Araştırmacılar

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Anahtar Kelimeler
Serhan Ada İletişim Fakültesi Kültür politikası, sanat eleştirisi ve sanat felsefesi, kültürel diplomasi, kültür endüstrileri ve yaratıcı ekonomi
İbrahim Başar Aka Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal bilimler ve teknolojiler, biyomekanik, biyomedikal enstrumentasyon, pediatrik ventriküler destek cihazı, santrifüj kan pompası
Asaf Savaş Akat İşletme Fakültesi Makro iktisat, enflasyon, büyüme, para politikası
Koray Akay Meslek Yüksekokulu Büyüme, ekonomi, makro
Galma Akdeniz Hukuk Fakültesi Kriminoloji, viktimoloji, hukuk ve toplum, onarıcı adalet, mağduriyet ve zarar, suç ve adalet istatistikleri, adalet teorisi, ceza adaleti, cezaevleri, cezalandırma politikası, öldürme ve kadın cinayetleri
Yaman Akdeniz Hukuk Fakültesi Kamu hukuku, insan hakları, bilişim hukuku
Selin Gürdere Akdur Mimarlık Fakültesi Sosyal Tasarım, Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik için Tasarım, Sosyal Girişimcilik, Tasarım ve Sanat Aktivizmi, Tasarım Pratiklerinde Katılım ve İş birliği, Katılımcı Tasarım, Birlikte Tasarım, DisiplinlerarasıTasarım, Sosyal Yönelimli Tasarım Uygulamaları, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları
Ahmet Tamer Aker Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ruh sağlığı, göç, şizofreni
L. Hilal Akgül Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türkiye ekonomisi tarihi, Türkiye'de siyasal yaşam ve kurumlar, Türkiye'de siyasal partiler tarihi
Fulya Akipek Mimarlık Fakültesi Dijital tasarim ve üretim, ekolojik tasarim, biyomalzemeler, mimarlıkta doğal malzemelerle tasarım, toprak mimari, sürdürülebilir kentler, performansa dayalı tasarım
Ümit Akırmak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnsan belleği ve bilişsel süreçler, özgür çağrışım, ilişkisel bellek, anlamsal ağlar, yanlış bellek, çalışma belleği, işyerinde bilişsel süreçler, psikometri, geçerlik ve güvenilirlik, psikolojik ağlar, bireysel farklılıklar, zaman perspektifi, motivasyon, öznel iyi oluş
Gülsen Betül Aktaş Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Protein mühendisliği, biyosensör geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, DNA bağlanma proteinlerin incelenmesi ve kullanılması
Büşra Aktürk Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Beton teknolojisi, geopolimerler, alkaliler ile aktive edilmiş bağlayıcı sistemler, durabilite, içyapı, lifler ile güçlendirilmiş çimento esaslı yapı malzemeleri
Ali Alper Akyüz İletişim Fakültesi Örgüt kuramı, uygulamalı etik, insan hakları, ekoloji, sosyal hareketler, sivil toplum, kar amacı gütmeyen / sivil toplum kuruluşlarının yönetimi, sanat ve kültür kuruluşlarının yönetimi, ekoloji ve sanat
Kezban Ayça Alangoya Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım ve Eğitimi, Kentsel Tasarım Eğitimi, Yaratıcı Analiz Süreci, 20.yüzyıl Kentsel Tasarım Tarihi, Kent Morfolojisi
Can Altay Mimarlık Fakültesi Çağdaş sanatta nesne ve mekan, kentsel iç mekanlar, kamusal mekanın şekillendirilmesi
Neşenur Altıniğne Ekici İşletme Fakültesi Tüketici davranışı, çevrimiçi perakende, kurumsal sosyal sorumluluk, tüketici etiği, deneysel tasarım
Emrah Altınok Mimarlık Fakültesi Mimarlık planlama ve tasarımda kuram eleştiri ve yöntem, Kentsel Coğrafya
Elif Defne Altıntaş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Endodonti, pulpa, rejenerasyon, sitotoksisite, biyouyumluluk
Emre Altürk Mimarlık Fakültesi Mimari tasarım, mimarlık kuramı, mimari temsil, kentleşme-mimarlık ilişkisi, modern kent tarihi, görsel çalışmalar.
Esra Arıkan İşletme Fakültesi Pazarlama ürün ve marka yönetimi, tüketici davranışları, hizmet pazarlaması
İrem Arıkan Ekşi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tekstil tarihi, dokuma tarihi, sürdürülebilir moda uygulamaları, tekstil sanatı, elyaf sanatı
Pınar Artıran Hukuk Fakültesi Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Rekabet Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü, AB Hukuku, İklim Değişikliği, Çevre Hukuku, Yeşil Mutabakat, Uluslararası Tahkim, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
Nafia Gül Asatekin Mimarlık Fakültesi Koruma kuramları,geleneksel Anadolu konutları, mekan estetiği, iç mimarlık, mimari tasarım, tarihsel çevrelerde yeni yapı tasarımı
Yonca Aslanbay İletişim Fakültesi Sürdürülebilir tüketim, tüketici davranışları, girişimcilik
Serap Atakan İşletme Fakültesi Perakendecilik, iş etiği, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk
Orhan Erem Ateşağaoğlu İşletme Fakültesi Makro finans, kurumsal finansman, tüketici finansmanı, hesaplama metodları, varlık fiyatlama
Oya Aydın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksek öğretim, araştırma perfromansı, uluslararasılaşma
Aslı Elif Aydın Altınoklar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tüketici karar verme sistemleri, finansal tüketicilerin davranışları, tüketicilerin gıda israfı tutum ve davranışları, fiziksel aktivite motivasyonu
Hakan Ayral Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Evrimsel hesaplama, genetik programlama, heterojen hesaplama, paralel programlama, dinamik sistemler
Evren Aysev Mimarlık Fakültesi Mimari tasarım, Kentsel tasarım, neoliberal kentleşme süreçleri, Derin Ekoloji, Antroposen
Asuman Aytekin İnceoğlu Hukuk Fakültesi Kadına karşı şiddet, göçmen kaçakçılığı, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, nefret suçları, mağdur hakları, bankacılık suçları, temel hak ve özgürlükler, mağdur- fail uzlaşması
Mehmet Ayyıldız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnsan-makine arayüzleri mekatronik robotik biyomekanik fizik temelli modelleme ve simulasyon
Gülhan Balsoy Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplumsal cinsiyet, osmanlı tarihi, osmanlı toplumu, tıp tarihi
Abdurrahman Eray Baran Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gelişmiş hareket kontrolü, teleoperasyon, tahmin teknikleri, kontrol sistemleri, mikromanipülasyon ve mikrorobotik, tibbi robotik sistemler
Bilge Baş Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaşam döngüsü değerlendirmesi (ydd), çevresel sürdürülebilirlik, deniz deşarjları, kıyı yapıları, çok amaçlı/hibrit açık deniz platformları, fiziksel modelleme, deniz yenilenebilir enerji sistemlerinin çevresel etkileri.
