Fashion Design Evening Education

about program

Moda Tasarımı Programı’nın amacı, tasarım alanında eğitim vermektir. Öğrencilerin moda endüstrisinin ulusal ve uluslararası alanda beklentileri doğrultusunda tasarım ve giyim sektörüne yönelik, sanayi ile işbirliği içinde bilgi donanımı kazanmalarını sağlar.

Program, öğrencilerin kültürel, çağdaş, sosyal, teknik beceri ve bilgilerle donanımlı, dinamik, geleneksel sanatları bilen, tam bir tasarım olgusunu günümüz koşullarına göre çözümleyebilen, sanatçı / tasarımcı ve uygulamacı kişiler olmasını amaçlamaktadır.

İki yıl sonunda öğrenciler Moda Tasarımcısı unvanı ile mezun olurlar. Moda Tasarımcıları; müşteri beklentilerini ve moda eğilimlerini göz önünde bulundurarak, tasarım ilke ve yöntemlerine uygun giysi ve aksesuar tasarımı yapar, tasarıma uygun malzeme ve ekipmanı seçer, koleksiyon hazırlar, tasarımı ürüne dönüştürür.