Selected Publications

Prof. Dr. Arus Yumul 

 • Yumul, A., & Dikkaya, F. (2006). Avrupalı mı Levanten mi? Cağaloğlu, İstanbul: Bağlam.


Prof. Dr. Ayhan Aktar 

 • Aktar, A. (2011). İlginç zamanlar: Taraf yazılarından seçmeler, 2008-2011. Kağıthane, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Hacıdimitriadis, Y., & Aktar, A. (2011). Yorgo Hacıdimitriadisin Aşkale-Erzurum günlüğü: 1943. İstanbul: İletişim.
 • Aktar, A. (2006). Türk Milliyetçiliği, Gayrımüslimler ve Ekonomik Dönüşüm. Istanbul: Iletişim Yayınları.
 • Aktar, A. (2000). Varlık vergisi ve "Türkleştirme" politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aktar, A. (1990). Kapitalizm, Az Gelişmişlik ve Türkiye'de Küçük Sanayi. İstanbul: AFA Yayınları.
 • Palgrave Macmillan. (2014). Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey. (Aktar, A., Ed.) Cambridge University (1999). 


Doç. Dr. Ferda Keskin  

 • Geuss, R. (2002). Eleştirel Teori: Habermas ve Frankfurt Okulu. (Keskin F., Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, M., & Ergüden Işık. (2005). Büyük Kapatılma: Seçme Yazılar 3 . (F. Keskin, Trans.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Sözer Önay. (1999). Pera Peras Poros: atelier interdisciplinaire avec et autour de Jacques Derrida = Jacques Derrida ile birlikte displinlerarası çalışma. (Keskin F., Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Baudrillard, J., & Deliceçaylı Hazal. (1997). Tuketim toplumu = La société de consommation. ( Keskin F., Çev.). İstanbul: Ayrıntı.


Dr. Saime Tuğrul 

 • Tuğrul, S. (2010). Ebedi Kutsal Ezeli Kurban: Çok Tanrılılıktan Tek Tanrılılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları . İstanbul: İletişim.


Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep Talay Turner

 • Talay-Turner, Z. (2014). Philosophy, Literature, and the Dissolution of the Subject Nietzsche, Musil, Atay. Frankfurt am Main: Lang, Peter Frankfurt.
 • Talay-Turner, Z. (2019). ‘Emotions and Literature in Musil’, HumanaMente Journal of Philosophical Studies, Vol. 35 (July), pp. 303-324.  
 • Talay-Turner, Z. (2019). ‘Nietzsche on Memory and Active Forgetting’, The European Legacy: Toward New Paradigms, Vol. 24(1), pp. 46-58 
 • Talay-Turner, Z. (2015). ‘Musil on Ethics and Aesthetics: Essayism as a way of Living’, Philosophy and Literature, Vol. 39, No: 1A, pp. 49-65. 
 • Talay-Turner, Z. (2014). ‘Nietzsche and Weber on Personality and Democracy’, University of Sussex Studies in Social and Political Thought, Vol. 22, pp. 30-44.
 • Talay-Turner, Z. (2013). ‘Self and Other in Der Mann ohne Eigenschaften’, The German Quarterly, 86:1, pp. 60-71.   
 • Talay-Turner, Z. (2011). ‘A Dialogue with Nietzsche: Blumenberg and Löwith on History and Progress’, The History of European Ideas, 37:3, pp. 376-81.