Ece Baş Süzel Hukuk Fakültesi Borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, uluslararası satım hukuku, tüketici hukuku, haksız fiil hukuku, aile hukuku
Nilgün Başalp Yıldırım Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşme Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Eşya Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Kişiler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, AB Veri Koruması Hukuku, Özel Hayatın Gizliliği
Cem Başlevent İşletme Fakültesi Mikroekonometri, çalışma ekonomisi, gelir dağılımı, seçmen tercihleri
Okan Zafer Batur Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tümleşik devreler ve sistemler, ultra geniş bant, yüksek frekans tekniği, sensör okuyucu devreler, haberleşme elektroniği
Fatma Bayata Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Katı cisimler mekaniği, malzeme tasarım ve davranışları, makine tasarımı ve makine elemanları
Sema Bayraktar Tür Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Nicel ve niteliksel finans, zaman serileri analizi,finansal krizler, bankacılık, risk yönetimi, uluslararası finans, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sürdürülebilir finans, yeşil finans
Ayşenur Benevento AB Enstitüsü Anlatı analizi, nitel analiz, siyasi katılım, kültürel psikoloji, çocuk hakları, gençlik çalışmaları, çocuk çalışmaları, sosyal medya
Fuat Beyazıt Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans Matematiği,Opsiyon fiyatlama, Risk Yönetimi,Faiz Oranı Modelleri
Esra Ercan Bilgiç İletişim Fakültesi Yeni medya çalışmaları, medya okuryazarlığı, dijital medya ve çocuk, basın tarihi, medya ve toplumsal değişim
Mesrure Melis Bilgin İletişim Fakültesi Performans çalışmaları, sahne sanatları, tiyatro, sinema, canlandırma sineması, görsel sanatlar, mitoloji
İnci Bilgin Tekin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uyarlama, yeniden yazma, mitoloji, tiyatro, çağdaş kuramlar, edebiyat ve çevre
Bülent Bilmez Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Modern osmanlı ve türkiye cumhuriyeti sosyo-ekonomik, siyasi ve entelektüel tarihi, osmanlı demiryolları tarihi, osmanlı anayasa tarihi, modern balkan ve özellike arnavut(luk) tarihi, modern almanya tarihi, kolektif hafıza ve tarihle yüzleşme/hesaplaşma, dersim tarihi, kolektif kimlikler, kültürel çoğulluk ve dil hakları
Hale Bolak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplumsal cinsiyet, kültürel bağlam toplumsal cinsiyet inşaası, sosyal psikoloji, ayrımcılık ve şiddet, sağlık psikolojisi
Nurcan Boşdurmaz Rektörlük Osmanlı dönemi müslüman mezar taşlar ve mezarlıkları, osmanlı dönemi dokumacılık ve bakırcılık, anadolu'da kullanılan demirden mamul el aletleri
Büke Boşnak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Avrupa çalışmaları, sivil toplum, toplumsal cinsiyet, sosyal hareketler
Pınar Bostan Sağlık Bilimleri Fakültesi Tüberküloz, çok ilaca dirençli tüberküloz, uykuda solunum bozuklukları, tütün kontrolü, nikotin bağımlılığı, sigara bırakma yardımı, gençlerde ve kadınlarda sigara içme, iç ve dış ortam hava kirliliği, covıd pandemisinde sağlık çalışanları
Cemil Boyraz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyasal bilimler, politik iktisat, siyasal hayat ve kurumlar
Evrim Büyükaslan Oosterom Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3D giysi simulasyon, sanal gerçeklik, fit, konfor, yapay zeka, moda satin almasi, moda perakendesi, modada tedarik zinciri
Aycan Çakmak Reyhan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve rehabilitasyon
Deniz Çalış Kural Mimarlık Fakültesi Osmanlı ve islam peyzaj kültürü tarihi, osmanlı ve islam mimarisi tarihi şehircilik ve sanat, çağdaş peyzaj tasarımı kuram şehircilik ve kent kültürü, mimari tasarım.
Efkan Canşen Rektörlük 19. yüzyıl sonu 20.yüzyıl başı Orta Avrupa'daki siyasal sanatsal iktisadi sportif gelişmeler  1815-1848 Viyana'da Biedermeier dönemi, Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları, İşçi Hareketleri, Prusya öncülüğünde Alman prensliklerinin birleşmesi ve Alman imparatorluğu'nun doğuşu. İmparatorlukların yıkılışı, ulus devletlerin inşası, 20. yüzyıl düşünceleri, devrimler, antisemitizm,ırkçılık.
