Radiotherapy *

about program

Ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olan kanser tedavisinde en önemli tedavi yöntemlerinden birini uygulayan radyasyon onkoloğuna yardımcı olacak radyoterapi teknikerinin; etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması adına radyoterapi bilgisine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sağlık hizmetlerini iyi yönetmeleri ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.

Onkoloji hastanelerindeki yatak sayısı 2002 yılında 900 iken, 2012 yılında 1.300 yatağa yükselmiştir. Söz konusu oran ve sayının yükselmesi, radyoterapi teknikerine olan talebi artırmaktadır.

DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

* No new students will be accepted to this program.