Araştırmacılar

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Anahtar Kelimeler

Avni Zafer

Acar

Uygulamali Bilimler Fakültesi

Stratejik Yönetim, Rekabet Stratejileri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Lojistik Stratejileri, İşletme Yetenekleri, Örgüt Kültürü, Liderlik

Serhan

Ada

İletişim Fakültesi

Kültür politikası, sanat eleştirisi ve sanat felsefesi, kültürel diplomasi, kültür endüstrileri ve yaratıcı ekonomi

İbrahim Başar

Aka

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal bilimler ve teknolojiler, biyomekanik, biyomedikal enstrumentasyon, pediatrik ventriküler destek cihazı, santrifüj kan pompası

Asaf Savaş

Akat

İşletme Fakültesi

Makro iktisat, enflasyon, büyüme, para politikası

Koray

Akay

Meslek Yüksekokulu

Büyüme, ekonomi, makro

Galma

Akdeniz

Hukuk Fakültesi

Kriminoloji, viktimoloji, hukuk ve toplum, onarıcı adalet, mağduriyet ve zarar, suç ve adalet istatistikleri, adalet teorisi, ceza adaleti, cezaevleri, cezalandırma politikası, öldürme ve kadın cinayetleri

Yaman

Akdeniz

Hukuk Fakültesi

Kamu hukuku, insan hakları, bilişim hukuku

Ahmet Tamer

Aker

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ruh sağlığı, göç, şizofreni

L. Hilal

Akgül

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türkiye ekonomisi tarihi, Türkiye'de siyasal yaşam ve kurumlar, Türkiye'de siyasal partiler tarihi

Fulya

Akipek

Mimarlık Fakültesi

Dijital tasarim ve üretim, ekolojik tasarim, biyomalzemeler, mimarlıkta doğal malzemelerle tasarım, toprak mimari, sürdürülebilir kentler, performansa dayalı tasarım

Ümit

Akırmak

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İnsan belleği ve bilişsel süreçler, özgür çağrışım, ilişkisel bellek, anlamsal ağlar, yanlış bellek, çalışma belleği, işyerinde bilişsel süreçler, psikometri, geçerlik ve güvenilirlik, psikolojik ağlar, bireysel farklılıklar, zaman perspektifi, motivasyon, öznel iyi oluş

Başak

Akkan

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal politika, Refah rejimleri, Bakım (çocuk, yaşlı, engelli) politikaları, Çocuğun iyi olma hali, Kesişimsel eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet politikaları

Gülsen Betül

Aktaş

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Protein mühendisliği, biyosensör geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, DNA bağlanma proteinlerin incelenmesi ve kullanılması

Büşra

Aktürk

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Beton teknolojisi, geopolimerler, alkaliler ile aktive edilmiş bağlayıcı sistemler, durabilite, içyapı, lifler ile güçlendirilmiş çimento esaslı yapı malzemeleri

Kezban Ayça

Alangoya

Mimarlık Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eğitimi, Kentsel Tasarım Eğitimi, Yaratıcı Analiz Süreci, 20.yüzyıl Kentsel Tasarım Tarihi, Kent Morfolojisi

Neşenur

Altıniğne Ekici

İşletme Fakültesi

Tüketici davranışı, çevrimiçi perakende, kurumsal sosyal sorumluluk, tüketici etiği, deneysel tasarım

Emrah

Altınok

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık planlama ve tasarımda kuram eleştiri ve yöntem, Kentsel Coğrafya

Elif Defne

Altıntaş

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Endodonti, pulpa, rejenerasyon, sitotoksisite, biyouyumluluk

Emre

Altürk

Mimarlık Fakültesi

Mimari tasarım, mimarlık kuramı, mimari temsil, kentleşme-mimarlık ilişkisi, modern kent tarihi, görsel çalışmalar.

Esra

Arıkan

İşletme Fakültesi

Pazarlama ürün ve marka yönetimi, tüketici davranışları, hizmet pazarlaması

İrem

Arıkan Ekşi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Tekstil tarihi, dokuma tarihi, sürdürülebilir moda uygulamaları, tekstil sanatı, elyaf sanatı

Pınar

Artıran

Hukuk Fakültesi

Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Rekabet Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü, AB Hukuku, İklim Değişikliği, Çevre Hukuku, Yeşil Mutabakat, Uluslararası Tahkim, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Nafia Gül

Asatekin

Mimarlık Fakültesi

Koruma kuramları,geleneksel Anadolu konutları, mekan estetiği, iç mimarlık, mimari tasarım, tarihsel çevrelerde yeni yapı tasarımı

Yonca

Aslanbay

İletişim Fakültesi

Sürdürülebilir tüketim, tüketici davranışları, girişimcilik

Serap

Atakan

İşletme Fakültesi

Perakendecilik, iş etiği, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk

Oya

Aydın

Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu

Yüksek öğretim, araştırma perfromansı, uluslararasılaşma

Aslı Elif

Aydın Altınoklar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Tüketici karar verme sistemleri, finansal tüketicilerin davranışları, tüketicilerin gıda israfı tutum ve davranışları, fiziksel aktivite motivasyonu

Hakan

Ayral

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Evrimsel hesaplama, genetik programlama, heterojen hesaplama, paralel programlama, dinamik sistemler

Evren

Aysev

Mimarlık Fakültesi

Mimari tasarım, Kentsel tasarım, neoliberal kentleşme süreçleri, Derin Ekoloji, Antroposen

Fulya

Aytaç Türkan

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

biyokimya, kanser biyokimyası, tümör biyomarkerları, tümör gelişimi, enzimoloji, gıda kimyası, laktoz intoleransı , biyopolimer

Asuman

Aytekin İnceoğlu

Hukuk Fakültesi

Kadına karşı şiddet, göçmen kaçakçılığı, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, nefret suçları, mağdur hakları, bankacılık suçları, temel hak ve özgürlükler, mağdur- fail uzlaşması

Gülhan

Balsoy

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Toplumsal cinsiyet, osmanlı tarihi, osmanlı toplumu, tıp tarihi

Abdurrahman Eray

Baran

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gelişmiş hareket kontrolü, teleoperasyon, tahmin teknikleri, kontrol sistemleri, mikromanipülasyon ve mikrorobotik, tibbi robotik sistemler

Bilge

Baş

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (ydd), çevresel sürdürülebilirlik, deniz deşarjları, kıyı yapıları, çok amaçlı/hibrit açık deniz platformları, fiziksel modelleme, deniz yenilenebilir enerji sistemlerinin çevresel etkileri.

