Genel Eğitim Bölümü

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Prof. Dr. L. Hilal Akgül

Genel Eğitim Bölümü olarak lisans programı öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan dışında entelektüel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi, öğrencilerimize farklı disiplinlerle ilişki kurabilecekleri çok boyutlu bir öğrenim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.

Bölümümüz bu amaçla, öğrencilerimizin öğrenimleri süresince aldıkları kredilerin en az yüzde 25’ini farklı akademik alanlarda tamamlayabilmelerine olanak tanıyan seçmeli dersler sunmaktadır. Bu seçmeli dersler, temel fen bilimleri, temel sosyal bilimler, eleştirel düşünme ve yazma, sanat, yaratıcılık, sosyal sorumluluk ve katılım alanlarında verilmektedir.