Dental Prosthetics Technology

about program

Diş protez teknikerleri; diş hekimince alınan ölçüler ve verilen protokollere göre çeşitli dental protezler, diğer ağız içi ve ağız dışı apareylerin yapımının laboratuvar aşamalarını sağlayan, bu işlemlerde gerekli olan cihazları kullanan, laboratuvar ortamındaki genel güvenlik ve biyogüvenlik kurallarını uygulayan ve risk önleme programlarını yürüten kişilerdir.

Son yıllarda kamu hastanelerinde yaklaşık her yıl 1.000.000 sabit ve 1.000.000 hareketli protez yapılmış olduğu ve bu rakamların da ihtiyaç duyulan tedavilerin ancak %10’unu karşıladığı görülmektedir. Diş hekimi sayısındaki artışa rağmen, yeterli bilgi ve beceri ile donanmış diş protez tekniker sayısının az olması nedeniyle, usta çırak ilişkisi ile yetişmeye neden olmuştur. Ancak günümüzde protez teknolojisi hızla gelişmekte ve bilimsel bilgiye dayalı eğitimi ön plana çıkarmıştır. Programın temel amacı, tam donanımlı laboratuvarlarımızda öğrenmeyi öğrenen, nitelikli bilgi ve beceriye sahip diş protez teknikeri yetiştirmektir.

Diş protez teknikerleri; kamu ve özel diş hastaneleri ve klinikleri ile diş protez laboratuvarlarında çalışırlar. Ayrıca diplomaları sayesinde kendi özel laboratuvarlarını açabilirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında çeşitli üniversitelerin Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.