Ece

Baş Süzel

Hukuk Fakültesi

Borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, uluslararası satım hukuku, tüketici hukuku, haksız fiil hukuku, aile hukuku

Nilgün

Başalp Yıldırım

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşme Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Eşya Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Kişiler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, AB Veri Koruması Hukuku, Özel Hayatın Gizliliği

Okan Zafer

Batur

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tümleşik devreler ve sistemler, ultra geniş bant, yüksek frekans tekniği, sensör okuyucu devreler, haberleşme elektroniği

Fatma

Bayata

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Katı cisimler mekaniği, malzeme tasarım ve davranışları, makine tasarımı ve makine elemanları

Sema

Bayraktar Tür

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Nicel ve niteliksel finans, zaman serileri analizi,finansal krizler, bankacılık, risk yönetimi, uluslararası finans, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sürdürülebilir finans, yeşil finans

Merve

Baysoy

İşletme Fakültesi

Makroekonomi, Mekansal Ekonometri, Ekonometri,  Uluslararası Ticaret ve Ekonomi, Uygulamalı Makro, Büyüme Teorisi

Fuat

Beyazıt

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Finans Matematiği,Opsiyon fiyatlama, Risk Yönetimi,Faiz Oranı Modelleri

Esra Ercan

Bilgiç

İletişim Fakültesi

Yeni medya çalışmaları, medya okuryazarlığı, dijital medya ve çocuk, basın tarihi, medya ve toplumsal değişim

Mesrure Melis

Bilgin

İletişim Fakültesi

Performans çalışmaları, sahne sanatları, tiyatro, sinema, canlandırma sineması, görsel sanatlar, mitoloji

İnci

Bilgin Tekin

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uyarlama, yeniden yazma, mitoloji, tiyatro, çağdaş kuramlar, edebiyat ve çevre

Bülent

Bilmez

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Modern osmanlı ve türkiye cumhuriyeti sosyo-ekonomik, siyasi ve entelektüel tarihi, osmanlı demiryolları tarihi, osmanlı anayasa tarihi, modern balkan ve özellike arnavut(luk) tarihi, modern almanya tarihi, kolektif hafıza ve tarihle yüzleşme/hesaplaşma, dersim tarihi, kolektif kimlikler, kültürel çoğulluk ve dil hakları

Hale

Bolak

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Toplumsal cinsiyet, kültürel bağlam toplumsal cinsiyet inşaası, sosyal psikoloji, ayrımcılık ve şiddet, sağlık psikolojisi

Nurcan

Boşdurmaz

Rektörlük

Osmanlı dönemi müslüman mezar taşlar ve mezarlıkları, osmanlı dönemi dokumacılık ve bakırcılık, anadolu'da kullanılan demirden mamul el aletleri

Büke

Boşnak

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Avrupa çalışmaları, sivil toplum, toplumsal cinsiyet, sosyal hareketler

Cemil

Boyraz

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyasal bilimler, politik iktisat, siyasal hayat ve kurumlar

Tuğçe

Bozkurt

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hemşirelik, cerrahi hemşireliği, kardiyovasküler hemşireliği, ameliyat sonrası ağrı yönetimi

Evrim

Büyükaslan Oosterom

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

3D giysi simulasyon, sanal gerçeklik, fit, konfor, yapay zeka, moda satin almasi, moda perakendesi, modada tedarik zinciri

Aycan

Çakmak Reyhan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon

Deniz

Çalış Kural

Mimarlık Fakültesi

Osmanlı ve islam peyzaj kültürü tarihi, osmanlı ve islam mimarisi tarihi şehircilik ve sanat, çağdaş peyzaj tasarımı kuram şehircilik ve kent kültürü, mimari tasarım.

Cansu

Canbolat

Meslek Yüksekokulu

Derin Sinir Ağı, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme

Efkan

Canşen

Rektörlük

19. yüzyıl sonu 20.yüzyıl başı Orta Avrupa'daki siyasal sanatsal iktisadi sportif gelişmeler  1815-1848 Viyana'da Biedermeier dönemi, Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları, İşçi Hareketleri, Prusya öncülüğünde Alman prensliklerinin birleşmesi ve Alman imparatorluğu'nun doğuşu. İmparatorlukların yıkılışı, ulus devletlerin inşası, 20. yüzyıl düşünceleri, devrimler, antisemitizm,ırkçılık.

Alişan

Çapan

Hukuk Fakültesi

İnsan Hakları, Temel hak ve özgürlükler, Hukuk Felsefesi, Hukuk tarihi

Gökçe

Çataloluk

Hukuk Fakültesi

Hukuk felsefesi, hukuk metodolojisi, hukuk ve edebiyat, etik ve hukuk, sosyal teori ve hukuk, sistem kuramı, hukuk eğitimi

Alev

Çavdar Sideris

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Yetişkin psikoterapi süreci, psikoterapide duygulanım ve terapötik ilişkinin sonuç ile ilişkisi, savunma mekanizmaları, rüya ve sembollerin ilişkisel psikanalitik yorumları

Kenan

Çayır

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kimlik, toplum,vatandaşlık, okul kitapları

Kerem

Çelikboya

Hukuk Fakültesi

Şirketler hukuku, Ticari işletme hukuku, Kar dağıtım sınırlamaları, Ortaklık hakları, Ticari işletmelerin devri

Can

Cemgil

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası ilişkiler, dış politika analizi diyalektiği, jeopolitik

Volkan

Çetin

İletişim Fakültesi

2D - 3D Bilgisayar Grafikleri, Fotoğraf ve Video, Animasyon, Yeni Medya Teknolojileri

Ayça

Çiftçi

İletişim Fakültesi

Feminist film çalışmaları, film endüstrilerinde cinsiyet meseleleri, belgesel sinema, video deneme, kısa film, Kürt sineması, sinema ve siyaset

Gökhan

Cintamür

Meslek Yüksekokulu

Kurumsal pazarlama, tüketici davranışları, marka yönetimi, hizmet pazarlaması

Sesil

Çınar

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fotopolimerizasyon

Gergely

Czukor

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal psikoloji örgütsel davranış, çalışma psikolojisi

Murat

Dağlı

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Erken modern dönem Osmanlı tarihi, sosyal ve iktisat tarihi, tarihyazımı, karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji

Aylin

Dağsalgüler

İletişim Fakültesi

Televizyon kültürü, izleyici arastirmalari, medyanin ekonomi politigi, ekran çalışmaları

Ali Deniz

Dalgıç

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp, Kontrollü İlaç Salım Sistemleri

Tuğba

Dalyan

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Veri Bilimi, Doğal Dil işleme, Yapay Öğrenme, Derin Öğrenme, Dil Modelleri, Metin/Görüntü İşleme, Yapay Zeka

Selami

Demirkol

Genel Eğitim Bölümü

İnsan hakları hukuku, idare hukuku, idari yargılama usul hukuku, vergi hukuku, vergi yargılama usul hukuku, sağlık hukuku, çevre hukuku, tüketici hukuku, imar mevzuatı, Devlet memurları mevzuatı.

