde genel sekreterlik yaptı. 2002'den bu yana da TESEV’de İyi Yönetişim programında çalışmaktadır. İyi Yönetişim ve yerel yönetimler üzerine araştırmaları, makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.

Gökçe Dervişoğlu Okandan

Okandan, Sankt Georg Avusturya Ticaret Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülte İşletme bölümünü bitirdi ve aynı üniversitede akademik çalışmalara başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde sürdürdüğü yüksek lisans çalışması sırasında Avusturya hükümet bursu ile Innsbruck Üniversitesi’nde öğrenimini ve araştırmasını tamamladı ve 2004-2006 yılları arasında uzun dönemli olarak stratejik yönetim, senaryo teknikleri konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarına danışmanlık verdi. Eylül 2006’da Bilgi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı koordinatörlüğü görevini üstlenen Okandan, “Sanatın Bir Stratejik İletişim Aracı olarak Rolü” konulu doktora tezini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon kürsüsü ve Copenhagen Business School Art&Leadership Center desteğiyle tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Princeton Üniversitesi Woodrow Wilson Siyaset Okulu Sanat Politikaları Araştırma Merkezi’nde TÜBİTAK bursuyla yürütmüş ve akabinde “Strateji Doçenti” unvanını almıştır. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi ve Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon (LITE) yüksek lisans programlarında kültür yönetimi, yaratıcı girişimcilik ve sosyal inovasyona dair dersler vermekte ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Okandan Global Girişimcilik Haftası İcra Komitesi’nde sosyal ve yaratıcı girişimcilik ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Gürhan Ertür

Gürhan Ertür Açık Radyo'nun kurucularından biridir. 1999 Depreminin olduğu tarihten itibaren Açık Radyo'da deprem, göç ve acil durum yönetimi hakkında program yapmaktadır. 2019 yılında 1000. programını tamamlamıştır.

Itır Erhart

Doç. Dr. Itır Erhart Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı ve Felsefe okudu. M. Phil derecesini Cambridge Üniversitesi'nden doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet, insan hakları, medya, spor sosyolojisi üzerinde dersler veren Itır aynı zamanda bir sosyal girişimci. Adım Adım ve Açık Açık adlı iki sosyal girişimin kurucuları arasında. Bu alanda yaptığı çalışmalardan ötürü 2014 yılında Ashoka Fellow seçilen Itır, Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu, TEGV Mütevelli Heyeti ve Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Danışma Kurulu üyesi.

İlknur Közleme Hacısoftaoğlu

Ilknur Hacısoftaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi spor sosyolojisi programında tamamlamıştır. Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi Çalışmaları kitabının editörlerindendir. Toplumsal cinsiyet, spor ve beden alanında yayınları bulunan Hacısoftaoğlu, sporda kadın, erkeklik ve taraftarlık alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

İkbal Polat

1974'te Bursa'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi aldı. İstanbul'da Aydınlıkçı Yurttaş Girişimi, Sivil Anayasa Girişimi, Deprem İçin Sivil Koordinasyon gibi sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 17 Ağustos depremi ardından bölgede bir yıl çalıştı. İnsan Yerleşimleri Derneği'nin kurucularından. Nilüfer Belediyesi’nde Mahalle Komiteleri Sorumlusu olarak Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde çalıştı. Kent Konseyleri ve yerel demokrasi konularında araştırmalar ve çalışmalar yapıyor. Halen Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

İstanbulu Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçları içinde iç ve dış göçlerin nedenleri, süreç ve sonuçlarını inceleyen çok-disiplinli ve disiplinler arası araştırmaları yapmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde göç politikalarının oluşturulmasında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak bulunmaktadır.

Kenan Çayır

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Çayır, Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. İngiltere’de Leeds Üniversitesi Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Merkezi’nde ve A16Almanya’da Georg-Eckert Uluslararası Ders Kitapları Enstitüsü’nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Avrupa Konseyi ve EIP Sloveyna’nın ortaklaşa düzenledikleri insan hakları eğitimi seminerlerine ve Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü’nün eğitici eğitimi seminerlerine katıldı; bu alanda sertifikalar aldı. Çalışmalarından bazıları şöyledir: “Biz” Kimiz? Ders Kitaplarında Kimlik, Yurttaşlık, Haklar ,İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2014; Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, M. A. Ceyhan ile birlikte der.; Ayrımcılık: Örnek Ders Uygulamaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, A. Alan ile birlikte der.; Eğitim, Çatışma ve Toplumsal Barış: Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2010.

