Advisory Board

FACULTY OF ARCHITECTURE ADVISORY BOARD

 • Prof. Şebnem Yalınay Çinici (İstanbul Bilgi University, Acting Dean)
 • Prof. Özlem Er (İstanbul Bilgi University, Head of Department of Industrial Design)
 • Assoc. Prof. Fulya Akipek (İstanbul Bilgi University, Head of Department of Architecture)
 • Dr. Veli Şafak Uysal İstanbul Bilgi University, Head of Department of Interior Design)
 • Dr. Amina Rezoug (İstanbul Bilgi University, Vice-Head of Department of Interior Design)
 • Dr. Yasemin Soylu (İstanbul Bilgi University, Vice-Head of Department of Industrial Design)
 • Dr. Kutay Karabağ (İstanbul Bilgi University, Vice-Head of Department of Architecture)
 • Prof. Ayşen Ciravoğlu (Yıldız Technical University, Department of Architecture)
 • Prof. Aslıhan Şenel ((İstanbul Technical University, Department of Architecture)
 • Prof. Şebnem Timur (İstanbul Technical University, Department of Industrial Design)
 • And Akman (YBE, Co-Founder) 
 • Uygar Özesmi (Goof4Trust, Founder)
 • Mücip Ürger (Özer Ürger Architecture, Co-Founder)       
 • Aslıhan Demirtaş (KHORA Office, Co-Founder)  
 • Ümit Altun (DesignUM, Founder)
 • İlker Aldemir (İstanbul Bilgi University, Alumnus)          
 • İlkan Cemre Acar (İstanbul Bilgi University, Alumna)
 • Latif Mahmudoğlu (İstanbul Bilgi University, Alumnus)