Selim

Demirtaş

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi araştırmalar, laboratuvar çalışmaları, ışık ve elektron mikroskopi için doku takibi, rutin ve immünohistokimyasal boyama -gorüntüleme ve analiz işlemleri, western blotlama  klinik embriyoloji çalışmaları.

Ahmet

Denker

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Robotik, yapay görme ve yapay zeka, kontrol, bilgisayarlı grafik, sanal/artırılmış gerçeklik, sanal arkeoloji

Elif Elçin

Dereli

Sağlik Bilimleri Fakültesi

Parkinson Hastalığı, İnme, Omurga Deformiteleri, Romatolojik Rehabilitasyon, Terapötik Egzersiz, Yaşam Kalitesi, Güvenirlik ve Geçerlik, Sanal Gerçeklik Bazlı Rehabilitasyon, Görev odaklı rehabilitasyon, Delphi Metodolojisi.

Bihter

Dereli

Genel Eğitim Bölümü

Eğitim, Yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı

Derin

Derman

Meslek Yüksekokulu

Görsel İletişim Tasarımı, Fotoğraf, 3 Boyutlu Grafikler, Animasyon, Video, Görsel Analiz, Dijital Etnografya

Fatma

Didin

İşletme Fakültesi

Makro iktisat, ekonomik büyüme ve kalkınma

Hasret

Dikici Bilgin

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Karşılaştırmalı siyaset, orta doğu seçimleri ve siyasi partileri, seçim sistemleri, siyasi seçkinler, koalisyon siyaseti, radikalleşme, siyasal islam, emek hareketi

Kenan

Dinç

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Lojistik optimizasyon, tedarik zinciri modellemesi

Kübra

Doğan Yenisey

Hukuk Fakültesi

İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, toplu pazarlık modelleri, yeni çalışma biçimleri, tele çalışma, uzaktan çalışma, işin geleceği, platform çalışanlar, göçmen işçiler, gönüllülük

Tomris

Duymaz

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi, rehabilitasyon, lenfödem, mobilizasyon, manipülasyon, telerehabilitasyon, teletıp, biyoimpedans analizi, ameliyat öncesi ölçüm, meme kanseri, bariatrik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, serebral palsi, spina bifida, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi

Zehra

Düzgit

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yöneylem araştırması, çizelgeleme, üretim planlama, meta-sezgisel algoritmalar, lojistik (Depo yönetimi)

Elif Hicret

Ek Bektaş

Meslek Yüksekokulu

Biçim , Anlam , Mekan , Eğitim Yapıları , Havalimanları , Modernizm , İç mekan tasarımı

Yeliz

Ekinci

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Karar analizi, yöneylem araştırması, iş zekası, veri madenciliği

Esengül

Elibol

Sağlik Bilimleri Fakültesi

Örgütsel davranış, mindfulness, eleştirel düşünme, tıbbi hata ve risklerin yönetimi, hemşirelik yönetimi, hemşirelik eğitimi, hemşirelik imajı

Özlem

Er

Mimarlık Fakültesi

Tasarım yeteneği, tasarım yönetimi, işlevsel yükseltme, küresel değer zincirleri

Kuter

Erdil

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

biyomedikal MEMS ve biyoalgılayıcılar, tıbbi optik gorüntüleme, esnek ve tek kullanımlık cihazlar, mikroteknoloji.

Emre

Erdoğan

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyasal hayat ve kurumlar siyasal sosyoloji, türk siyasal hayatı

Itır

Erhart

İletişim Fakültesi

Sosyal girisimcilik, toplumsal cinsiyet, futbol

Evrim

Erişir

Hukuk Fakültesi

Medeni usul hukuku, hukuk yargılaması, icra ve iflas hukuku, konkordato, şirketlerin yeniden yapılandırılması, tahkim, arabuluculuk

Kemal Ilgar

Eroğlu

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fraktal geometri, geometrik ölçü kuramı

Ivo Ozan

Furman

İletişim Fakültesi

İletişim, sosyoloji, bağlamsal haritalama, twitter, veri görselleştirme, verilerin politik ekonomisi ve dijital sosyoloji.

Emine Eser

Gegez

İletişim Fakültesi

Pazarlama iletişimi, reklam, araştırma yöntemleri, marka yönetimi, tüketici davranışı, itibar ve sosyal sorumluluk

Firat

Genç

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kent Çalışmaları; Mekan Politikası; Tarihsel Sosyoloji; Toplumsal Kuram; Kültür Sosyolojisi; Göç Çalışmaları; Toplumsal Hareketler

Ayça Ebru

Giritligil

Meslek Yüksekokulu

Eleştirel düşünme, deneysel ekonomi, ekonomik davranış

Yiğit Dağhan

Gökdel

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mems ve mikroteknoloji mikro-optik tabanlı tıbbi görüntüleme cihazları optik mems, görüntüleme amaçlı mems tabanlı tarayıcı tasarımları biyomedikal mems, manyetik mems, biyo algılayıcılar elekronik devre tasarımı, sigma-delta anolog sayısal çeviriciler

Gülay Uğur

Göksel

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi, karşılaştırmalı siyasi hareketler, siyaset sosyolojisi

Simge

Göksoy

Mimarlık Fakültesi

Tasarım Eğitimi, Tasarım Tarihi, Tasarım Düşüncesi, Sürdürülebilir Tasarım

Cemile Demir

Gökyayla

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası ticari tahkim, milletlerarası ticaret hukuku, dağıtım sözleşmeleri, yabancı yatırım hukuku, milletlerarası inşaat hukuku, milletlerarası aile hukuku

Barika

Göncü

İletişim Fakültesi

Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, itibar yönetimi, kriz yönetimi, kriz iletişimi, iletişim danışmanlığı, eleştirel halkla ilişkiler, aktivist halkla ilişkiler

Yunus Emre

Gönen

Genel Eğitim Bölümü

Avrupa Bütünleşmesi, Avrupa Siyasi Tarihi, Türkiye-AB İlişkileri, Avrupa Sanat Tarihi, Fransa Siyasal Tarih, Sömürgecilik ve bağımsızlık, Devrimci dönüşümler

Şahika

Görgülü

İletişim Fakültesi

stratejik iletişim, kurumsal iletişim, dijital medya, liderlik, sosyal kapsayıcılık.

