About

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, temel bilimler ve mühendislik temelini oluşturan teorik ve pratik bilgilerin yanısıra disiplinlerarası bir mühendislik sahası olan mekatroniğin birleştirici, analiz eden, çoklu düşünen, esnek çözümler sunan ve bütünleşik sistemler kurabilen niteliklerini alarak mezun olmuş insan gücü yetiştirmeyi her zaman önde gelen bir hedef olarak algılamaktadır.

Dünyanın bir bölümünde geliştirilen bir teknoloji, hızlı bir şekilde dünyanın geri kalan kısımlarında da kullanıma sunulabilmektedir. Yeni teknolojiler, mühendislerin en güçlü ve karmaşık uygulamaları bilgisayar aracılığıyla çözmelerini mümkün kılmaktadır. Son derece hızlı gelişen internet ve bulut teknolojileri ile günümüzde bilgiye erişim çok kolaylaşmış olup, dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişiyle teknik olarak sorunsuz bir iletişim kurmak mümkün olmaktadır. Bu sayede, mühendisler ulusal sınırlar ve coğrafya içinde veya diğer kültürlerdeki meslekdaşları ile ortak çalışmalar yapabilmektedirler.