Araştırmacılar

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Anahtar Kelimeler

Serhan

Ada

İletişim Fakültesi

Kültür politikası, sanat eleştirisi ve sanat felsefesi, kültürel diplomasi, kültür endüstrileri ve yaratıcı ekonomi

İbrahim Başar

Aka

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal bilimler ve teknolojiler, biyomekanik, biyomedikal enstrumentasyon, pediatrik ventriküler destek cihazı, santrifüj kan pompası

Asaf Savaş

Akat

İşletme Fakültesi

Makro iktisat, enflasyon, büyüme, para politikası

Gülsen Betül

Aktaş

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Protein mühendisliği, biyosensör geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, DNA bağlanma proteinlerin incelenmesi ve kullanılması

Koray

Akay

Meslek Yüksekokulu

Büyüme, ekonomi, makro

Galma

Akdeniz

Hukuk Fakültesi

Kriminoloji, viktimoloji, hukuk ve toplum, onarıcı adalet, mağduriyet ve zarar, suç ve adalet istatistikleri, adalet teorisi, ceza adaleti, cezaevleri, cezalandırma politikası, öldürme ve kadın cinayetleri

Yaman

Akdeniz

Hukuk Fakültesi

Kamu hukuku, insan hakları, bilişim hukuku

Selin Gürdere

Akdur

Mimarlık Fakültesi

Sosyal Tasarım; Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik için Tasarım; Sosyal Girişimcilik; Tasarım ve Sanat Aktivizmi; Tasarım Pratiklerinde Katılım ve İş birliği; Katılımcı Tasarım; Birlikte Tasarım; DisiplinlerarasıTasarım; Sosyal Yönelimli Tasarım Uygulamaları; Tasarım, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları

Ahmet Tamer

Aker

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ruh sağlığı, göç, şizofreni

Lütfiye Hilal

Akgül

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türkiye ekonomisi tarihi, Türkiye'de siyasal yaşam ve kurumlar, Türkiye'de siyasal partiler tarihi

Fulya

Akipek

Mimarlık Fakültesi

Dijital tasarim ve üretim, ekolojik tasarim, biyomalzemeler, mimarlıkta doğal malzemelerle tasarım, toprak mimari, sürdürülebilir kentler, performansa dayalı tasarım

Ümit

Akırmak

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İnsan belleği ve bilişsel süreçler, özgür çağrışım, ilişkisel bellek, anlamsal ağlar, yanlış bellek, çalışma belleği, işyerinde bilişsel süreçler, psikometri, geçerlik ve güvenilirlik, psikolojik ağlar, bireysel farklılıklar, zaman perspektifi, motivasyon, öznel iyi oluş

Büşra

Aktürk

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Beton teknolojisi, geopolimerler, alkaliler ile aktive edilmiş bağlayıcı sistemler, durabilite, içyapı, lifler ile güçlendirilmiş çimento esaslı yapı malzemeleri

Ali Alper

Akyüz

İletişim Fakültesi

Örgüt kuramı, uygulamalı etik, insan hakları, ekoloji, sosyal hareketler, sivil toplum, kar amacı gütmeyen / sivil toplum kuruluşlarının yönetimi, sanat ve kültür kuruluşlarının yönetimi, ekoloji ve sanat

Kezban Ayça

Alangoya

Mimarlık Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eğitimi, Kentsel Tasarım Eğitimi, Yaratıcı Analiz Süreci, 20.yüzyıl Kentsel Tasarım Tarihi, Kent Morfolojisi

Can

Altay

Mimarlık Fakültesi

Çağdaş sanatta nesne ve mekan, kentsel iç mekanlar, kamusal mekanın şekillendirilmesi

Neşenur

Altıniğne

İşletme Fakültesi

Tüketici davranışı, çevrimiçi perakende, kurumsal sosyal sorumluluk, tüketici etiği, deneysel tasarım

Emrah

Altınok

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık planlama ve tasarımda kuram eleştiri ve yöntem, Kentsel Coğrafya

Elif Defne

Altıntaş

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Endodonti, pulpa, rejenerasyon, sitotoksisite, biyouyumluluk

Emre

Altürk

Mimarlık Fakültesi

Mimari tasarım, mimarlık kuramı, mimari temsil, kentleşme-mimarlık ilişkisi, modern kent tarihi, görsel çalışmalar.

Esra

Arıkan

İşletme Fakültesi

Pazarlama ürün ve marka yönetimi, tüketici davranışları, hizmet pazarlaması

İrem

Arıkan Ekşi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Tekstil tarihi, dokuma tarihi, sürdürülebilir moda uygulamaları, tekstil sanatı, elyaf sanatı

Nazmiye Pınar

Artıran

Hukuk Fakültesi

Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Rekabet Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü, AB Hukuku, İklim Değişikliği, Çevre Hukuku, Yeşil Mutabakat, Uluslararası Tahkim, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Nafia Gül

Asatekin

Mimarlık Fakültesi

Koruma kuramları,geleneksel Anadolu konutları, mekan estetiği, iç mimarlık, mimari tasarım, tarihsel çevrelerde yeni yapı tasarımı

Yonca

Aslanbay

İletişim Fakültesi

Sürdürülebilir tüketim, tüketici davranışları, girişimcilik

Serap

Atakan

İşletme Fakültesi

Perakendecilik, iş etiği, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk

Orhan Erem

Ateşağaoğlu

İşletme Fakültesi

Makro finans, kurumsal finansman, tüketici finansmanı, hesaplama metodları, varlık fiyatlama

Oya

Aydın

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Yüksek öğretim, araştırma perfromansı, uluslararasılaşma

Aslı Elif

Aydın Altınoklar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Tüketici karar verme sistemleri, finansal tüketicilerin davranışları, tüketicilerin gıda israfı tutum ve davranışları, fiziksel aktivite motivasyonu