Kübra Doğan Yenisey

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans ve Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerini alan Doğan Yenisey, doktorasını Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2008 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışan Doğan Yenisey Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Merkezi'nin kurucusudur. İş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda çok sayıda yayını olan Doğan Yenisey'in ayrıca 2017 yılında yayınlanmış Gönüllü Emeği ve İş Hukuk başlıklı ortak yazarlı bir kitabı bulunmaktadır.

Nazan Cömert

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisansı tamamladıktan sonra 1991-2012 yılları arasında Fransa’da Paris IV Sorbonne ve Paris V Üniversitesinde, deprem riskinde zarar görebilirlik analizi tez konulu, sosyoloji doktorası yaptı. 1992-1999 tarihleri arasında Fransız STK’ları içinde başta Bosna ve Kosova’da olmak üzere sayıları 10’un üstünde uluslararası insani yardım faaliyeti çalışmalarında misyon sorumlusu, proje yöneticisi olarak yer aldı. 1999-2005 yılları arasında Sınır Tanımayan İtfaiyeciler Örgütü’nde (PSF) proje sorumlusu, MERP projesinde teknik danışman olarak çalıştı. 2006’dan beri de Uluslararası Acil Yardım ve itfaiyeciler Derneği’ne (AAİP) gönüllü danışman olarak destek vermektedir. 2016'dan beri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Çok disiplinli risk analizi, kriz yönetimi, iklim değişiklikleri ve sürdürebilir kalkınma, kent sosyolojisi ve bilim felsefesi başlıca ilgi ve çalışma alanları arasındadır.

Laden Yurttagüler

2005 yılından bu yana STK Eğitim ve Araştırma Merkezinde eğitmen ve proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. İnsan Hakları, İnsan Hakları Eğitimi, Kadının İnsan Hakları ve Sosyal Haklar alanında ulusal ve uluslararası projelerde yer almış ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü ve ücretli olarak çalışmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi kapsamında Gönüllülerle İşbirliği kitabının yazarlarından biridir. Gençlik ve sosyal haklarla ilgili çalışmalar yapmakta ve bu konularda çeşitli yayınları bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir.

Merve Seda Cevik

Merve Seda Çevik, Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Programı’nda devam etmiştir. Üniversite yıllarında yer almaya başladığı sivil toplum çalışmaları ile insan hakları alanıyla tanışmış ve gençlerle insan hakları eğitimleri, çocuklarla hak temelli çalışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara odaklanarak çalışmalarına devam etmiştir. 2016 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nde çalışmakta olan Merve Seda; kent hakkı, yurttaşların kente katılımı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları konularında çalışmaya devam etmektedir.

Murat Belge

Murat Belge 1995 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Tarih, sol hareketler, militarizm, edebiyat ve kültür alanında çok sayıda çalışması yayınlanmıştır. Belge 1986-1989 yıllarında Yeni Gündem dergisi kurucusu ve yayın yönetmeni, 1975-1980 yıllarında Birikim dergisi kurucusu ve yayın yönetmeni, 1969-1971 yıllarında Halkın Dostları dergisi kurucusu ve yayın yönetmeni olarak çalışmıştır. 2003 yılından itibaren STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin eğitim ve sertifika programlarında Sivil Toplum üzerine seminerler vermektedir. Belge Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin yönetim kurulu üyesidir.

Nurhan Yentürk

2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları merkezinin direktörü ve Sivil Toplum Kuruşları (STK) Eğitim ve Araştırma Birimi’nin yöneticisi olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında proje döngüsü yönetimi dersleri vermektedir. Nurhan Yentürk, Kamu Harcamaları Eğitim Dizisi kapsamında kamu harcamalarını izlemeye yönelik yayınlar yapmış ve gençlik ile ilgili çeşitli araştırmalara katılmıştır. Yentürk Kamu Harcamaları İzleme Platformunun sözcüsüdür.