Alişan Çapan Hukuk Fakültesi İnsan Hakları, Temel hak ve özgürlükler, Hukuk Felsefesi, Hukuk tarihi
Gökçe Çataloluk Hukuk Fakültesi Hukuk felsefesi, hukuk metodolojisi, hukuk ve edebiyat, etik ve hukuk, sosyal teori ve hukuk, sistem kuramı, hukuk eğitimi
Alev Çavdar Sideris Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yetişkin psikoterapi süreci, psikoterapide duygulanım ve terapötik ilişkinin sonuç ile ilişkisi, savunma mekanizmaları, rüya ve sembollerin ilişkisel psikanalitik yorumları
Kenan Çayır Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kimlik, toplum,vatandaşlık, okul kitapları
Kerem Çelikboya Hukuk Fakültesi Şirketler hukuku, Ticari işletme hukuku, Kar dağıtım sınırlamaları, Ortaklık hakları, Ticari işletmelerin devri
Can Cemgil Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler, dış politika analizi diyalektiği, jeopolitik
Ayça Çeşmelioğlu Gül Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sonlu cisimler, kombinatorik ve kodlar teorisi ıle kriptografideki uygulamaları
Feride Çiçekoğlu İletişim Fakültesi Sinema, yapım, estetik, sinema sosyolojisi
Sesil Çınar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fotopolimerizasyon
Gökhan Cintamür Meslek Yüksekokulu Kurumsal pazarlama, tüketici davranışları, marka yönetimi, hizmet pazarlaması
Gergely Czukor Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal psikoloji örgütsel davranış, çalışma psikolojisi
Murat Dağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Erken modern dönem Osmanlı tarihi, sosyal ve iktisat tarihi, tarihyazımı, karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji
Aylin Dağsalgüler İletişim Fakültesi Televizyon kültürü, izleyici arastirmalari, medyanin ekonomi politigi, ekran çalışmaları
Ali Deniz Dalgıç MühendisliK Ve Doğa BiLimleri Fakültesi Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp, Kontrollü İlaç Salım Sistemleri
Ali Demirci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji
Ahmet Denker Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Robotik, yapay görme ve yapay zeka, kontrol, bilgisayarlı grafik, sanal/artırılmış gerçeklik, sanal arkeoloji
Fatma Didin İşletme Fakültesi Makro iktisat, ekonomik büyüme ve kalkınma
Hasret Dikici Bilgin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Karşılaştırmalı siyaset, orta doğu seçimleri ve siyasi partileri, seçim sistemleri, siyasi seçkinler, koalisyon siyaseti, radikalleşme, siyasal islam, emek hareketi
Kenan Dinç Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lojistik optimizasyon, tedarik zinciri modellemesi
Hayrullah Dindar İşletme Fakültesi Mikro iktisat iktisat teorisi, oyun teorisi, politik iktisat
Kübra Doğan Yenisey Hukuk Fakültesi İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, toplu pazarlık modelleri, yeni çalışma biçimleri, tele çalışma, uzaktan çalışma, işin geleceği, platform çalışanlar, göçmen işçiler, gönüllülük
Tomris Duymaz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi, rehabilitasyon, lenfödem, mobilizasyon, manipülasyon, telerehabilitasyon, teletıp, biyoimpedans analizi, ameliyat öncesi ölçüm, meme kanseri, bariatrik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, serebral palsi, spina bifida, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi
Zehra Düzgit Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yöneylem araştırması, çizelgeleme, üretim planlama, meta-sezgisel algoritmalar, lojistik (Depo yönetimi)
Şerafettin Düztepe Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik, Lojistik yönetimi, Gıda lojistiği, Gıda lojistik yönetimi, Gıda tedarik zinciri
Yeliz Ekinci Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Karar analizi, yöneylem araştırması, iş zekası, veri madenciliği
Didem Elitez Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk gelişimi, çocuk istismarı ve ihmali, çocuk suçluluğu, adli görüşme, adli bilimler
Özlem Er Mimarlık Fakültesi Tasarım yeteneği, tasarım yönetimi, işlevsel yükseltme, küresel değer zincirleri
Emre Erdoğan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyasal hayat ve kurumlar siyasal sosyoloji, türk siyasal hayatı
Itır Erhart İletişim Fakültesi Sosyal girisimcilik, toplumsal cinsiyet, futbol
Evrim Erişir Hukuk Fakültesi Medeni usul hukuku, hukuk yargılaması, icra ve iflas hukuku, konkordato, şirketlerin yeniden yapılandırılması, tahkim, arabuluculuk
İdil Erkol Bingöl Meslek Yüksekokulu Mimari tasarım, mimarlık- planlama ve tasarımda kuram- eleştiri- yöntem, modern mimarlık, kent tarihi
Kemal Ilgar Eroğlu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fraktal geometri, geometrik ölçü kuramı
Burak Alparslan Eroğlu Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Ekonometri, zaman serisi analizi
Ayşe Nur Esen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Radyasyon dedeksiyonu ve ölçümü, gama spektroskopisi, nötron aktivasyon analizi, çevresel radyoaktivite, radyolojik risk hesabı
Ivo Ozan Furman İletişim Fakültesi İletişim, sosyoloji, bağlamsal haritalama, twitter, veri görselleştirme, verilerin politik ekonomisi ve dijital sosyoloji.
