Advisory Board

FACULTY OF ARCHITECTURE ADVISORY BOARD

Prof. Zuhal Ulusoy (İstanbul Bilgi University, Dean)
Prof. Şebnem Yalınay Çinici (İstanbul Bilgi University Head of Department of Architecture)
Erdem Demir (I-AM Istanbul, Co-Founder / I-AM Insight & Digital, Director)     
Ufuk Sezgen (Freelance Architect)          
Mehmet Kütükçüoğlu (Teğet Architecture, Co-Founder)
Assoc. Prof. Nurbin Paker Kahvecioğlu (İstanbul Technical University Faculty Member)
Yaşar Adanalı (Mekanda Adalet Derneği / Istanbul Beyond, Co-Founder)                              
Merve Gül Özokçu (Herkes için Mimarlık, Member)  
Ceren Hamiloğlu