Hakan

Ayral

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Evrimsel hesaplama, genetik programlama, heterojen hesaplama, paralel programlama, dinamik sistemler

Evren

Aysev Deneç

Mimarlık Fakültesi

Mimari tasarım, Kentsel tasarım, neoliberal kentleşme süreçleri, Derin Ekoloji, Antroposen

Ece

Baş Süzel

Hukuk Fakültesi

Borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, uluslararası satım hukuku, tüketici hukuku, haksız fiil hukuku, aile hukuku

Asuman

Aytekin İnceoğlu

Hukuk Fakültesi

Kadına karşı şiddet, göçmen kaçakçılığı, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, nefret suçları, mağdur hakları, bankacılık suçları, temel hak ve özgürlükler, mağdur- fail uzlaşması

Mehmet

Ayyıldız

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnsan-makine arayüzleri mekatronik robotik biyomekanik fizik temelli modelleme ve simulasyon

Gülhan

Balsoy

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Toplumsal cinsiyet, osmanlı tarihi, osmanlı toplumu, tıp tarihi

Abdurrahman Eray

Baran

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gelişmiş hareket kontrolü, teleoperasyon, tahmin teknikleri, kontrol sistemleri, mikromanipülasyon ve mikrorobotik, tibbi robotik sistemler

Bilge

Baş

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (ydd), çevresel sürdürülebilirlik, deniz deşarjları, kıyı yapıları, çok amaçlı/hibrit açık deniz platformları, fiziksel modelleme, deniz yenilenebilir enerji sistemlerinin çevresel etkileri.

Nilgün

Başalp Yıldırım

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşme Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Eşya Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Kişiler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, AB Veri Koruması Hukuku, Özel Hayatın Gizliliği

Cem

Başlevent

İşletme Fakültesi

Mikroekonometri, çalışma ekonomisi, gelir dağılımı, seçmen tercihleri

Okan Zafer

Batur

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tümleşik devreler ve sistemler, ultra geniş bant, yüksek frekans tekniği, sensör okuyucu devreler, haberleşme elektroniği

Fatma

Bayata

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Katı cisimler mekaniği, malzeme tasarım ve davranışları, makine tasarımı ve makine elemanları

Sema

Bayraktar Tür

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Nicel ve niteliksel finans, zaman serileri analizi,finansal krizler, bankacılık, risk yönetimi, uluslararası finans, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sürdürülebilir finans, yeşil finans

Ayşenur

Benevento

AB Enstitüsü

Anlatı analizi, nitel analiz, siyasi katılım, kültürel psikoloji, çocuk hakları, gençlik çalışmaları, çocuk çalışmaları, sosyal medya

Mehmet Fuat

Beyazıt

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Finans Matematiği,Opsiyon fiyatlama, Risk Yönetimi,Faiz Oranı Modelleri

Esra

Bilgiç

İletişim Fakültesi

Yeni medya çalışmaları, medya okuryazarlığı, dijital medya ve çocuk, basın tarihi, medya ve toplumsal değişim

Mesrure Melis

Bilgin

İletişim Fakültesi

Performans çalışmaları, sahne sanatları, tiyatro, sinema, canlandırma sineması, görsel sanatlar, mitoloji

İnci

Bilgin Tekin

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uyarlama, yeniden yazma, mitoloji, tiyatro, çağdaş kuramlar, edebiyat ve çevre

Bülent

Bilmez

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Modern osmanlı ve türkiye cumhuriyeti sosyo-ekonomik, siyasi ve entelektüel tarihi, osmanlı demiryolları tarihi, osmanlı anayasa tarihi, modern balkan ve özellike arnavut(luk) tarihi, modern almanya tarihi, kolektif hafıza ve tarihle yüzleşme/hesaplaşma, dersim tarihi, kolektif kimlikler, kültürel çoğulluk ve dil hakları

Hale Cihan

Bolak Boratav

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Toplumsal cinsiyet, kültürel bağlam toplumsal cinsiyet inşaası, sosyal psikoloji, ayrımcılık ve şiddet, sağlık psikolojisi

Nurcan

Boşdurmaz

Rektörlük

Osmanlı dönemi müslüman mezar taşlar ve mezarlıkları, osmanlı dönemi dokumacılık ve bakırcılık, anadolu'da kullanılan demirden mamul el aletleri

Büke

Boşnak Aytaç

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Avrupa çalışmaları, sivil toplum, toplumsal cinsiyet, sosyal hareketler

Pınar

Bostan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tüberküloz, çok ilaca dirençli tüberküloz, uykuda solunum bozuklukları, tütün kontrolü, nikotin bağımlılığı, sigara bırakma yardımı, gençlerde ve kadınlarda sigara içme, iç ve dış ortam hava kirliliği, covıd pandemisinde sağlık çalışanları

Cemil

Boyraz

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyasal bilimler, politik iktisat, siyasal hayat ve kurumlar

Evrim

Büyükaslan

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

3D giysi simulasyon, sanal gerçeklik, fit, konfor, yapay zeka, moda satin almasi, moda perakendesi, modada tedarik zinciri

Efkan

Canşen

Rektörlük

19. yüzyıl sonu 20.yüzyıl başı Orta Avrupa'daki siyasal, sanatsal,iktisadi,sportif gelişmeler, 1815-1848 Viyana'da Biedermeier dönemi, Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları, İşçi Hareketleri, Prusya öncülüğünde Alman prensliklerinin birleşmesi ve Alman imparatorluğu'nun doğuşu. İmparatorlukların yıkılışı, ulus devletlerin inşası, 20. yüzyıl düşünceleri, devrimler, antisemitizm,ırkçılık.

Aycan

Çakmak Reyhan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon

Bahar Deniz

Çalış Kural

Mimarlık Fakültesi

Osmanlı ve islam peyzaj kültürü tarihi; osmanlı ve islam mimarisi tarihi, şehircilik ve sanat; çağdaş peyzaj tasarımı, kuram, şehircilik ve kent kültürü; mimari tasarım.