Emine Eser Gegez İletişim Fakültesi Pazarlama iletişimi, reklam, araştırma yöntemleri, marka yönetimi, tüketici davranışı, itibar ve sosyal sorumluluk
Ayça Ebru Giritligil Meslek Yüksekokulu Eleştirel düşünme, deneysel ekonomi, ekonomik davranış
Yiğit Dağhan Gökdel Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mems ve mikroteknoloji mikro-optik tabanlı tıbbi görüntüleme cihazları optik mems, görüntüleme amaçlı mems tabanlı tarayıcı tasarımları biyomedikal mems, manyetik mems, biyo algılayıcılar elekronik devre tasarımı, sigma-delta anolog sayısal çeviriciler
Gülay Uğur Göksel Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi, karşılaştırmalı siyasi hareketler, siyaset sosyolojisi
Simge Göksoy Mimarlık Fakültesi Tasarım Eğitimi, Tasarım Tarihi, Tasarım Düşüncesi, Sürdürülebilir Tasarım
Cemile Demir Gökyayla Hukuk Fakültesi Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası ticari tahkim, milletlerarası ticaret hukuku, dağıtım sözleşmeleri, yabancı yatırım hukuku, milletlerarası inşaat hukuku, milletlerarası aile hukuku
Barika Göncü İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, itibar yönetimi, kriz yönetimi, kriz iletişimi, iletişim danışmanlığı, eleştirel halkla ilişkiler, aktivist halkla ilişkiler
Vehbi Görgülü İletişim Fakültesi Pazarlama iletişimi, reklam, marka yönetimi, itibar ve sosyal sorumluluk
Vehbi Görgülü İletişim Fakültesi Kurumsal iletişim, dijital pazarlama iletişimi
İdil Işıl Gül Hukuk Fakültesi Ayrımcılık, eşitlik, insan hakları, engelli hakları, savunmasız gruplar, topluma hizmet, dezavantajlı gruplar, lgbtı+, yaşlıların insan hakları, uluslararası insan hakları denetim usulleri, insancıl hukuk
Gonca Günay İşletme Fakültesi kadın girişimciler, yönetici pozisyonunda görev alan kadınlar, sosyal girişimlerin iş modelleri, basmakalıp yargı tehdidi, liderlik, örgütlerde adalet
Erdem Günay Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji sistemlerinin modellenmesi simülasyonu ve optimizasyonu, veri madenciliği ve makine öğrenmesi teknikleri ile enerji ve elektrik tüketimi tahmini, güneş rüzgar biyo enerji sistemlerini içeren yenilenebilir enerji türleri
Cihangir Gündoğdu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Osmanlı toplumu, osmanlı sosyo- ekonomik tarihi, osmanlı düşünce tarihi, osmanlı kurumları ve medeniyeti
Perihan Güner Sağlık Bilimleri Fakültesi Kronik hastalıklarda (Özellikle kanser hastalarında) psikososyal sorunlar, Sağlık profesyonellerinde (Özellikle kanser hastaları ile çalışan) profesyonel yaşam kalitesi, psikososyal güçlükler
Doğan Güneş Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Mühendislik, Termo Akışkanlar
Aslı Gürer Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sözdizimi-prozodi, sözdizimi-anlambilim ve sözdizimi-morfoloji arayüzü, dil belgeleri
Dilek Gürsoy İletişim Fakültesi Transmedya hikayeciliği, transmedya haberciliği, tasarım odaklı düşünce, görsel tasarım teorileri, görsel tasarım uygulamaları
İlknur Hacısoftaoğlu Spor Bilimleri ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu Fiziksel aktivite, beden ve spor sosyolojisi, kadın, toplumsal cinsiyet, olimpiyat oyunları, kadın sporu, göç, göçmen sporcular, taraftarlık
Sibel Halfon Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Klinik psikoloji, zihinselleştirme, duygu düzenleme, bağlanma, psikodinamik psikoterapi, terapötik ittifak
Nazan Haydari Pakkan İletişim Fakültesi Feminist medya, alternatif medya, eleştirel medya pedagoji, radyo çalışmaları kültürler arası iletişim
Ayşe Evren Hoşgör Çimen İşletme Fakültesi İşletme geçmişi politik ekonomi türkiye ekonomi ve siyasi tarihi durum teorisi çalışma sosyolojisi örgüt teorisi
Deniz İkizlerli İşletme Fakültesi Yatırımcı davranışı, hisse senedi piyasası anomalileri, davranışsal finans
Mehmet Murat İnceoğlu Hukuk Fakültesi Medeni hukuk, borçlar hukuku
Ster Irmak Sav Sağlık Bilimleri Fakültesi Protein biyokimyası, proteomiks, hücre biyolojisi, tümör gelişimi, anjiogenez, vaskülarizasyon, doku mühendisliği, kompozitler, tümör biyomarkerları, idrar protein analizleri
İdil Işık Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Çalışan sağlığı ve güvenliği alanında saha risk analizi/davranış analizi, psikoloji ve iş yaşamı ilişkisi; araştırma teknikleri- sayısal/nicel/nitel; psikoloji temel bilgisini farklı toplumsal sorunlara uyarlama; engelliler, lgbti; bipolar bozukluk;suriyeli geçici korumadaki bireyler; farklı dezavantajlı gruplarla çalışmalar; örgütsel travma;esnek çalışma yönetimi;psikososyal risklerin engellenmesi; çalışma yaşamı kalitesi
Banu Kabakulak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kablosuz sensör ağları etkinlik planlama veri yönlendirme ve sezgisel
Seda Kalem Berk Hukuk Fakültesi Hukuk sosyolojisi, hukuk ve toplum çalışmaları, feminist hukuk teorisi, meslekler sosyolojisi, adalete erişim çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri.
Deniz Kelekçi İşletme Fakültesi Strateji, girişimcilik, iç girişimcilik, sosyal girişimcilik, dayanıklılık, itibar, değişim ve yenilik.
