Etik Kurulu

İnsanlarla yapılacak veya konusu insan olan her türlü araştırmayı kapsayan BAP proje başvurularının kabulü için Etik Kurul onayı gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektiren proje önerilerinin onay belgesinin eksik olması halinde proje başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Etik Kurul’a yapılan başvurular sağlık, güvenlik, insan hakları, mevzuat, hukukun genel ilkeleri ve etik açıdan değerlendirilmektedir.

Etik Kurul ilaç araştırmaları başvurularını değerlendiremez.

Etik Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu’nun Üniversitenin öğretim üyeleri arasından görevlendireceği, biri hukukçu olmak üzere beş (5) öğretim üyesinden oluşur.   

 

Etik Kurul Üyeleri:

Doç. Dr. Itır Erhart, Kurul Başkanı

Prof. Dr. Ali Demirci, Üye

Prof. Dr. Aslı Tunç, Üye

Prof. Dr. Hale Bolak, Üye

Prof. Dr. Koray Akay, Üye

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Üye

BAP proje öneriniz Etik Kurul Onayı gerektiren araştırmaları içeriyorsa, ilgili formları doldurarak Etik Kurul Başkanı Doç. Dr. Itır Erhart’a (itir.erhart@bilgi.edu.tr) iletmeniz gerekmektedir.