Alişan

Çapan

Hukuk Fakültesi

İnsan Hakları,Temel hak ve özgürlükler, Hukuk Felsefesi, Hukuk tarihi

Gökçe

Çataloluk

Hukuk Fakültesi

Hukuk felsefesi, hukuk metodolojisi, hukuk ve edebiyat, etik ve hukuk, sosyal teori ve hukuk, sistem kuramı, hukuk eğitimi

Alev

Çavdar Sideris

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Yetişkin psikoterapi süreci, psikoterapide duygulanım ve terapötik ilişkinin sonuç ile ilişkisi, savunma mekanizmaları, rüya ve sembollerin ilişkisel psikanalitik yorumları

Kenan

Çayır

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kimlik, toplum,vatandaşlık, okul kitapları

Can Müslim

Cemgil

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası ilişkiler dış politika analizi diyalektiği jeopolitik

Kerem

Çelikboya

Hukuk Fakültesi

Şirketler hukuku, Ticari işletme hukuku, Kar dağıtım sınırlamaları, Ortaklık hakları, Ticari işletmelerin devri

Ayça

Çeşmelioğlu Gül

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sonlu cisimler, kombinatorik ve kodlar teorisi ıle kriptografideki uygulamaları

Feride

Çiçekoğlu

İletişim Fakültesi

Sinema, yapım, estetik, sinema sosyolojisi

İsmail Gökhan

Cintamür

Meslek Yüksekokulu

Kurumsal pazarlama, tüketici davranışları, marka yönetimi, hizmet pazarlaması

Sesil

Çınar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fotopolimerizasyon

Gergely

Czukor

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal psikoloji örgütsel davranış, çalışma psikolojisi

Murat

Dağlı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Erken modern dönem Osmanlı tarihi, sosyal ve iktisat tarihi, tarihyazımı, karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji

Aylin

Dağsalgüler

İletişim Fakültesi

Televizyon kültürü, izleyici arastirmalari, medyanin ekonomi politigi, ekran çalışmaları

Ali Deniz

Dalgıç

MühendisliK Ve Doğa BiLimleri Fakültesi

Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp, Kontrollü İlaç Salım Sistemleri

Ali

Demirci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoloji

Fatma

Didin Sönmez

İşletme Fakültesi

Makro iktisat, ekonomik büyüme ve kalkınma

Hasret

Dikici Bilgin

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Karşılaştırmalı siyaset, orta doğu seçimleri ve siyasi partileri, seçim sistemleri, siyasi seçkinler, koalisyon siyaseti, radikalleşme, siyasal islam, emek hareketi

Kenan

Dinç

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Lojistik optimizasyon, tedarik zinciri modellemesi

Hayrullah

Dindar

İşletme Fakültesi

Mikro iktisat iktisat teorisi, oyun teorisi, politik iktisat

Kübra

Doğan Yenisey

Hukuk Fakültesi

İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, toplu pazarlık modelleri, yeni çalışma biçimleri, tele çalışma, uzaktan çalışma, işin geleceği, platform çalışanlar, göçmen işçiler, gönüllülük

Tomris

Duymaz

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi, rehabilitasyon, lenfödem, mobilizasyon, manipülasyon, telerehabilitasyon, teletıp, biyoimpedans analizi, ameliyat öncesi ölçüm, meme kanseri, bariatrik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, serebral palsi, spina bifida, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi

Zehra

Düzgit

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yöneylem araştırması, çizelgeleme, üretim planlama, meta-sezgisel algoritmalar, lojistik (Depo yönetimi)

Şerafettin

Düztepe

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Lojistik, Lojistik yönetimi, Gıda lojistiği, Gıda lojistik yönetimi, Gıda tedarik zinciri

Ayfer

Ekim

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları

Yeliz

Ekinci

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Karar analizi, yöneylem araştırması, iş zekası, veri madenciliği

Didem

Elitez

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk gelişimi, çocuk istismarı ve ihmali, çocuk suçluluğu, adli görüşme, adli bilimler

Özlem

Er

Mimarlık Fakültesi

Tasarım yeteneği, tasarım yönetimi, işlevsel yükseltme, küresel değer zincirleri

Emre

Erdoğan

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyasal hayat ve kurumlar siyasal sosyoloji, türk siyasal hayatı

Itır

Erhart

İletişim Fakültesi

Sosyal girisimcilik, toplumsal cinsiyet, futbol

Evrim

Erişir

Hukuk Fakültesi

Medeni usul hukuku, hukuk yargılaması, icra ve iflas hukuku, konkordato, şirketlerin yeniden yapılandırılması, tahkim, arabuluculuk

İdil

Erkol

Meslek Yüksekokulu

Mimari tasarım, mimarlık- planlama ve tasarımda kuram- eleştiri- yöntem, modern mimarlık, kent tarihi

Kemal Ilgar

Eroğlu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fraktal geometri, geometrik ölçü kuramı

Burak Alparslan

Eroğlu

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Ekonometri, zaman serisi analizi

Ayşe Nur

Esen

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Radyasyon dedeksiyonu ve ölçümü, gama spektroskopisi, nötron aktivasyon analizi, çevresel radyoaktivite, radyolojik risk hesabı

Ivo Ozan

Furman

İletişim Fakültesi

İletişim, sosyoloji, bağlamsal haritalama, twitter, veri görselleştirme, verilerin politik ekonomisi ve dijital sosyoloji.