Nuri Kara İletişim Fakültesi Dijital oyun, oyulaştırma, eğitim teknolojileri
İdil Üçer Karababa Mimarlık Fakültesi Antik Yunan ve Roma sanatı ve mimarisi, mekan algısı, hesaplamalı süsleme, temel tasarım eğitimi
Serdar Karabati İşletme Fakültesi Değerler, ahlaki değerler, çalışan refahı, yaşam memnuniyeti
Tanay Karademir Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Geoteknik mühendisliği, geosentetikler ile tasarım, inşaat mühendisliğinde polimer malzemeler ve mühendislik davranışları, zayıf zemin karakterizasyonu, geoteknik laboratuvar ve saha testleri ve veri toplama sistemleri, karayolları ve demiryolları altyapı tasarımı ve inşaası
Ulaş Karan Hukuk Fakültesi Anayasa hukuku, anayasa yargısı, anayasa mahkemesi'ne bireysel başvuru, avrupa insan hakları sözleşmesi hukuku, avrupa insan hakları mahkemesi'ne bireysel başvuru, din ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, sanat özgürlüğü, nefret suçları, nefret söylemi, ayrımcılık yasağı, insan ticareti, unutulma hakkı, sivil toplum örgütleri, eğitim hakkı, sosyal haklar
Mehmet Bedii Kaya Hukuk Fakültesi Bilişim ve teknoloji hukuku, adli bilişim, dijital dönüşüm, siber güvenlik, internet yönetişimi, e-devlet, kişisel verilerin korunması, mahremiyet, açık veri, veri yönetişimi, mahremiyet artırıcı teknolojiler, elektronik imza, elektronik mühür, zaman damgası, dijital şirket, kayıtlı elektronik posta, web sitesi kimlik doğrulama sertifikaları, sunucu imzalama, siber suçlar, bilişim suçları, online çocuk istismarı, güven hizmetleri, güven hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret, ticari elektronik iletişim, biyometrik veri, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti, elektronik haberleşme sistemleri, elektronik ödeme hizmetleri, açık bankacılık, algoritmik şeffaflık ve açıklanabilirlik, dijital hizmetler, online içerik moderasyonu, endüstriyel veri, siber istihbarat, dijital hizmet vergisi
Ayhan Kaya Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset teorisi, etnisite ve küresel düzen, çağdaş siyasal ideolojiler, kültürel çeşitlilik, uluslararası göç, iç göç, ulusötesi siyaset, Islamofobi, ırkçılık, popülizm, milliyetçilik, radikalleşme, gençlik kültürleri
Nilay Kaya Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Evliyâ Çelebi Çalışmaları, Yeni Türk Edebiyatı,Seyahat Yazını, Edebiyat ve Sinema, Edebiyat ve Görsellik,
Tugay Keçeci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sinirbilim, nörokuantoloji, nörofelsefe, matematiksel sinirbilim, sinir ağları, dinamik sistemler, kaotik sistemler, öğrenme algoritmaları, derin öğrenme, yapay zeka, bilişsel süreçler, bellek, diskalkuli, disleksi, öğrenme güçlükleri
Elif Kendir Beraha Mimarlık Fakültesi Zanaat ve Mimarlık, Mimarlık ve Fenomenoloji, Tektonik Kültür, İnsan-Yer İlişkileri, Kültür Peyzajları, Sürdürülebilir Tasarım ve Planlama Yaklaşımları, Kentsel Politik Ekoloji
Leyla Keser Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Yapay Zeka, Mahremiyet ve Veri Koruması, Biyometrik Yöntemler, e-ID, Finansal Teknolojiler, e-Sağlık, Dijital Dönüşüm, Veri Yönetişimi
Ayşegül Kesirli Unur İletişim Fakültesi Televizyon çalışmaları, televizyon dizileri, genre çalışmaları, transnasyonel adaptasyonlar
Ferda Keskin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Çağdaş Fransız Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Etik, Sosyalbilim Felsefesi, Edebiyat ve Felsefe
Umut Keskin İşletme Fakültesi Karar verme teorisi, sosyal seçim kuramı, matematiksel iktisat
Fatma Nihan Ketrez Sözmen Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi, bilişsel dilbilimi, biçimbilimi, psikodilbilim, dil edinimi, türkçe
Ahmet Uğur Kevenk Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık yönetimi, kalite, çalışan memnuniyeti, hasta memnuniyeti, çalışan güvenliği, hasta güvenliği, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemi, risk değerlendirme, akreditasyon, sağlık hukuku, performans, verimlilik, ödüllendirme, disiplin
Azer Kılıç Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplumsal cinsiyet, üreme teknolojileri, çıkar temsili, sosyal politika, demografik değişim
Metin Koca Avrupa Birliği Enstitüsü Kültürel değişim ve yeniden üretim, tahammül ve tanınma siyasetleri, kültürel sosyoloji, uluslararası kültür siyaseti, nitel yöntemler, karşılıklı konuşma metinlerinin analizi, zamanlararası kıyaslamalı yöntem, sosyal bilimlerde tarihi kaynakların incelenmesi
Merve Küçükali Öztürk Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Teknoloji moda ürünleri, sürdürülebilir moda, nanoteknoloji, teknik tekstiller, iplik, örme ve dokuma teknolojileri
Gülen Kurt Öncel Meslek Yüksekokulu Yeni Medya Çalışmaları, Medya ve Demokrasi, Gazetecilik, Haber Yazımı ve Analizi
Gökçe Kurtulan Güner Hukuk Fakültesi Satım hukuku, karşılaştırmalı hukuk, borçlar hukuku, eşya hukuku, trust hukuku
Burcu Kütükçüoğlu Mimarlık Fakültesi Mimari tasarım, mimarlık, planlama ve tasarımda kuram, eleştiri, yöntem, mimarlıkta estetik
Ozan Kuyumcuoğlu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi, Ortadoğu Tarihi.