İdil Işıl

Gül

Hukuk Fakültesi

Ayrımcılık, eşitlik, insan hakları, engelli hakları, savunmasız gruplar, topluma hizmet, dezavantajlı gruplar, lgbtı+, yaşlıların insan hakları, uluslararası insan hakları denetim usulleri, insancıl hukuk

Enis

Gümüş

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Tasarımı, İcra ve Doğaçlama, Türk Müziği

Gürkan

Günay

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Türel seçim, ulaşım planlaması, yük taşımacılığı, havalimanına erişim, mikromobilite

Gonca

Günay

İşletme Fakültesi

kadın girişimciler, yönetici pozisyonunda görev alan kadınlar, sosyal girişimlerin iş modelleri, basmakalıp yargı tehdidi, liderlik, örgütlerde adalet

Erdem

Günay

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji sistemlerinin modellenmesi simülasyonu ve optimizasyonu, veri madenciliği ve makine öğrenmesi teknikleri ile enerji ve elektrik tüketimi tahmini, güneş rüzgar biyo enerji sistemlerini içeren yenilenebilir enerji türleri

Cihangir

Gündoğdu

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Osmanlı toplumu, osmanlı sosyo- ekonomik tarihi, osmanlı düşünce tarihi, osmanlı kurumları ve medeniyeti

Gamze

Gündüz

Meslek Yüksekokulu

Dijital Tasarım ve Üretim Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Araç Üretimi, Dijital Zanaat, Robotik Üretim Süreçleri, Üretken Algoritmalar, Malzeme Temelli Tasarım, Mimari Geometri.

Perihan

Güner

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kronik hastalıklarda (Özellikle kanser hastalarında) psikososyal sorunlar, Sağlık profesyonellerinde (Özellikle kanser hastaları ile çalışan) profesyonel yaşam kalitesi, psikososyal güçlükler

Doğan

Güneş

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Mühendislik, Termo Akışkanlar

Aslı

Gürer

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sözdizimi-prozodi, sözdizimi-anlambilim ve sözdizimi-morfoloji arayüzü, dil belgeleri

Dilek

Gürsoy

İletişim Fakültesi

Transmedya hikayeciliği, transmedya haberciliği, tasarım odaklı düşünce, görsel tasarım teorileri, görsel tasarım uygulamaları

İlknur

Hacısoftaoğlu

Spor Bilimleri Ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu

Fiziksel aktivite, beden ve spor sosyolojisi, kadın, toplumsal cinsiyet, olimpiyat oyunları, kadın sporu, göç, göçmen sporcular, taraftarlık

Tuğrul Cabir

Hakyemez

İşletme Fakültesi

Mekân-zamansal Veri Analizi, Grafik Öğrenme, Sistem dinamikleri, Kentsel Analitik, Makine öğrenme, Veri Bilimi, Derin Öğrenme, Mekân-zamansal Suç Tahmini

Burcu

Halaçoğlu

İletişim Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları, Tiyatro, Oyuncu Eğitimi, Michael Chekhov Oyunculuk Tekniği, Yönetmenlik

Sibel

Halfon

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Klinik psikoloji, zihinselleştirme, duygu düzenleme, bağlanma, psikodinamik psikoterapi, terapötik ittifak

Nazan

Haydari Pakkan

İletişim Fakültesi

Feminist medya, alternatif medya, eleştirel medya pedagoji, radyo çalışmaları kültürler arası iletişim

Ayşe Evren

Hoşgör Çimen

İşletme Fakültesi

İşletme geçmişi politik ekonomi türkiye ekonomi ve siyasi tarihi durum teorisi çalışma sosyolojisi örgüt teorisi

Deniz

İkizlerli

İşletme Fakültesi

Yatırımcı davranışı, hisse senedi piyasası anomalileri, davranışsal finans

Mehmet Murat

İnceoğlu

Hukuk Fakültesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku

Ster

Irmak Sav

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Protein biyokimyası, proteomiks, hücre biyolojisi, tümör gelişimi, anjiogenez, vaskülarizasyon, doku mühendisliği, kompozitler, tümör biyomarkerları, idrar protein analizleri

Aysa

Jafari Farmand

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal sinyal işleme, elektroensefalografi, beyin-bilgisayar arayüzü, makine öğrenimi ve yapay zeka.

Banu

Kabakulak

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kablosuz sensör ağları etkinlik planlama veri yönlendirme ve sezgisel

Seda

Kalem Berk

Hukuk Fakültesi

Hukuk sosyolojisi, hukuk ve toplum çalışmaları, feminist hukuk teorisi, meslekler sosyolojisi, adalete erişim çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri.

Selcan

Kaplanvural

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları, Doğrusal Olmayan Dinamikler, Matematiksel modelleme

Nuri

Kara

İletişim Fakültesi

Dijital oyun, oyulaştırma, eğitim teknolojileri

İdil Üçer

Karababa

Mimarlık Fakültesi

Antik Yunan ve Roma sanatı ve mimarisi, mekan algısı, hesaplamalı süsleme, temel tasarım eğitimi

Kutay

Karabağ

Mimarlik Fakültesi

Koruma kuramları, endüstriyel mİrasın dönüşümü, tarihi çevrede yeni yapı tasarımı, mimari restorasyon ve dönüşüm, geleneksel Akdeniz mimarisi, miras turizmi, hesaplamaları tasarım kuramları ve tarihi, mimari fotogrametri, ciddi oyunlar

Serdar

Karabati

İşletme Fakültesi

Değerler, ahlaki değerler, çalışan refahı, yaşam memnuniyeti

Tanay

Karademir

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Geoteknik mühendisliği, geosentetikler ile tasarım, inşaat mühendisliğinde polimer malzemeler ve mühendislik davranışları, zayıf zemin karakterizasyonu, geoteknik laboratuvar ve saha testleri ve veri toplama sistemleri, karayolları ve demiryolları altyapı tasarımı ve inşaası