Pınar Uyan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Pınar Uyan Semerci, 2007 yılından beri Göç Çalışmaları Merkezi’nin müdürlüğünü yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü’nden alan Uyan'ın akademik çalışma alanları karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika, ve sosyal bilimlerde metodolojidir. Kendisi evrensellik, adalet, haklar, katılım, vatandaşlık, insani gelişme, yapabilirlik yaklaşımı, gönüllük, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayınlamıştır.

Özlem Ezgin

Marmara Üniversitesi İİBF Mezunu, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku programından Yüksek Lisans derecelerini aldı. 2006-2008 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfında proje yöneticisi olarak çalıştı. Ocak 2008 – Temmuz 2012 tarihleri arasında aynı Vakfın Gençlik Araştırmaları Departmanı yöneticisi olarak çalıştı. Temmuz 2012 – Eylül 2014 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ile Gençlik Çalışmaları Birimi ortaklığında ve Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen Şebeke projesinin yöneticiliğini yaptı ve 2016 yılının sonuna kadar aynı birimde projeler genel koordinatörü olarak görev aldı. 2016 yılından itibaren Toplum Gönüllüleri Vakfında Projeler Departmanı yöneticisi ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde Proje Hazırlama ve Kaynak Geliştirme dersi kapsamında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sami Çukadar

Sami Çukadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimini kazanmış ve sonra buradan lisansını da almıştır. Çukadar, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğreti üyesi ve Kütüphane müdürüdür. Tez tarama ve uluslararası yayınları tarama konularında uzmandır.

Yağmur Nuhrat

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışan kültürel antropolog Yağmur Nuhrat 2013 yılında Brown Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde doktora derecesini tamamladı. Öncesinde aynı bölümde yüksek lisansını ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde lisansını bitirdi. Doktora sonrası çalışmalarını bir yıl boyunca Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde sürdürdü. Etik ve ahlak antropolojisi; spor ve futbol antropolojisi, cinsiyet, dil ve kadın futbolu, kent antropolojisi ve trafik üzerine araştırma ve yayınları var. Makaleleri çeşitli derleme kitaplarda ve American Ethnologist (Ağustos 2018), Fashion Theory (Ocak 2019) ve Journal of Middle East Women's Studies gibi dergilerde yayımlanmıştır. Haziran 2019 itibarıyla yüksek eğitimde etik müzakerelerine ve intihal konusuna odaklanan bir çalışma yürütmektedir.

Yörük Kurtaran

Yörük Kurtaran, lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden almıştır. 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nde çalışmaya başlamıştır. Ayrıca aynı Üniversite’nin İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak sivil toplum, gençlik politikaları ve video oyunları tarihi üzerine dersler vermektedir. Bugüne kadar TESEV, Willows Foundation, TÜSİAD ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çalışmış ve gençlerle ilgili araştırmaları ve kitapları yayınlanmıştır. N. Yentürk, G. Nemutlu ile beraber editörlüğünü yaptığı Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları adlı bir kitabı bulunmaktadır. Güncel ilgi alanları arasında bağışçılık, teknoloji ve gençlik politikaları vardır.

Zeynep Talay Tümer

Zeynep Talay Turner Warwick Üniversitesi felsefe bölümünde yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını Polonya Bilimler Akademisi’nde felsefe bölümünde tamamladı (2013). Doktora tezini Nietzsche, Musil ve Atay’ın benlik kavramı ve modernite deneyimi üzerine yazdı. Bu çalışma Felsefe, Edebiyat ve Öznenin Çözünümü: Nietzsche, Musil ve Ataybaşlığıyla kitap olarak yayınlandı (Peter Lang, 2014). Daha çok Kendilik Felsefeleri, 19. ve 20. yüzyıl Kıta Felsefesi ve Felsefe-Edebiyat ilişkisi üzerine çalışan Talay Turner’ın Nietzsche, Spinoza, Bergson ve Musil üzerine yazıları vardır. Zeynep Talay Turner şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programında felsefe dersleri vermekte, aynı zamanda Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programının da direktörlüğünü yapmaktadır.