Haluk Levent İşletme Fakültesi Labor markets, wages, returns to education, social capital
Eser Levi İletişim Fakültesi Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Çevrimiçi Pazarlama, Reklamcılık
Zeynep Maçkalı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bipolar bozukluklar, psikososyal müdahale, grup psikoterapisi, pozitif klinik psikoloji, yaratıcılık, iyi oluş, yaşam doyumu, otizm, erken belirtiler, oyun, sanat terapisi
Ayşe Çiğdem Mercanlıoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Yönetim, Sağlık yönetimi, iş tatmini, örgüt kültürü, motivasyon, liderlik, iletişim
Halil Nalçaoğlu İletişim Fakültesi Teknoloji ve toplum, dijitalleşme, yapısöküm, kültür kuramı, iletişim felsefesi
Ali Nesin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mantık (model teorisi) ve cebir (grup teorisi)
Yuk Yin Ng Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İmmünoloji / immünogenetik kök hücre biyolojisi gen tedavisi moleküler ve hücre biyolojisi
Yağmur Nuhrat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Etik ve ahlak antropolojisi (futbol, eğitim ve kent mekanı/trafik üzerinden), futbolda cinsellik ve cinsiyet, dil.
Beyza Oba İşletme Fakültesi Alternatif organizasyonlar, kurumsal yönetim, paylaşım ekonomileri, kitle fonlaması
Burak Oder Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku
Gül Okutan Nilsson Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku
Yeşim Öniz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Spiking sinir ağları uyarlanabilir nöro bulanık sistem öğrenme algoritmaları ve abs
Özge Onursal Beşgül Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Avrupa birliği, avrupa siyaseti ve yönetişimi, uluslararası örgütler, avrupalılaşma, avrupa eğitim alanı
Türkan Benan Orbay İşletme Fakültesi Labour market
İrem Otay Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bulanık küme ve uzantıları, çok kriterli karar verme, bulanık çok hedefli matematiksel programlama, tersine lojistik, insani yardım lojistiği
Arif Özbay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Spintronik, Manyetik Çoklu Katmanlar, Manyetik Gürültü, 1/f Gürültüsü, Dalgalanma-Dağılım Teoremi, Manyetik nano-aygıtlar ve sensörler
Dolunay Özbek Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku, deniz yoluyla düzensiz göç, insan haklarının denizde korunması, deniz alanları sınırlandırılması, denizde güvenlik, deniz ulaştırmasının düzenlenmesi
Muammer Özbek Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapısal sağlık izleme rüzgar ve deprem tepkisi robotik sistemler,mekanik, enerji, hidrolik, dinamik
Gencer Özcan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türkiye'nin askeri, türk dış politikası, iran, suriye, rusya, israil ile ilişkiler, pkk, boru hatları türkiye'nin ab üyeliği.
Gaye Özçelik İletişim Fakültesi İnsan kaynakları yönetimi (IKY) ve süreçleri, örgütsel adalet, mülteciler ve dezavantajlı gruplar, iş-aile aile-iş çatışması, kişiye özgü sözleşmeler (I-deals), insana yakışır iş (decent work), performans yönetimi, kariyer yönetimi, uluslararası IKY.
Ayşe Bengi Özçelik İletişim Fakültesi Tüketici davranışları, tüketim kültürü, müşteri deneyimi, dijital pazarlama, dijital reklam, stratejik pazarlama, sağlık pazarlaması
Burak Özçetin İletişim Fakültesi Siyasi iletişim iletişim teorisi araştırma yöntemleri medya antropolojisi ve etnografya yeni medya ideoloji ve söylem analizi
Ethem Özgüven İletişim Fakültesi Belgesel, video sanatı, kontra, görsel-işitsel prodüksiyon, video sanatı / kısa film
Melike Özmen İletişim Fakültesi Görsel iletişim tasarımı, bilgi tasarımı, görsel sanatlar, görsel kültür, kentsel iletişim, kent grafikleri, transmedya, hikaye anlatıcılığı, deneyim tasarımı, tasarım kuramları ve tarihi, tasarım politikaları
Oğuz Öztunalı İşletme Fakültesi Makroekonomi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyo-Ekonomik Dezavantajların Kuşaklar Arası Aktarımı, Uygulamalı Ekonometri
Serda Selin Öztürk İşletme Fakültesi Stokastik volatilite, hassasiyet analizi, kripto paralar, karbon vergisi, elektrik fiyatlarının volatilitesi
Cenktan Özyıldırım Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Stabilizasyon programları bankacılık,finansal tahmin ve modelleme finansal risk yönetimi
M. N. Alpaslan Parlakçı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zaman geciktirme sistemleri, değişken yapı kontrolü, sağlam kontrol, h-sonsuzluk kontrolü, doğrusal matris eşitsizlikleri
Ebru Reis İşletme Fakültesi Kurumsal finans, teşvik primi teorisi, şirket birleşme ve evlenmeleri, sürdürülebilir finans
Altan Asu Robins İletişim Fakültesi Kültür politikası, kültür endüstrileri ve ekonomisi, kent ve kültür, kültür ve sürdürülebilirlik, kültürel miras yönetimi
Ilgar Şafak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kıyı, deniz, haliç ve nehirlerdeki fiziksel süreçler (dalga, kasırga, akıntı, gelgit, sediment taşınımı, türbülans, sınır tabaka)
Erkan Saka İletişim Fakültesi Yeni medya (teknolojiler), dijital kültür, siber antropoloji, kripto para etnografileri, gazetecilik
Kerem Cem Sanlı Hukuk Fakültesi Sorumluluk hukuku, hukukun ekonomik analizi, rekabet hukuku ve politikası
Baykal Sarıoğlu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gömülü sistem, biyomedikal, mikroelektronik
Nilgün Sarp Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk gelişimi çocuk gelişimi eğitimi, okul öncesi eğitimi, özel eğitim, kalite yönetimi, afet yönetimi