Ulaş

Karan

Hukuk Fakültesi

Anayasa hukuku, anayasa yargısı, anayasa mahkemesi'ne bireysel başvuru, avrupa insan hakları sözleşmesi hukuku, avrupa insan hakları mahkemesi'ne bireysel başvuru, din ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, sanat özgürlüğü, nefret suçları, nefret söylemi, ayrımcılık yasağı, insan ticareti, unutulma hakkı, sivil toplum örgütleri, eğitim hakkı, sosyal haklar

Mehmet Bedii

Kaya

Hukuk Fakültesi

Bilişim ve teknoloji hukuku, adli bilişim, dijital dönüşüm, siber güvenlik, internet yönetişimi, e-devlet, kişisel verilerin korunması, mahremiyet, açık veri, veri yönetişimi, mahremiyet artırıcı teknolojiler, elektronik imza, elektronik mühür, zaman damgası, dijital şirket, kayıtlı elektronik posta, web sitesi kimlik doğrulama sertifikaları, sunucu imzalama, siber suçlar, bilişim suçları, online çocuk istismarı, güven hizmetleri, güven hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret, ticari elektronik iletişim, biyometrik veri, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti, elektronik haberleşme sistemleri, elektronik ödeme hizmetleri, açık bankacılık, algoritmik şeffaflık ve açıklanabilirlik, dijital hizmetler, online içerik moderasyonu, endüstriyel veri, siber istihbarat, dijital hizmet vergisi

Ayhan

Kaya

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset teorisi, etnisite ve küresel düzen, çağdaş siyasal ideolojiler, kültürel çeşitlilik, uluslararası göç, iç göç, ulusötesi siyaset, Islamofobi, ırkçılık, popülizm, milliyetçilik, radikalleşme, gençlik kültürleri

Nilay

Kaya

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Evliyâ Çelebi Çalışmaları, Yeni Türk Edebiyatı,Seyahat Yazını, Edebiyat ve Sinema, Edebiyat ve Görsellik,

Tugay

Keçeci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sinirbilim, nörokuantoloji, nörofelsefe, matematiksel sinirbilim, sinir ağları, dinamik sistemler, kaotik sistemler, öğrenme algoritmaları, derin öğrenme, yapay zeka, bilişsel süreçler, bellek, diskalkuli, disleksi, öğrenme güçlükleri

Deniz

Kelekçi

İşletme Fakültesi

Strateji, girişimcilik, iç girişimcilik, sosyal girişimcilik, dayanıklılık, itibar, değişim ve yenilik.

Elif

Kendir Beraha

Mimarlık Fakültesi

Zanaat ve Mimarlık, Mimarlık ve Fenomenoloji, Tektonik Kültür, İnsan-Yer İlişkileri, Kültür Peyzajları, Sürdürülebilir Tasarım ve Planlama Yaklaşımları, Kentsel Politik Ekoloji

Ayşegül

Kesirli Unur

İletişim Fakültesi

Televizyon çalışmaları, televizyon dizileri, genre çalışmaları, transnasyonel adaptasyonlar

Ferda

Keskin

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Çağdaş Fransız Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Etik, Sosyalbilim Felsefesi, Edebiyat ve Felsefe

Umut

Keskin

İşletme Fakültesi

Karar verme teorisi, sosyal seçim kuramı, matematiksel iktisat

Fatma Nihan

Ketrez Sözmen

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dilbilimi, bilişsel dilbilimi, biçimbilimi, psikodilbilim, dil edinimi, türkçe

Ahmet Uğur

Kevenk

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık yönetimi, kalite, çalışan memnuniyeti, hasta memnuniyeti, çalışan güvenliği, hasta güvenliği, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemi, risk değerlendirme, akreditasyon, sağlık hukuku, performans, verimlilik, ödüllendirme, disiplin

Aylin

Kiliç Cepdibi

Genel Eğitim Bölümü

Siyaset Teorisi, Siyasi Düşünce Tarihi, Türkiye'nin Siyasal Tarihi, Feminizm, Sanat ve Kültür

Azer

Kılıç

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Toplumsal cinsiyet, üreme teknolojileri, çıkar temsili, sosyal politika, demografik değişim

Işil Betül

Kolaşinli Ercan

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

erken çocukluk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf iklimi, sosyal gelişim

Merve

Küçükali Öztürk

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Teknoloji moda ürünleri, sürdürülebilir moda, nanoteknoloji, teknik tekstiller, iplik, örme ve dokuma teknolojileri

Hanefi

Kurt

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi, Çene eklemi rahatsızlıkları, Oklüzal splintler,  CAD/CAM teknolojileri, 3D yazıcılar ve Dijital tam protezler

Gülen

Kurt Öncel

Meslek Yüksekokulu

Yeni Medya Çalışmaları, Medya ve Demokrasi, Gazetecilik, Haber Yazımı ve Analizi

Gökçe

Kurtulan Güner

Hukuk Fakültesi

Satım hukuku, karşılaştırmalı hukuk, borçlar hukuku, eşya hukuku, trust hukuku

Burcu

Kütükçüoğlu

Mimarlık Fakültesi

Mimari tasarım, mimarlık, planlama ve tasarımda kuram, eleştiri, yöntem, mimarlıkta estetik

Ozan

Kuyumcuoğlu

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi, Ortadoğu Tarihi.

Haluk

Levent

İşletme Fakültesi

Labor markets, wages, returns to education, social capital

Eser

Levi

İletişim Fakültesi

Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Çevrimiçi Pazarlama, Reklamcılık

Sinan

Logie

Mimarlik Fakültesi

Kentsel saçaklanma, Aṣırı kentleṣme, Kent hakkı

Zeynep

Maçkalı

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Bipolar bozukluklar, psikososyal müdahale, grup psikoterapisi, pozitif klinik psikoloji, yaratıcılık, iyi oluş, yaşam doyumu, otizm, erken belirtiler, oyun, sanat terapisi

Halil

Nalçaoğlu

İletişim Fakültesi

Teknoloji ve toplum, dijitalleşme, yapısöküm, kültür kuramı, iletişim felsefesi

Deniz

Nebioğlu Kasapoğlu

İşletme Fakültesi

DSGE modelleme, deneysel makroiktisat, davranışsal makroiktisat, kamu politikası tercihleri

Yağmur

Nuhrat

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Etik ve ahlak antropolojisi (futbol, eğitim ve kent mekanı/trafik üzerinden), futbolda cinsellik ve cinsiyet, dil.

