Zehra Saltık

+90 212 311 7625

Santralistanbul / L3 103

Doktora:  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (2017-…..) 

Yüksek Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (2016) Tez Başlığı: Stresin İşgören Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama 

Lisans:  Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (2011)