Aylin Seçkin İşletme Fakültesi Sanat, yaşlanma, emeklilik
İpek Şen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal enstrumentasyon, işaret işleme, yapay öğrenme
Esra Şengelen Sevim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Riemann geometrisi: bazı özel riemann uzaylarında sonsuz küçük dönüşümler; finsler geometrisi; matematiksel fiziğe uygulamalar, einstein finsler metrikleri; değişmeli cebir; değişmeli halkalarda ve modüllerde 2-emici idealler;
Dilistan Shipman Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Tüketici davranışı, marka yönetimi, yiyecek ve içecek yönetimi, mutfak uygulaması, gastronomi
Zeynep Şimşek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal hizmet, çocuk, mevsimlik tarım işçiliği, göç
Elena Battini Sönmez Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Görüntü işleme desen tanıma makine öğrenme
Cemil Ozan Soydemir İşletme Fakültesi İşletme Tarihi, Örgüt teorisi, İnsana Yakışır İş
Mualla Buket Soygüt Arslan Hukuk Fakültesi Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, alternatif uyuşmazlık çözümleri- uzlaşma, onarıcı adalet, cezasızlık, insan hakları, yaptırım teorisi - müsadere, insancıl hukuk, kadına karşı şiddet, nefret suçları
Yudum Söylemez Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Evlilik ve aile terapisi
Özden Sözalan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Edebiyat, tiyatro ve film teorileri. İngiliz ve amerikan tiyatrosu. Çevre ve edebiyat
Zeynep Talay Turner Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Etik, kendilik felsefeleri, felsefe ve edebiyat
İpek Tan Çelebi İletişim Fakültesi Reklam çalışmaları, reklamcılık tarihi, kültürel çalışmalar, yaratıcı emek, yaratıcı endüstri
Turgut Tarhanlı Hukuk Fakültesi Uluslararası hukuk; uluslararası insan hakları hukuku; uluslararası antlaşmalar hukuku; uluslararası barış ve güvenlik hukuku; uluslararası insan hakları hukukunda izleme ve denetim mekanizmaları; insan hakları göstergeleri; insan hakları aktivizmi (kuramsal temeller ve aktivizm stratejisi); iş dünyası (business) ve insan hakları; devlet dışı aktörler ve uluslararası hukuk; uluslararası ulaşıma elverişli boğazlarda hukuki geçiş rejimi ve 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi; uzay hukuku.
Hilal Taymaz Nikerel Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (bütünleştirici) sistem biyolojisi, metabolik mühendislik, metabolik ağların düzenlenmesi
Rana Tekcan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Edebi biyografi, shakespeare, jane austen, 18.yy ingiliz edebiyatı, şiir tarihi ve kuramı, edebi çeviri
Ebru Çiğdem Thwaites Diken İletişim Fakültesi Film, yönetmen etiği, iskandinav sineması, sosyal teori, politik teori, toplumsal cinsiyet, dijital görsel kültürler
Cem Tınaz Spor Bilimleri ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu Spor politikası, spor gelişimi, spor etkinlikleri, spor sponsorluğu
Banu Tomruk Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım, Kentsel Çalışmalar, Mimarlık Teorisi ve Eleştirisi, Eleştirel Haritalama.
Yalçın Tosun Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Görsel İşitsel Eserler Hukuku, Marka Hukuku
Eren Tosyalı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizik, matematiksel fizik,yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve parçacık fiziği, lineer olmayan dinamik sistemler, kaotik sistemler, istatiksel fizik, dinamik sistemler
Mehmet Ali Tuğtan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uzaktan eğitim, dijitalleştirme, hibrit, international relations, world politics, turkish foreign policy
Aslı Tunç İletişim Fakültesi Yeni medya, iletişim kuramları, iletişim araştırmaları, sosyal medya, toplumsal cinsiyet
Kerim Mehmet Murat Tunç Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çelik, elektrik arklı çelik üretim fırını enerji analizi sıvı çelik
Ömer Turan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarihsel sosyoloji, siyaset sosyolojisi, toplumsal hareketler, Türkiye siyaseti, düşünce tarihi, sosyal bellek, sosyal kuram, armağan ilişkileri
Füsun Servin Tut Haklıdır Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeotermal enerji sistemleri, hidrojeokimya, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji santrallerinden kaynaklı çevresel emisyonların değerlendirilmesi, jeotermal sistemler ve yapay zeka teknolojileri
Başak Uçanok İletişim Fakültesi Örgütsel davranış, kültürlerarası yönetim,örgütsel psikoloji
Derya Üçoğlu İşletme Fakültesi Finansal raporlama, finansal analiz, muhasebe eğitimi, adli muhasebe
Aydın Uğur Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kültür sosyolojisi;toplumsal değişme;siyasal ekoloji;epistemoloji ve akademya
Pınar Uğurlu Kowalski Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Modeller kuramı, grup kuramı, sözdesonlu gruplar, morley rankı sonlu gruplar.
Özlem Ulucan Açan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomoleküler etkileşimler, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, fonksiyonel genomik, istatistiksel modelleme, moleküler modelleme
Zuhal Ulusoy Mimarlık Fakültesi Tasarım eğitimi, değerlendirme, grafik temsil, kavramsal tasarım
Oğuz Usman Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Müzik, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzikal Kompozisyon.