Emine Eser

Gegez

İletişim Fakültesi

Pazarlama iletişimi, reklam, araştırma yöntemleri, marka yönetimi, tüketici davranışı, itibar ve sosyal sorumluluk

Ayça Ebru

Giritligil

Meslek Yüksekokulu

Eleştirel düşünme, deneysel ekonomi, ekonomik davranış

Yiğit Dağhan

Gökdel

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mems ve mikroteknoloji mikro-optik tabanlı tıbbi görüntüleme cihazları optik mems, görüntüleme amaçlı mems tabanlı tarayıcı tasarımları biyomedikal mems, manyetik mems, biyo algılayıcılar elekronik devre tasarımı, sigma-delta anolog sayısal çeviriciler

Gülay Uğur

Göksel

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi, karşılaştırmalı siyasi hareketler, siyaset sosyolojisi

Simge

Göksoy

Mimarlık Fakültesi

Tasarım Eğitimi, Tasarım Tarihi, Tasarım Düşüncesi, Sürdürülebilir Tasarım

Cemile

Gökyayla

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası özel hukuk milletlerarası ticari tahkim milletlerarası ticaret hukuku dağıtım sözleşmeleri yabancı yatırım hukuku milletlerarası inşaat hukuku milletlerarası aile hukuku

Barika

Göncü

İletişim Fakültesi

Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, itibar yönetimi, kriz yönetimi, kriz iletişimi, iletişim danışmanlığı, eleştirel halkla ilişkiler, aktivist halkla ilişkiler

Vehbi

Görgülü

İletişim Fakültesi

Pazarlama iletişimi, reklam, marka yönetimi, itibar ve sosyal sorumluluk

Vehbi

Görgülü

İletişim Fakültesi

Kurumsal iletişim, dijital pazarlama iletişimi

İdil Işıl

Gül

Hukuk Fakültesi

Ayrımcılık, eşitlik, insan hakları, engelli hakları, savunmasız gruplar, topluma hizmet, dezavantajlı gruplar, lgbtı+, yaşlıların insan hakları, uluslararası insan hakları denetim usulleri, insancıl hukuk

Özgür

Ayşe Nil

Güler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yapım Yönetimi, Liman İşletmeciliği, Deniz Ulaştırması, Mühendislik Ekonomisi

Gonca

Günay

İşletme Fakültesi

kadın girişimciler, yönetici pozisyonunda görev alan kadınlar, sosyal girişimlerin iş modelleri, basmakalıp yargı tehdidi, liderlik, örgütlerde adalet

Mehmet Erdem

Günay

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji sistemlerinin modellenmesi simülasyonu ve optimizasyonu, veri madenciliği ve makine öğrenmesi teknikleri ile enerji ve elektrik tüketimi tahmini, güneş rüzgar biyo enerji sistemlerini içeren yenilenebilir enerji türleri

Perihan

Güner

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kronik hastalıklarda( Özellikle kanser hastalarında) psikososyal sorunlar Sağlık profesyonellerinde ( Özellikle kanser hastaları ile çalışan) profesyonel yaşam kalitesi, psikososyal güçlükler

Cihangir

Gündoğdu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Osmanlı toplumu, osmanlı sosyo- ekonomik tarihi, osmanlı düşünce tarihi, osmanlı kurumları ve medeniyeti

Doğan

Güneş

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Mühendislik, Termo Akışkanlar

Aslı

Gürer

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sözdizimi-prozodi, sözdizimi-anlambilim ve sözdizimi-morfoloji arayüzü, dil belgeleri

Dilek

Gürsoy

İletişim Fakültesi

Transmedya hikayeciliği, transmedya haberciliği, tasarım odaklı düşünce, görsel tasarım teorileri, görsel tasarım uygulamaları

İlknur

Hacısoftaoğlu

Spor Bilimleri ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu

Fiziksel aktivite, beden ve spor sosyolojisi, kadın, toplumsal cinsiyet, olimpiyat oyunları, kadın sporu, göç, göçmen sporcular, taraftarlık

Sibel

Halfon

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Klinik psikoloji, zihinselleştirme, duygu düzenleme, bağlanma, psikodinamik psikoterapi, terapötik ittifak

Nazan

Haydari Pakkan

İletişim Fakültesi

Feminist medya, alternatif medya, eleştirel medya pedagoji, radyo çalışmaları kültürler arası iletişim

Ayşe Evren

Hoşgör Çimen

İşletme Fakültesi

İşletme geçmişi politik ekonomi türkiye ekonomi ve siyasi tarihi durum teorisi çalışma sosyolojisi örgüt teorisi

Deniz

İkizlerli

İşletme Fakültesi

Yatırımcı davranışı, hisse senedi piyasası anomalileri, davranışsal finans

Mehmet Murat

İnceoğlu

Hukuk Fakültesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku

Ster

Irmak Sav

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Protein biyokimyası, proteomiks, hücre biyolojisi, tümör gelişimi, anjiogenez, vaskülarizasyon, doku mühendisliği, kompozitler, tümör biyomarkerları, idrar protein analizleri

İdil

Işık

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Çalışan sağlığı ve güvenliği alanında saha risk analizi/davranış analizi, psikoloji ve iş yaşamı ilişkisi; araştırma teknikleri- sayısal/nicel/nitel; psikoloji temel bilgisini farklı toplumsal sorunlara uyarlama; engelliler, lgbti; bipolar bozukluk;suriyeli geçici korumadaki bireyler; farklı dezavantajlı gruplarla çalışmalar; örgütsel travma;esnek çalışma yönetimi;psikososyal risklerin engellenmesi; çalışma yaşamı kalitesi

Banu

Kabakulak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kablosuz sensör ağları etkinlik planlama veri yönlendirme ve sezgisel

Seda

Kalem Berk

Hukuk Fakültesi

Hukuk sosyolojisi, hukuk ve toplum çalışmaları, feminist hukuk teorisi, meslekler sosyolojisi, adalete erişim çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri.

Deniz

Kantur

İşletme Fakültesi

Strateji, girişimcilik, iç girişimcilik, sosyal girişimcilik, dayanıklılık, itibar, değişim ve yenilik.

