Seçilmiş Yayınlar

Prof. Dr. Aydın Uğur 

 • Aydın, U. (2002). Kültür kıtası atlası: Kültür, İletişim, Demokrasi. İstanbul: YKY.
 • Aydın, U. (1991). Keşfedilmemiş kıta: günlük yaşam ve zihniyet kalıplarımız. İstanbul: İletişim.
 • Bottomore, T. B., & Nisbet, R. (2006). Sosyolojik çözümlemenin tarihi. (Çev. Tunçay Mete & Uğur Aydın). İstanbul: Kırmızı Yayınları.


Prof. Dr. Arus Yumul 

 • Yumul, A., & Dikkaya, F. (2006). Avrupalı mı Levanten mi? Cağaloğlu, İstanbul: Bağlam.


Prof. Dr. Meyda Yeğenoğlu

 • Yeǧenoǧlu, M.(2012). Islam, migrancy, and hospitality in Europe. New York: Palgrave Macmillan.
 • Yeğenoğlu, M. (2003). Sömürgeci Fantaziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Yeğenoğlu, M. (1999). Colonial fantasies: towards a feminist reading of Orientalism. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Keyman, F., & Mutman, M. (1996). Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. (Yeğenoğlu M., Der.). İstanbul: İletişim.


Prof. Dr. Ayhan Aktar 

 • Aktar, A. (2011). İlginç zamanlar: Taraf yazılarından seçmeler, 2008-2011. Kağıthane, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Hacıdimitriadis, Y., & Aktar, A. (2011). Yorgo Hacıdimitriadisin Aşkale-Erzurum günlüğü: 1943. İstanbul: İletişim.
 • Aktar, A. (2006). Türk Milliyetçiliği, Gayrımüslimler ve Ekonomik Dönüşüm. Istanbul: Iletişim Yayınları.
 • Aktar, A. (2000). Varlık vergisi ve "Türkleştirme" politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aktar, A. (1990). Kapitalizm, Az Gelişmişlik ve Türkiye'de Küçük Sanayi. İstanbul: AFA Yayınları.
 • Palgrave Macmillan. (2014). Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey. (Aktar, A., Ed.) Cambridge University (1999). 


Prof. Dr. Levent Yılmaz

 • Yılmaz, L. (2010). Modern Zamanın Tarihi: Batı'da Yeninin Değer Haline Gelişi. İstanbul: Metis.
 • Yılmaz, L., & Arslan Yüksel. (2009). A Retrospective of Yüksel Arslan: Catalogue = Yüksel Arslan retrospektifi: katalog. Istanbul: Santralistanbul. 
 • Yılmaz, L. (2009). Afrika. İstanbul: Metis.
 • Yılmaz, L. (2004). Sonülke. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Yılmaz, L. (2007). Giambattista Vico ve Yeni Bilimin Temel Kavramları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Yılmaz, L. (2006). Saturn: Selected Poems. Riverdale-on-Hudson, NY: Sheep Meadow Press.
 • Yılmaz, L. (2005). Düşünen Söyleşiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Yılmaz, L., & Cöntürk Hüseyin. (1997). Kaplan Zamanı ve Geçiş. İstanbul: Altıkırkbeş.
 • Yılmaz, L. (1994). 1945 Sonrası Fransız Şiiri Antolojisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yılm, L. (1993). Kayıp Ruhlar İsimsiz Adalar. Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yılmaz, L. (1991). Hayal ile Fırtına. İstanbul: Gece
 • Bonnefoy, Y. (2000). Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüǧü. (L. Yılmaz, Ed.). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Kocabaşoğlu Uygur, & Belge, M. (2012). Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Cilt 3: Modernleşme ve Batıcılık. İstanbul: İletişim Yayınları. (katkı)


Doç. Dr. Ferda Keskin  

 • Geuss, R. (2002). Eleştirel Teori: Habermas ve Frankfurt Okulu. (Keskin F., Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, M., & Ergüden Işık. (2005). Büyük Kapatılma: Seçme Yazılar 3 . (F. Keskin, Trans.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Sözer Önay. (1999). Pera Peras Poros: atelier interdisciplinaire avec et autour de Jacques Derrida = Jacques Derrida ile birlikte displinlerarası çalışma. (Keskin F., Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Baudrillard, J., & Deliceçaylı Hazal. (1997). Tuketim toplumu = La société de consommation. ( Keskin F., Çev.). İstanbul: Ayrıntı.


Doç. Dr. Türker Armaner 

 • Armaner, T. (2007). Tahta saplı bıçak. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Armaner, T. (2003). Dalgakıran. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Armaner, T. (2000). Taş Hücre . İstanbul: Metis Yayınları.
 • Armaner, T., Sökmen Müge Gürsoy., & Bora, E. (1997). Kıyısız: Öyküler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Borges, J. L., Charum, P. B., & Pamuk, O. (2005). Öteki soruşturmalar (Armaner T., Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Eagleton, T. (2010). Estetiğin İdeolojisi. (Armaner T., Çev.). İstanbul: Doruk.
 • Wilde, O. (2008). Sanatçı: Eleştirmen Yalancı Katil-Estetik ve Etik Üzerine . (Armaner T., Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Kierkegaard, S. (2006). Kaygı kavramı. (Armaner T., Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.


Yrd. Doç. Dr. Murat Özbank 

 • Habermas Jürgen, & Rawls, J. (2009). Rawls-Habermas tartışması : Neden demokrasi? nasıl istikrar? (Özbank M., Der.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.