Anil Özge Üstünel Balcı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet ve psikoloji, feminist psikoloji, ruh sağlığında önleme ve müdahale çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri
Pınar Uyan Semerci Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset bilimi metodolojisi, siyaset sosyolojisi, siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi
Ayşe Uyduranoğlu İşletme Fakültesi Çevre ekonomisi, ab'nin çevre politikaları, ab'nin enerji ve ulaştırma politikaları, çevre vergileri ve kamu regülasyonu.
Ersin Uygun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ruh sağlığı ve hastalıkları
Veli Şafak Uysal Mimarlık Fakültesi Mimarlık- planlama ve tasarımda kuram- eleştiri- yöntem, mimarlık ve tasarımda bilgi teknolojileri, mimari tasarım
Kaan Varnalı İletişim Fakültesi Sosyal medya, mobil pazarlama, davranışsal hedefleme, tüketici psikolojisi, müşteri deneyimi, müşteri şikayetleri yönetimi
Cemil Ateş Yanyalı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Göz, göz hastalıkları, optisyenlik, optik, refraksiyon, kontakt lens
Candan Yasan Tepetaş Hukuk Fakültesi Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku, milletlerarası aile hukuku, lgbtı+ ve insan hakları, imalatçının sorumluluğu
Abdurrahman Tuğrul Yazar Mimarlık Fakültesi Dijital tasarım ve üretim teknolojileri, hesaplamalı tasarım, mimarlık eğitimi, parametrik modelleme, mimari geometri ve hesaplama
Ege Yazgan İşletme Fakültesi Büyüme ekonomisi, yakınsama hipotezi, konvergans kulüpleri, maksimum klique algoritması, maksimum klique algoritması
Haluk Yener İşletme Fakültesi Nicel finans, aktüerya, dinamik portföy teorisi, stokastik optimal kontrol, risk yönetimi, uluslararası finans
Tuğba Yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi İç hastalıkları hemşireliği yoğun bakım hemşireliği, post yoğun bakım sendromu, koah, yara bakım hemşireliği
Cemal Deniz Yenigün Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Değişken seçimi, güvenilirlik ve yaşam analizi, bağımlılık ölçütleri, ağ analizi
Nihal Nurhan Yentürk İşletme Fakültesi Kamu ekonomisi, üniversite-sivil toplum ilişkileri, sivil toplum kapasite güçlendirmesi, gençlik çalışmaları, çocuk çalışmaları
Elif Aslı Yetkin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek enerji fiziği, kompleks veri analizi, egzotik mezon analizi, detektör ar&ge
Yücel Yıldırım Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek Sıcaklık Süper İletkenler, Manyetik Yarı İletkenler, Kuantum Termodinamik, Kuantum Isı Makinaları , Ferroelektrik Malzemeler
Savaş Yıldırım Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Natural language processing, deep learning, machine learning, artificial ıntelligence
Umman Mahir Yıldırım Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yöneylem araştırması, metasezgisel yaklaşımlar, ulaştırma ve lojistik problemleri, makine öğrenimi
Esra Yıldız İletişim Fakültesi Görsel kültür, sinema, "ekoloji, sanat ve sürdürülebilirlik", toplumsal hareketler ve kültür, toplumsal cinsiyet, hafıza çalışmaları, sosyoloji.
Tuğba Yıldız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doğal dil işleme, metin/görüntü işleme, makine öğrenimi, derin öğrenme
İlyas Yılmaz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, türbülans akışların modellenmesi, hesaplamalı ısı transferi, paralel programlama
Hakan Yılmaz Spor Bilimleri ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu Tüketici davranışı, marka yönetimi, sosyal kimlik teorisi, taraftar davranışı, spor pazarlaması, sponsorluk yönetimi
Fatma Yılmaz Elmas Avrupa Birliği Enstitüsü Çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği, Türkiye-AB ilişkileri, uluslararası göç, AB’de göç-dış politika ilişkisi, geri kabul, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, İslamofobi, aşırı sağ, Avrupa’daki Türkler, diaspora, Kıbrıs sorunu
Alev Yücel İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Göç Araştırmaları, Yeni Medya Çalışmaları, Sağlık Haberciliği, Haber Analizi, Siyasal İletişim, Avrupa Birliği
Yelda Yücel İşletme Fakültesi Uluslararası ticaret ve ödemeler dengesi, makroiktisat, toplumsal cinsiyet ekonomisi, işgücü piyasaları ve politikaları, iktisat tarihi, ekonomik krizler büyük depresyon
Yusuf Yüksekdağ İletişim Fakültesi Akıllı şehir, etik, mobil uygulamalar, metalaştırma, sosyal adalet, şehir
Arus Yumul Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kimlik, kültür, beden
Ayten Zara Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Aile psikolojisi, kışılik psikolojisi, sosyal psikiyatri ve toplum ruh sağlığı
Dilara Fatoş Özer Sağlık Bilimleri Fakültesi Motor gelişim, Uyarlanmış/kapsayıcı beden eğitimi, Kapsayıcılık
Yasemin Soylu Mimarlık Fakültesi Tasarım araştırma yöntemleri, Tasarım yönetimi, Tasarım eğitimi, Çoklu duyusal tasarımlar, Gıda İsrafı
Başak Akkan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal politika, Refah rejimleri, Bakım (çocuk, yaşlı, engelli) politikaları, Çocuğun iyi olma hali, Kesişimsel eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet politikaları
Tuğrul Cabir Hakyemez İşletme Fakültesi Mekân-zamansal Veri Analizi, Grafik Öğrenme, Sistem dinamikleri, Kentsel Analitik, Makine öğrenme, Veri Bilimi, Derin Öğrenme, Mekân-zamansal Suç Tahmini