Beyza

Oba

İşletme Fakültesi

Alternatif organizasyonlar, kurumsal yönetim, paylaşım ekonomileri, kitle fonlaması

Burak

Oder

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku

Gül

Okutan Nilsson

Hukuk Fakültesi

Ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku

Yeşim

Öniz

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Spiking sinir ağları uyarlanabilir nöro bulanık sistem öğrenme algoritmaları ve abs

Özge

Onursal Beşgül

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Avrupa birliği, avrupa siyaseti ve yönetişimi, uluslararası örgütler, avrupalılaşma, avrupa eğitim alanı

Türkan Benan

Orbay

İşletme Fakültesi

Labour market

İrem

Otay

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bulanık küme ve uzantıları, çok kriterli karar verme, bulanık çok hedefli matematiksel programlama, tersine lojistik, insani yardım lojistiği

Eylem İlker

Oyman

Meslek Yüksekokulu

Yazılım geliştirme süreçleri, Kurumsal yazılım sistemleri, Yazılım proje yönetimi, Yazılım proje yönetimi,  Kablosuz sensör ağları, İletişim protokolleri, Mobil ve multimedya iletişimi

Dolunay

Özbek

Hukuk Fakültesi

Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku, deniz yoluyla düzensiz göç, insan haklarının denizde korunması, deniz alanları sınırlandırılması, denizde güvenlik, deniz ulaştırmasının düzenlenmesi

Muammer

Özbek

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yapısal sağlık izleme rüzgar ve deprem tepkisi robotik sistemler,mekanik, enerji, hidrolik, dinamik

Gencer

Özcan

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türkiye'nin askeri, türk dış politikası, iran, suriye, rusya, israil ile ilişkiler, pkk, boru hatları türkiye'nin ab üyeliği.

Ayşe Bengi

Özçelik

İletişim Fakültesi

Tüketici davranışları, tüketim kültürü, müşteri deneyimi, dijital pazarlama, dijital reklam, stratejik pazarlama, sağlık pazarlaması

Burak

Özçetin

İletişim Fakültesi

Siyasi iletişim iletişim teorisi araştırma yöntemleri medya antropolojisi ve etnografya yeni medya ideoloji ve söylem analizi

Çağdaş

Özer

Meslek Yüksekokulu

veri madenciliği, yapay zekâ, büyük data, blokzincir, siber güvenlik

Dilara Fatoş

Özer

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Motor gelişim, Uyarlanmış/kapsayıcı beden eğitimi, Kapsayıcılık

Bura

Özgül

Meslek Yüksekokulu

15. yy. Fatih Dönemi Mutfak Kültürü, Osmanlı Dönemi Yiyecek ve İçecek İşletmeleri, Mevlevi Mutfak Yapısı, Sukiyabashi Jiro & El Bulli & Le Gavroche, Haute Cuisine vs Avant Grade Mutfak

Ethem

Özgüven

İletişim Fakültesi

Belgesel, video sanatı, kontra, görsel-işitsel prodüksiyon, video sanatı / kısa film

Melike

Özmen

İletişim Fakültesi

Görsel iletişim tasarımı, bilgi tasarımı, görsel sanatlar, görsel kültür, kentsel iletişim, kent grafikleri, transmedya, hikaye anlatıcılığı, deneyim tasarımı, tasarım kuramları ve tarihi, tasarım politikaları

Oğuz

Öztunalı

İşletme Fakültesi

Makroekonomi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyo-Ekonomik Dezavantajların Kuşaklar Arası Aktarımı, Uygulamalı Ekonometri

Ayşegül

Öztürk

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

diş hekimliği, oral implantoloji, ağız diş çene cerrahisi, dental implant frezleri, implant üstü protezler, botulinum toksin(botox) uygulamaları

Serda Selin

Öztürk

İşletme Fakültesi

Stokastik volatilite, hassasiyet analizi, kripto paralar, karbon vergisi, elektrik fiyatlarının volatilitesi

Cenktan

Özyıldırım

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Stabilizasyon programları bankacılık,finansal tahmin ve modelleme finansal risk yönetimi

Umut

Paksoy

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri

M. N. Alpaslan

Parlakçı

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Zaman geciktirme sistemleri, değişken yapı kontrolü, sağlam kontrol, h-sonsuzluk kontrolü, doğrusal matris eşitsizlikleri

Amina

Rezoug Ayar

Mimarlik Fakültesi

Hesaplamalı yöntemler, Tasarım Antropolojisi, Kullanıcı ve Tasarım bağlamları, Ev kuramı ve konut çalışmaları

Şadan İnan

Rüma

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Balkanlar, Rusya, Avrasya; Uluslararası Ekonomi Politik; Türk Dış Politikası’nın Ekonomi Politiği; Enerji Siyasetleri; Ekonomik Güvenlik.

Ilgar

Şafak

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kıyı, deniz, haliç ve nehirlerdeki fiziksel süreçler (dalga, kasırga, akıntı, gelgit, sediment taşınımı, türbülans, sınır tabaka)

Erkan

Saka

İletişim Fakültesi

Yeni medya (teknolojiler), dijital kültür, siber antropoloji, kripto para etnografileri, gazetecilik

Kerem Cem

Sanlı

Hukuk Fakültesi

Sorumluluk hukuku, hukukun ekonomik analizi, rekabet hukuku ve politikası

Murat

Saribay

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hesaplamalı mekanik, sonlu elemanlar yöntemi, statik ve dinamik kırılma mekaniği, karışık modlu yorulma çatlak ilerlemesi, çok ölçekli kırılma, yapısal analiz ve güvenilirlik, kaynak, artık gerilme analizi, enerji yoğunluğu yaklaşımı, plastisite, titreşim, düşük çevrimli ve yüksek çevrimli yorulma, mekanik tasarım optimizasyonu, çarpışma simülasyonları, temas mekaniği, bilgisayar destekli mühendislik geliştirmeleri, yarı iletkenlerin mekanik güvenilirlik analizleri, paralel programlama, kullanıcı tanımlı alt yordamlar.

