Department of Dentistry Services

about department


Toplumda diş çürükleri, diş kayıpları ve diş eti hastalıkları başta olmak üzere ağız ve diş sağlığı sorunları artarak devam etmektedir. Bu nedenle ağız diş sağlığı sorunlarının önlenmesi, erken tanı ve tedavisine yönelik ağız-diş sağlığı hizmetleri hızla geliştirilmekte ve diş hekimi sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde 2000 yılında 16 olan Diş Hekimliği Fakültesi sayısı 2018 yılı itibariyle 86 fakülteye ulaşmıştır. Artan diş hekimi sayısı ise dişçilik hizmetlerinde yeterli teknik bilgi ve becerilerle yetişmiş ‘Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri’ne olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca, yapılacak tedaviler sırasında uygulanan hareketli protezler, sabit protezler, implantüstü protezler, interoklüzal apareyler, ortodontik apareyler ile çene ve yüz protezi gibi tedavilerin yapılabilmesi için diş protez teknikerine ihtiyaç vardır. Diş hekimleri, diş protez teknikerleri ve ağız diş sağlığı teknikerleri dişçilik hizmetlerinin başarıyla sunulmasında en önemli sağlık insan gücüdür.

Dişçilik Hizmetleri Bölümümüz, nitelikli akademik kadrosu, yeterli ve nitelikli laboratuvar olanaklarıyla, bilgi, beceri ve motivasyonu yüksek  “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” ve “Diş Protez Teknikeri” yetiştirilmesini amaçlamaktadır.