Etik Kurulu

İnsanlarla yapılacak veya konusu insan olan her türlü araştırmayı kapsayan BAP proje başvurularının kabulü için Etik Kurul onayı gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektiren proje önerilerinin onay belgesinin eksik olması halinde proje başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Etik Kurul’a yapılan başvurular sağlık, güvenlik, insan hakları, mevzuat, hukukun genel ilkeleri ve etik açıdan değerlendirilmektedir.

Etik Kurul ilaç araştırmaları başvurularını değerlendiremez.

Etik Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu’nun Üniversitenin öğretim üyeleri arasından görevlendireceği, biri hukukçu olmak üzere beş (5) öğretim üyesinden oluşur.   


Etik Kurul Üyeleri:

  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya (Başkan)
  • Prof. Dr. Itır Erhart (Üye)
  • Prof. Dr. Ster Irmak Sav (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Elbistan (Üye)
  • Doç. Dr. Yağmur Nuhrat (Üye)


BAP proje öneriniz Etik Kurul Onayı gerektiren araştırmaları içeriyorsa, ilgili formları doldurarak (ethics_committee@bilgi.edu.tr) adresine iletmeniz gerekmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Etik Kurulu her ayın üçüncü haftası toplanmaktadır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki ay gündeme alınmaktadır. Gecikme yaşamamak adına başvurunuzun en erken dönemde yapılması tavsiye edilmektedir.