Advisory Board

FACULTY OF ARCHITECTURE ADVISORY BOARD

Prof. Ege Yazgan (İstanbul Bilgi University, Acting Dean)

Prof. Şebnem Yalınay Çinici (İstanbul Bilgi University Head of Department of Architecture)

Erdem Demir (I-am Istanbul)     

Ufuk Sezgen                     

Mehmet Kütükçüoğlu (Teğet Architecture)

Assoc. Prof. Nurbin Paker Kahvecioğlu (İstanbul Technical University Faculty Member)

Yaşar Adanalı                                   

Merve Gül Özokçu          

Ceren Hamiloğlu