Baykal

Sarıoğlu

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gömülü sistem, biyomedikal, mikroelektronik

Tuğçe

Sarul

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

nörotransmitterler ile ilgili gen polimorfizmlerinin davranış bozukluğunun patofizyolojisi, moleküler biyoloji, immunoloji, gen polimorfizmi, monoaminoksidaz A (MAO-A) geni, antisosyal davranışlar ve agresyon ile ilişkili genetik faktörler

İpek

Şen

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal enstrumentasyon, işaret işleme, yapay öğrenme

Esra

Şengelen Sevim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Riemann geometrisi: bazı özel riemann uzaylarında sonsuz küçük dönüşümler; finsler geometrisi; matematiksel fiziğe uygulamalar, einstein finsler metrikleri; değişmeli cebir; değişmeli halkalarda ve modüllerde 2-emici idealler;

Öznur

Sevdiren

Hukuk Fakültesi

Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, uluslararası ceza hukuku, karşılaştırmalı ceza hukuku, çocuk hukuku ve çocuk mahkemeleri, ceza adaleti, kriminoloji, penoloji, önleyici kolluk hukuku, ifade özgürlüğü, nefret söylemi, nefret suçları, cezasızlık, insan hakları hukuku, veri koruması hukuku.

Hande

Seven Avuk

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sporcu beslenmesi, Hastalıklarda tıbbı beslenme tedavisi, Fonksiyonel besinler, Klinik nütrisyon, Besin takviyeleri, Erogenik yardımcılar

Zeynep

Şimşek

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal hizmet, çocuk, mevsimlik tarım işçiliği, göç

Fikret

Soner

Meslek Yüksekokulu

Gastrodiplomasi, Türkiyenin Yerel mutfakları, Gastronomi turizmi, Türk mutfağı

Elena Battini

Sönmez

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Görüntü işleme desen tanıma makine öğrenme

Cemil Ozan

Soydemir

İşletme Fakültesi

İşletme Tarihi, Örgüt teorisi, İnsana Yakışır İş

Mualla Buket

Soygüt Arslan

Hukuk Fakültesi

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, alternatif uyuşmazlık çözümleri- uzlaşma, onarıcı adalet, cezasızlık, insan hakları, yaptırım teorisi - müsadere, insancıl hukuk, kadına karşı şiddet, nefret suçları

Yudum

Söylemez

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Evlilik ve aile terapisi

Yasemin

Soylu

Mimarlık Fakültesi

Tasarım araştırma yöntemleri, Tasarım yönetimi, Tasarım eğitimi, Çoklu duyusal tasarımlar, Gıda İsrafı

Özden

Sözalan

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Edebiyat, tiyatro ve film teorileri. İngiliz ve amerikan tiyatrosu. Çevre ve edebiyat

Zeynep

Talay Turner

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Etik, kendilik felsefeleri, felsefe ve edebiyat

İpek

Tan Çelebi

İletişim Fakültesi

Reklam çalışmaları, reklamcılık tarihi, kültürel çalışmalar, yaratıcı emek, yaratıcı endüstri

Turgut

Tarhanlı

Hukuk Fakültesi

Uluslararası hukuk; uluslararası insan hakları hukuku; uluslararası antlaşmalar hukuku; uluslararası barış ve güvenlik hukuku; uluslararası insan hakları hukukunda izleme ve denetim mekanizmaları; insan hakları göstergeleri; insan hakları aktivizmi (kuramsal temeller ve aktivizm stratejisi); iş dünyası (business) ve insan hakları; devlet dışı aktörler ve uluslararası hukuk; uluslararası ulaşıma elverişli boğazlarda hukuki geçiş rejimi ve 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi; uzay hukuku.

Tunahan

Taşçi

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

DNA, RNA, Hücre Kültürü, Toksikoloji, Oksidatif Stress, Hücre Canlılığı, DNA hasarı

Hilal

Taymaz Nikerel

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

(bütünleştirici) sistem biyolojisi, metabolik mühendislik, metabolik ağların düzenlenmesi

Rana

Tekcan

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Edebi biyografi, shakespeare, jane austen, 18.yy ingiliz edebiyatı, şiir tarihi ve kuramı, edebi çeviri

Ebru Çiğdem

Thwaites Diken

İletişim Fakültesi

Film, yönetmen etiği, iskandinav sineması, sosyal teori, politik teori, toplumsal cinsiyet, dijital görsel kültürler

Cem

Tınaz

Spor Bilimleri Ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu

Spor politikası, spor gelişimi, spor etkinlikleri, spor sponsorluğu

Banu

Tomruk

Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım, Kentsel Çalışmalar, Mimarlık Teorisi ve Eleştirisi, Eleştirel Haritalama.

Eren

Tosyalı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizik, matematiksel fizik,yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve parçacık fiziği, lineer olmayan dinamik sistemler, kaotik sistemler, istatiksel fizik, dinamik sistemler

Mehmet Ali

Tuğtan

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uzaktan eğitim, dijitalleştirme, hibrit, international relations, world politics, turkish foreign policy

Aslı

Tunç

İletişim Fakültesi

Yeni medya, iletişim kuramları, iletişim araştırmaları, sosyal medya, toplumsal cinsiyet

Kerim Mehmet Murat

Tunç

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Çelik, elektrik arklı çelik üretim fırını enerji analizi sıvı çelik

Ömer

Turan

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarihsel sosyoloji, siyaset sosyolojisi, toplumsal hareketler, Türkiye siyaseti, düşünce tarihi, sosyal bellek, sosyal kuram, armağan ilişkileri

Abdullah

Türk

Uygulamali Bilimler Fakültesi

İnsan kaynakları yönetimi, Stratejik İş Yönetimi, yönetim ve organizasyon, Havacılık Yönetimi, Liderlik ve Motivasyon

Mert

Uçankale

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

implant üstü protezler, implantlar, protez adesivleri

Başak

Uçanok

İletişim Fakültesi

Örgütsel davranış, kültürlerarası yönetim,örgütsel psikoloji

Derya

Üçoğlu

İşletme Fakültesi

Finansal raporlama, finansal analiz, muhasebe eğitimi, adli muhasebe

Pınar

Uğurlu Kowalski

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Modeller kuramı, grup kuramı, sözdesonlu gruplar, morley rankı sonlu gruplar.