Nuri

Kara

İletişim Fakültesi

Dijital oyun, oyulaştırma, eğitim teknolojileri

İdil

Karababa

Mimarlık Fakültesi

Antik Yunan ve Roma sanatı ve mimarisi, mekan algısı, hesaplamalı süsleme, temel tasarım eğitimi

Serdar

Karabati

İşletme Fakültesi

Değerler, ahlaki değerler, çalışan refahı, yaşam memnuniyeti

Tanay

Karademir

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Geoteknik mühendisliği, geosentetikler ile tasarım, inşaat mühendisliğinde polimer malzemeler ve mühendislik davranışları, zayıf zemin karakterizasyonu, geoteknik laboratuvar ve saha testleri ve veri toplama sistemleri, karayolları ve demiryolları altyapı tasarımı ve inşaası

Ulaş

Karan

Hukuk Fakültesi

Anayasa hukuku, anayasa yargısı, anayasa mahkemesi'ne bireysel başvuru, avrupa insan hakları sözleşmesi hukuku, avrupa insan hakları mahkemesi'ne bireysel başvuru, din ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, sanat özgürlüğü, nefret suçları, nefret söylemi, ayrımcılık yasağı, insan ticareti, unutulma hakkı, sivil toplum örgütleri, eğitim hakkı, sosyal haklar

Mehmet Bedii

Kaya

Hukuk Fakültesi

Bilişim ve teknoloji hukuku, adli bilişim, dijital dönüşüm, siber güvenlik, internet yönetişimi, e-devlet, kişisel verilerin korunması, mahremiyet, açık veri, veri yönetişimi, mahremiyet artırıcı teknolojiler, elektronik imza, elektronik mühür, zaman damgası, dijital şirket, kayıtlı elektronik posta, web sitesi kimlik doğrulama sertifikaları, sunucu imzalama, siber suçlar, bilişim suçları, online çocuk istismarı, güven hizmetleri, güven hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret, ticari elektronik iletişim, biyometrik veri, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti, elektronik haberleşme sistemleri, elektronik ödeme hizmetleri, açık bankacılık, algoritmik şeffaflık ve açıklanabilirlik, dijital hizmetler, online içerik moderasyonu, endüstriyel veri, siber istihbarat, dijital hizmet vergisi

Ayhan

Kaya

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset teorisi, etnisite ve küresel düzen, çağdaş siyasal ideolojiler, kültürel çeşitlilik, uluslararası göç, iç göç, ulusötesi siyaset, Islamofobi, ırkçılık, popülizm, milliyetçilik, radikalleşme, gençlik kültürleri

Nilay

Kaya

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Evliyâ Çelebi Çalışmaları, Yeni Türk Edebiyatı,Seyahat Yazını, Edebiyat ve Sinema, Edebiyat ve Görsellik,

Tugay

Keçeci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sinirbilim, nörokuantoloji, nörofelsefe, matematiksel sinirbilim, sinir ağları, dinamik sistemler, kaotik sistemler, öğrenme algoritmaları, derin öğrenme, yapay zeka, bilişsel süreçler, bellek, diskalkuli, disleksi, öğrenme güçlükleri

Elif

Kendir Beraha

Mimarlık Fakültesi

Zanaat ve Mimarlık, Mimarlık ve Fenomenoloji, Tektonik Kültür, İnsan-Yer İlişkileri, Kültür Peyzajları, Sürdürülebilir Tasarım ve Planlama Yaklaşımları, Kentsel Politik Ekoloji

Leyla

Keser

Hukuk Fakültesi

Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Yapay Zeka, Mahremiyet ve Veri Koruması, Biyometrik Yöntemler, e-ID, Finansal Teknolojiler, e-Sağlık, Dijital Dönüşüm, Veri Yönetişimi

Ayşegül

Kesirli Unur

İletişim Fakültesi

Televizyon çalışmaları, televizyon dizileri, genre çalışmaları, transnasyonel adaptasyonlar

Ferda Kemal

Keskin

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Çağdaş Fransız Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Etik, Sosyalbilim Felsefesi, Edebiyat ve Felsefe

Umut

Keskin

İşletme Fakültesi

Karar verme teorisi, sosyal seçim kuramı, matematiksel iktisat

Fatma Nihan

Ketrez Sözmen

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dilbilimi, bilişsel dilbilimi, biçimbilimi, psikodilbilim, dil edinimi, türkçe

Ahmet Uğur

Kevenk

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık yönetimi, kalite, çalışan memnuniyeti, hasta memnuniyeti, çalışan güvenliği, hasta güvenliği, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemi, risk değerlendirme, akreditasyon, sağlık hukuku, performans, verimlilik, ödüllendirme, disiplin

Azer

Kılıç

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Toplumsal cinsiyet, üreme teknolojileri, çıkar temsili, sosyal politika, demografik değişim

Metin

Koca

Avrupa Birliği Enstitüsü

Kültürel değişim ve yeniden üretim, tahammül ve tanınma siyasetleri, kültürel sosyoloji, uluslararası kültür siyaseti, nitel yöntemler, karşılıklı konuşma metinlerinin analizi, zamanlararası kıyaslamalı yöntem, sosyal bilimlerde tarihi kaynakların incelenmesi

Gülen

Kurt Öncel

Meslek Yüksekokulu

Yeni Medya Çalışmaları, Medya ve Demokrasi, Gazetecilik, Haber Yazımı ve Analizi

Gökçe

Kurtulan Güner

Hukuk Fakültesi

Satım hukuku, karşılaştırmalı hukuk, borçlar hukuku, eşya hukuku, trust hukuku

Ozan

Kuyumcuoğlu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi, Ortadoğu Tarihi.

