Danışma Kurulu

MİMARLIK FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU

  • Prof. Dr. Zuhal Ulusoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vekil Dekan) 
  • Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı) 
  • Erdem Demir (I-AM Istanbul, Kurucu Ortak / I-AM Insight & Digital, Direktör) 
  • Ufuk Sezgen (Serbest Mimar)
  • Mehmet Kütükçüoğlu (Teğet Mimarlık, Kurucu Ortak) 
  • Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)
  • Yaşar Adanalı  (Mekanda Adalet Derneği / Istanbul Beyond, Kurucu Ortak)       
  • Merve Gül Özokçu (Herkes için Mimarlık, Üye)  
  • Ceren Hamiloğlu