Efe Kaan

Ulu

Uygulamali Bilimler Fakültesi

yöresel gıda, gıda mirası, gastronomi turizmi, fonksiyonel gıdalar

Özlem

Ulucan Açan

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomoleküler etkileşimler, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, fonksiyonel genomik, istatistiksel modelleme, moleküler modelleme

Yağmur İdil

Ulusoy

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Nükleer Tıp, Moleküler Görüntüleme, Radyonüklid Dozimetre, Pozitron Emisyon Tomografi (PET), Tek Foton Emisyon Tomografi (SPECT), Medikal Görüntüleme, Radyasyon Fiziği, Medikal Veri analizi

Zuhal

Ulusoy

Mimarlık Fakültesi

Tasarım eğitimi, değerlendirme, grafik temsil, kavramsal tasarım

Mehmet

Ürgüp

Meslek Yüksekokulu

Hareketli Grafik Tasarımı, 3 Boyutlu Tasarım, 3 boyutlu Tipografi, Animasyon, Grafik Tasarımı, Oyun Tasarımı, Mimari Dijital Tasarım, Arayüz Tasarımı, Görsel Efekt, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Video Tasarım, Yapay Zeka

Oğuz

Usman

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Müzik, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzikal Kompozisyon.

Anil Özge

Üstünel Balcı

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet ve psikoloji, feminist psikoloji, ruh sağlığında önleme ve müdahale çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri

Ayşe

Utkan Kahraman

Genel Eğitim Bölümü

Bilişim teknolojileri, kelime işlemci, elektronik tablo, sunum, veritabanı

Pınar

Uyan Semerci

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset bilimi metodolojisi, siyaset sosyolojisi, siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi

Ayşe

Uyduranoğlu

İşletme Fakültesi

Çevre ekonomisi, ab'nin çevre politikaları, ab'nin enerji ve ulaştırma politikaları, çevre vergileri ve kamu regülasyonu.

Ersin

Uygun

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ruh sağlığı ve hastalıkları

Veli Şafak

Uysal

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık- planlama ve tasarımda kuram- eleştiri- yöntem, mimarlık ve tasarımda bilgi teknolojileri, mimari tasarım

Ryan Macey

Wise

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

yaşlanma, nesillerarası ilişkiler, büyük ebeveynlik, ebeveynlik, özerklik gelişimi.

Şebnem

Yalinay Çinici

Mimarlik Fakültesi

Ontoloji, teknoloji felsefesi ve mimarlık; mimari tasarım ve mimarlık kuramı; üst-uç tasarım+üretim teknolojileri ve tasarım eğitimi entegrasyonu; ilk yıl tasarım eğitimi; hiyerarşik olmayan, kendini örgütleyen yapılar ve yaşam kurguları; sürdürülebilir gelecekler

Veliye

Yanli

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku

Candan

Yasan Tepetaş

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku, milletlerarası aile hukuku, lgbtı+ ve insan hakları, imalatçının sorumluluğu

Abdurrahman Tuğrul

Yazar

Mimarlık Fakültesi

Dijital tasarım ve üretim teknolojileri, hesaplamalı tasarım, mimarlık eğitimi, parametrik modelleme, mimari geometri ve hesaplama

Ege

Yazgan

İşletme Fakültesi

Büyüme ekonomisi, yakınsama hipotezi, konvergans kulüpleri, maksimum klique algoritması, maksimum klique algoritması

Haluk

Yener

İşletme Fakültesi

Nicel finans, aktüerya, dinamik portföy teorisi, stokastik optimal kontrol, risk yönetimi, uluslararası finans

Cemal Deniz

Yenigün

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Değişken seçimi, güvenilirlik ve yaşam analizi, bağımlılık ölçütleri, ağ analizi

Nihal Nurhan

Yentürk

İşletme Fakültesi

Kamu ekonomisi, üniversite-sivil toplum ilişkileri, sivil toplum kapasite güçlendirmesi, gençlik çalışmaları, çocuk çalışmaları

Elif Aslı

Yetkin

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yüksek enerji fiziği, kompleks veri analizi, egzotik mezon analizi, detektör ar&ge

Funda

Yildiz

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dezavantajlı gruplar, aile sağlığı, toplum sağlığı, şiddet, gelişimsel ihtiyaçlar, halk sağlığı

Yücel

Yıldırım

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yüksek Sıcaklık Süper İletkenler, Manyetik Yarı İletkenler, Kuantum Termodinamik, Kuantum Isı Makinaları , Ferroelektrik Malzemeler

Savaş

Yıldırım

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Natural language processing, deep learning, machine learning, artificial ıntelligence

Umman Mahir

Yıldırım

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yöneylem araştırması, metasezgisel yaklaşımlar, ulaştırma ve lojistik problemleri, makine öğrenimi

Esra

Yıldız

İletişim Fakültesi

Görsel kültür, sinema, "ekoloji, sanat ve sürdürülebilirlik", toplumsal hareketler ve kültür, toplumsal cinsiyet, hafıza çalışmaları, sosyoloji.

Tuğba

Yıldız

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Doğal dil işleme, metin/görüntü işleme, makine öğrenimi, derin öğrenme

İlyas

Yılmaz

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, türbülans akışların modellenmesi, hesaplamalı ısı transferi, paralel programlama

Hakan

Yılmaz

Spor Bilimleri Ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu

Tüketici davranışı, marka yönetimi, sosyal kimlik teorisi, taraftar davranışı, spor pazarlaması, sponsorluk yönetimi

Semih

Yücel

Genel Eğitim Bölümü

Kültürel fark, oyunlaştırma, iş modeli çalışmaları, akıllı şehirler, kimlik ve iletişim teorileri

Alev

Yücel

İletişim Fakültesi

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Göç Araştırmaları, Yeni Medya Çalışmaları, Sağlık Haberciliği, Haber Analizi, Siyasal İletişim, Avrupa Birliği

Yelda

Yücel

İşletme Fakültesi

Uluslararası ticaret ve ödemeler dengesi, makroiktisat, toplumsal cinsiyet ekonomisi, işgücü piyasaları ve politikaları, iktisat tarihi, ekonomik krizler büyük depresyon

Yusuf

Yüksekdağ

İletişim Fakültesi

Akıllı şehir, etik, mobil uygulamalar, metalaştırma, sosyal adalet, şehir

Arus

Yumul

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kimlik, kültür, beden

Ayten

Zara

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Aile psikolojisi, kışılik psikolojisi, sosyal psikiyatri ve toplum ruh sağlığı