Merve

Küçükali Öztürk

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Teknoloji moda ürünleri, sürdürülebilir moda, nanoteknoloji, teknik tekstiller, iplik, örme ve dokuma teknolojileri

Mustafa Levent

Küey

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ruh sağlığı ve hastalıkları, psikopatoloji, zorunlu göç, depresyon

Burcu

Kütükçüoğlu

Mimarlık Fakültesi

Mimari tasarım, mimarlık, planlama ve tasarımda kuram, eleştiri, yöntem, mimarlıkta estetik

Haluk

Levent

İşletme Fakültesi

Labor markets, wages, returns to education, social capital

Eser

Levi

İletişim Fakültesi

Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Çevrimiçi Pazarlama, Reklamcılık

Zeynep

Maçkalı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Bipolar bozukluklar, psikososyal müdahale, grup psikoterapisi, pozitif klinik psikoloji, yaratıcılık, iyi oluş, yaşam doyumu, otizm, erken belirtiler, oyun, sanat terapisi

Ayşe Çiğdem

Mercanlıoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Stratejik Yönetim, Sağlık yönetimi, iş tatmini, örgüt kültürü, motivasyon, liderlik, iletişim

Halil

Nalçaoğlu

İletişim Fakültesi

Teknoloji ve toplum, dijitalleşme, yapısöküm, kültür kuramı, iletişim felsefesi

Hüseyin Ali

Nesin

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mantık (model teorisi) ve cebir (grup teorisi)

Yuk Yin

Ng

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İmmünoloji / immünogenetik kök hücre biyolojisi gen tedavisi moleküler ve hücre biyolojisi

Yağmur

Nuhrat

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Etik ve ahlak antropolojisi (futbol, eğitim ve kent mekanı/trafik üzerinden), futbolda cinsellik ve cinsiyet, dil.

Beyza

Oba

İşletme Fakültesi

Alternatif organizasyonlar, kurumsal yönetim, paylaşım ekonomileri, kitle fonlaması

Burak

Oder

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku

Hatice Gökçe

Okandan

İletişim Fakültesi

Strateji -stratejik yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk, tasarım yönetimi, kültür yönetimi, kültür ve yaratıcı endüstriler, sürdürülebilirlik, sosyal ınovasyon, sosyal ve yaratıcı girişimcilik, eylem araştırması

Gül

Okutan Nilsson

Hukuk Fakültesi

Ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku

Yeşim

Öniz

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Spiking sinir ağları uyarlanabilir nöro bulanık sistem öğrenme algoritmaları ve abs

Türkan Özge

Onursal Beşgül

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Avrupa birliği, avrupa siyaseti ve yönetişimi, uluslararası örgütler, avrupalılaşma, avrupa eğitim alanı

Türkan Benan

Orbay

İşletme Fakültesi

Labour market

İrem

Otay

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bulanık küme ve uzantıları, çok kriterli karar verme, bulanık çok hedefli matematiksel programlama, tersine lojistik, insani yardım lojistiği

Arif

Özbay

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Spintronik, Manyetik Çoklu Katmanlar, Manyetik Gürültü, 1/f Gürültüsü, Dalgalanma-Dağılım Teoremi, Manyetik nano-aygıtlar ve sensörler

Dolunay

Özbek

Hukuk Fakültesi

Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku, deniz yoluyla düzensiz göç, insan haklarının denizde korunması, deniz alanları sınırlandırılması, denizde güvenlik, deniz ulaştırmasının düzenlenmesi

Muammer

Özbek

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yapısal sağlık izleme rüzgar ve deprem tepkisi robotik sistemler,mekanik, enerji, hidrolik, dinamik

Gencer

Özcan

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türkiye'nin askeri, türk dış politikası, iran, suriye, rusya, israil ile ilişkiler, pkk, boru hatları türkiye'nin ab üyeliği.

Gaye

Özçelik

İletişim Fakültesi

İnsan kaynakları yönetimi (IKY) ve süreçleri, örgütsel adalet, mülteciler ve dezavantajlı gruplar, iş-aile aile-iş çatışması, kişiye özgü sözleşmeler (I-deals), insana yakışır iş (decent work), performans yönetimi, kariyer yönetimi, uluslararası IKY.

Ayşe Bengi

Özçelik

İletişim Fakültesi

Tüketici davranışları, tüketim kültürü, müşteri deneyimi, dijital pazarlama, dijital reklam, stratejik pazarlama, sağlık pazarlaması

Burak

Özçetin

İletişim Fakültesi

Siyasi iletişim iletişim teorisi araştırma yöntemleri medya antropolojisi ve etnografya yeni medya ideoloji ve söylem analizi

İbrahim Ethem Abdulkadir Hayrettin

Özgüven

İletişim Fakültesi

Belgesel, video sanatı, kontra, görsel-işitsel prodüksiyon, video sanatı / kısa film

Oğuz

Özkal Sanver

İşletme Fakültesi

Oyun teorisi eşleşme teorisi iktisadi tasarım

Melike

Özmen

İletişim Fakültesi

Görsel iletişim tasarımı, bilgi tasarımı, görsel sanatlar, görsel kültür, kentsel iletişim, kent grafikleri, transmedya, hikaye anlatıcılığı, deneyim tasarımı, tasarım kuramları ve tarihi, tasarım politikaları

Oğuz

Öztunalı

İşletme Fakültesi

Makroekonomi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyo-Ekonomik Dezavantajların Kuşaklar Arası Aktarımı, Uygulamalı Ekonometri

Serda Selin

Öztürk

İşletme Fakültesi

Stokastik volatilite, hassasiyet analizi, kripto paralar, karbon vergisi, elektrik fiyatlarının volatilitesi

Cenktan

Özyıldırım

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Stabilizasyon programları bankacılık,finansal tahmin ve modelleme finansal risk yönetimi

Mehmet Nur Alpaslan

Parlakçı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Zaman geciktirme sistemleri, değişken yapı kontrolü, sağlam kontrol, h-sonsuzluk kontrolü, doğrusal matris eşitsizlikleri