Dr. Cüneyt Çakırlar 

 • Çakırlar C., ve Delice, S. (2012). Cinsellik Muamması: Türkiyede Queer Kültür ve Muhalefet. Istanbul: Metis.


Dr. Saime Tuğrul 

 • Tuğrul, S. (2010). Ebedi Kutsal Ezeli Kurban: Çok Tanrılılıktan Tek Tanrılılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları . İstanbul: İletişim.


Bülent Somay 

 • Somay B. (1997). Geriye Kalan Devrimdir. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Somay, B. (2000). Şarkı Okuma Kitabı: Ses ve Sözle Denemeler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Somay, B. (2004). Tarihin Bilinçdışı: Popüler Kültür Üzerine Denemeler. Beyoğlu, İstanbul: Metis.
 • Somay, B. (2004). Tarihin Bilinçdışı: Popüler Kültür Üzerine Denemeler. İstanbul: Metis.
 • Somay, B. (2007). Bir Şeyler Eksik: Aşk, Cinsellik ve Hayat Hakkında Bilmek İstemediğimiz Şeyler. İstanbul: Metis.
 • Somay B. & Sökmen M. (2011). Çokbilmiş Özne. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Somay, B. (2010). The View From The Masthead: Journey Through Dystopia Towards an Open-Ended Utopia . İstanbul: İstanbul Bilgi University Press.
 • Phillips, A. (1997). Tekeşlilik. (Somay Bülent, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Berger, J. (1999). Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru Adımlar . (Somay Bülent, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Tolkien, J. R. R. (1999). Yüzüklerin Efendisi. (İpek Çiğdem Erkal. & Somay Bülent, Trans.). İstanbul: Metis.
 • David Eddings, Belgariad (5 Kitap) (Metis, 1999-2001)
 • Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins, Sistem Karşıtı Hareketler (Metis, 2004)
 • Arrighi, G. (2004). Sistem Karşıtı Hareketler. İstanbul: Metis.
 • Dick, P. K. (1991). Asker Kaçağı: Savaşa Karşı Bilimkurgu Öyküleri . (B. Somay, Der). İstanbul: Metis Yayınları.
 • K., L. G. U. (2009). Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar . (D. Erksan & Somay Bülent, Trans., Sökmen Müge Gürsoy, Ed.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Žižek Slavoj. (2002). Kırılgan Temas: Slavoj Zizek'ten Seçme Yazılar. (T. Birkan, Çev., Somay Bülent, Ed.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • YKY. (2000). İnsanın Halleri: Salı Toplantıları 1998-1999. İstanbul. (Katkı)
 • Somay, B., “From Ambiguity to Self Reflexivity: Revolutionizing Fantasy Space” in The New Utopian Politics of Ursula K. Le Guin’sThe Dispossessed (Lexington Press, 2005)  
 • Somay, B. (2006). Freud Konuşmaları. İstanbul: Yapı Kredi.
 • ‘Fear of the (Br)Other’ in Manual for Conspiracy, ed. Başak  Ertür (Sharjah Art Foundation, 2011)
 • "Répéter Lénine: Une leçon mal apprise", L'idée du communisme, Vol. 2, eds. Alain Badiou & Slavoj Zizek (Nouvelles Editions Lignes, 2011)


Rıdvan Akar 

 • Akar, R. (2011). Rıza Güralın Tornası. İstanbul: Chiviyazilari Yayınevi.
 • Akar, R. (2009). Aşkale Yolcuları: Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Akar, R., & Dündar Can. (2008). Ecevit ve Gizli Arşivi. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Akar, R., & Dündar Can. (2006). Karaoğlan. İstanbul: İmge Kitapevi.
 • Akar, R. (2002). Bir Irkçının İhaneti. İstanbul: Doğan Kitapçılık.
 • Demir Hülya, & Akar, R. (1999). İstanbul'un Son Sürgünleri. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Akar, R., & Özgentürk Jale. (1994). Bir Prensin Hisseli Hikâyesi. Cağaloğlu, İstanbul: İletişim.
 • Kiraç Suna, & Akar, R. (2016). Ömrümden Uzun İdeallerim Var. İstanbul: Suna ve İnan Kıraç Vakfı.


Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep Talay Turner

 • Talay-Turner, Z. (2014). Philosophy, Literature, and the Dissolution of the Subject Nietzsche, Musil, Atay. Frankfurt am Main: Lang, Peter Frankfurt.
 • Talay-Turner, Z. (2019). ‘Emotions and Literature in Musil’, HumanaMente Journal of Philosophical Studies, Vol. 35 (July), pp. 303-324.  
 • Talay-Turner, Z. (2019). ‘Nietzsche on Memory and Active Forgetting’, The European Legacy: Toward New Paradigms, Vol. 24(1), pp. 46-58 
 • Talay-Turner, Z. (2015). ‘Musil on Ethics and Aesthetics: Essayism as a way of Living’, Philosophy and Literature, Vol. 39, No: 1A, pp. 49-65. 
 • Talay-Turner, Z. (2014). ‘Nietzsche and Weber on Personality and Democracy’, University of Sussex Studies in Social and Political Thought, Vol. 22, pp. 30-44.
 • Talay-Turner, Z. (2013). ‘Self and Other in Der Mann ohne Eigenschaften’, The German Quarterly, 86:1, pp. 60-71.   
 • Talay-Turner, Z. (2011). ‘A Dialogue with Nietzsche: Blumenberg and Löwith on History and Progress’, The History of European Ideas, 37:3, pp. 376-81.