Physiotherapy Evening Education

about program

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanma geçiren ve doktor tarafından teşhis konulup tedavisi başlayan hastalara sürekli olarak yapılan tedavi sürecinde görev alan fizyoterapi teknikerlerinin, sağlık hizmetinin sunulması esnasında kullandıkları fizyoterapi bilgisinin yanı sıra tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, fizik tedavi merkez ve ünitesini iyi yönetmesi, hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim becerilerinin olması gerekmektedir.


Türkiye’de ilgili sağlık kuruluşları bünyesinde 2002 yılında 1.500 yatak hizmete sunulurken, bu rakam 2013 yılında 1.750’ye yükseltilmiştir. Fizik tedavi merkezi ve yatak sayısı ile her yıl istihdam edilen sağlık memuru sayısının yüzde 10 artış göstermesi, bu alandaki kalifiye personel ihtiyacını ortaya koyar niteliktedir.
DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.