Ebru

Reis

İşletme Fakültesi

Kurumsal finans, teşvik primi teorisi, şirket birleşme ve evlenmeleri, sürdürülebilir finans

Altan Asu

Robins

İletişim Fakültesi

Kültür politikası, kültür endüstrileri ve ekonomisi, kent ve kültür, kültür ve sürdürülebilirlik, kültürel miras yönetimi

Ilgar

Şafak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kıyı, deniz, haliç ve nehirlerdeki fiziksel süreçler (dalga, kasırga, akıntı, gelgit, sediment taşınımı, türbülans, sınır tabaka)

Erkan

Saka

İletişim Fakültesi

Yeni medya (teknolojiler), dijital kültür, siber antropoloji, kripto para etnografileri, gazetecilik

Kerem Cem

Sanlı

Hukuk Fakültesi

Sorumluluk hukuku, hukukun ekonomik analizi, rekabet hukuku ve politikası

Gresi

Sanje

İletişim Fakültesi

Reklamcılık, reklam stratejileri, reklam kampanyaları, dijital reklamcılık

Baykal

Sarıoğlu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gömülü sistem, biyomedikal, mikroelektronik

Arife Kebire Nilgün

Sarp

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk gelişimi çocuk gelişimi eğitimi, okul öncesi eğitimi, özel eğitim, kalite yönetimi, afet yönetimi

Zennube Aylin

Seçkin

İşletme Fakültesi

Sanat, yaşlanma, emeklilik

İpek

Şen

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal enstrumentasyon, işaret işleme, yapay öğrenme

Esra

Şengelen Sevim

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Riemann geometrisi: bazı özel riemann uzaylarında sonsuz küçük dönüşümler; finsler geometrisi; matematiksel fiziğe uygulamalar, einstein finsler metrikleri; değişmeli cebir; değişmeli halkalarda ve modüllerde 2-emici idealler;

Zehra Dilistan

Shipman

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Tüketici davranışı, marka yönetimi, yiyecek ve içecek yönetimi, mutfak uygulaması, gastronomi

Zeynep

Şimşek

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal hizmet, çocuk, mevsimlik tarım işçiliği, göç

Elena

Sönmez

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Görüntü işleme desen tanıma makine öğrenme

Barış

Soybilgen

Meslek Yüksekokulu

Zaman serileri, panel veri analizi, makroekonomik / finansal tahmin, makine öğrenimi ve veri görselleştirme.

Cemil Ozan

Soydemir

İşletme Fakültesi

İşletme Tarihi, Örgüt teorisi, İnsana Yakışır İş

Mualla Buket

Soygüt Arslan

Hukuk Fakültesi

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, alternatif uyuşmazlık çözümleri- uzlaşma, onarıcı adalet, cezasızlık, insan hakları, yaptırım teorisi - müsadere, insancıl hukuk, kadına karşı şiddet, nefret suçları

Yudum

Söylemez

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Evlilik ve aile terapisi

Hürriyet Özden

Sözalan

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Edebiyat, tiyatro ve film teorileri. İngiliz ve amerikan tiyatrosu. Çevre ve edebiyat

Zeynep

Talay Turner

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Etik, kendilik felsefeleri, felsefe ve edebiyat

İpek

Tan Çelebi

İletişim Fakültesi

Reklam çalışmaları, reklamcılık tarihi, kültürel çalışmalar, yaratıcı emek, yaratıcı endüstri

Turgut

Tarhanlı

Hukuk Fakültesi

Hukuk, insan hakları, uluslararası barış

Hilal

Taymaz Nikerel

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

(bütünleştirici) sistem biyolojisi, metabolik mühendislik, metabolik ağların düzenlenmesi

Ayşe Rana

Tekcan

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Edebi biyografi, shakespeare, jane austen, 18.yy ingiliz edebiyatı, şiir tarihi ve kuramı, edebi çeviri

Ebru Çiğdem

Thwaites Diken

İletişim Fakültesi

Film, yönetmen etiği, iskandinav sineması, sosyal teori, politik teori, toplumsal cinsiyet, dijital görsel kültürler

Cem

Tınaz

Spor Bilimleri ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu

Spor politikası, spor gelişimi, spor etkinlikleri, spor sponsorluğu

Banu

Tomruk

Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım, Kentsel Çalışmalar, Mimarlık Teorisi ve Eleştirisi, Eleştirel Haritalama.

Yalçın

Tosun

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Görsel İşitsel Eserler Hukuku, Marka Hukuku

Eren

Tosyalı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizik, matematiksel fizik,yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve parçacık fiziği, lineer olmayan dinamik sistemler, kaotik sistemler, istatiksel fizik, dinamik sistemler

Mehmet Ali

Tuğtan

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uzaktan eğitim, dijitalleştirme, hibrit, international relations, world politics, turkish foreign policy

Aslı

Tunç

İletişim Fakültesi

Yeni medya, iletişim kuramları, iletişim araştırmaları, sosyal medya, toplumsal cinsiyet

Kerim Mehmet Murat

Tunç

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Çelik, elektrik arklı çelik üretim fırını enerji analizi sıvı çelik

Ömer

Turan

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarihsel sosyoloji, siyaset sosyolojisi, toplumsal hareketler, Türkiye siyaseti, düşünce tarihi, sosyal bellek, sosyal kuram, armağan ilişkileri

Füsun Servin

Tut Haklıdır

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Jeotermal enerji sistemleri, hidrojeokimya, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji santrallerinden kaynaklı çevresel emisyonların değerlendirilmesi, jeotermal sistemler ve yapay zeka teknolojileri

Başak

Uçanok

İletişim Fakültesi

Örgütsel davranış, kültürlerarası yönetim,örgütsel psikoloji

Yaşar Aydın

Uğur

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kültür sosyolojisi;toplumsal değişme;siyasal ekoloji;epistemoloji ve akademya

Derya

Üçoğlu

İşletme Fakültesi

Finansal raporlama, finansal analiz, muhasebe eğitimi, adli muhasebe

Pınar

Uğurlu Kowalski

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Modeller kuramı, grup kuramı, sözdesonlu gruplar, morley rankı sonlu gruplar.

Özlem

Ulucan Açan

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomoleküler etkileşimler, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, fonksiyonel genomik, istatistiksel modelleme, moleküler modelleme

Zühal

Ulusoy

Mimarlık Fakültesi

Tasarım eğitimi, değerlendirme, grafik temsil, kavramsal tasarım

Oğuz

Usman

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Müzik, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzikal Kompozisyon.

Anıl Özge

Üstünel Balcı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet ve psikoloji, feminist psikoloji, ruh sağlığında önleme ve müdahale çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri

Pınar

Uyan Semerci

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset bilimi metodolojisi, siyaset sosyolojisi, siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi

Ayşe

Uyduranoğlu Öktem

İşletme Fakültesi

Çevre ekonomisi, ab'nin çevre politikaları, ab'nin enerji ve ulaştırma politikaları, çevre vergileri ve kamu regülasyonu.

Ersin

Uygun

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ruh sağlığı ve hastalıkları

Veli Şafak

Uysal

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık- planlama ve tasarımda kuram- eleştiri- yöntem, mimarlık ve tasarımda bilgi teknolojileri, mimari tasarım

Kaan

Varnalı

İletişim Fakültesi

Sosyal medya, mobil pazarlama, davranışsal hedefleme, tüketici psikolojisi, müşteri deneyimi, müşteri şikayetleri yönetimi

Cemil Ateş

Yanyalı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Göz, göz hastalıkları, optisyenlik, optik, refraksiyon, kontakt lens

Candan

Yasan Tepetaş

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku, milletlerarası aile hukuku, lgbtı+ ve insan hakları, imalatçının sorumluluğu

Abdurrahman Tuğrul

Yazar

Mimarlık Fakültesi

Dijital tasarım ve üretim teknolojileri, hesaplamalı tasarım, mimarlık eğitimi, parametrik modelleme, mimari geometri ve hesaplama

Mustafa Ege

Yazgan

İşletme Fakültesi

Büyüme ekonomisi, yakınsama hipotezi, konvergans kulüpleri, maksimum klique algoritması, maksimum klique algoritması

Haluk

Yener

İşletme Fakültesi

Quantitative finance, actuary, dynamic portfolio theory, stochastic optimal control, risk management, ınternational finance

Tuğba

Yeni

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İç hastalıkları hemşireliği yoğun bakım hemşireliği, post yoğun bakım sendromu, koah, yara bakım hemşireliği

Cemal Deniz

Yenigün

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Değişken seçimi, güvenilirlik ve yaşam analizi, bağımlılık ölçütleri, ağ analizi

Nihal Nurhan

Yentürk

İşletme Fakültesi

Kamu ekonomisi, üniversite-sivil toplum ilişkileri, sivil toplum kapasite güçlendirmesi, gençlik çalışmaları, çocuk çalışmaları

Elif Aslı

Yetkin

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yüksek enerji fiziği, kompleks veri analizi, egzotik mezon analizi, detektör ar&ge

Yücel

Yıldırım

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yüksek Sıcaklık Süper İletkenler, Manyetik Yarı İletkenler, Kuantum Termodinamik, Kuantum Isı Makinaları , Ferroelektrik Malzemeler

Savaş

Yıldırım

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Natural language processing, deep learning, machine learning, artificial ıntelligence

Umman Mahir

Yıldırım

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yöneylem araştırması, metasezgisel yaklaşımlar, ulaştırma ve lojistik problemleri, makine öğrenimi

Esra

Yıldız

İletişim Fakültesi

Görsel kültür, sinema, "ekoloji, sanat ve sürdürülebilirlik", toplumsal hareketler ve kültür, toplumsal cinsiyet, hafıza çalışmaları, sosyoloji.

Tuğba

Yıldız

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Doğal dil işleme, metin/görüntü işleme, makine öğrenimi, derin öğrenme

İlyas

Yılmaz

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, türbülans akışların modellenmesi, hesaplamalı ısı transferi, paralel programlama

Hakan

Yılmaz

Spor Bilimleri ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu

Tüketici davranışı, marka yönetimi, sosyal kimlik teorisi, taraftar davranışı, spor pazarlaması, sponsorluk yönetimi

Fatma

Yılmaz Elmas

Avrupa Birliği Enstitüsü

Çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği, Türkiye-AB ilişkileri, uluslararası göç, AB’de göç-dış politika ilişkisi, geri kabul, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, İslamofobi, aşırı sağ, Avrupa’daki Türkler, diaspora, Kıbrıs sorunu

Arusyak

Yumul

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Kimlik, kültür, beden

Alev

Yücel

İletişim Fakültesi

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Göç Araştırmaları, Yeni Medya Çalışmaları, Sağlık Haberciliği, Haber Analizi, Siyasal İletişim, Avrupa Birliği

Ayçin Yelda

Yücel

İşletme Fakültesi

Uluslararası ticaret ve ödemeler dengesi, makroiktisat, toplumsal cinsiyet ekonomisi, işgücü piyasaları ve politikaları, iktisat tarihi, ekonomik krizler büyük depresyon

Yusuf

Yüksekdağ

İletişim Fakültesi

Akıllı şehir, etik, mobil uygulamalar, metalaştırma, sosyal adalet, şehir

Ayten

Zara

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Aile psikolojisi, kışılik psikolojisi, sosyal psikiyatri ve toplum ruh sağlığı

Ahmet

Denker

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Robotik, yapay görme ve yapay zeka, kontrol, bilgisayarlı grafik, sanal/artırılmış gerçeklik, sanal arkeoloji