Araştırmacılar

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Anahtar Kelimeler
Avni Zafer Acar Uygulamali Bilimler Fakültesi Stratejik Yönetim, Rekabet Stratejileri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Lojistik Stratejileri, İşletme Yetenekleri, Örgüt Kültürü, Liderlik
Serhan Ada İletişim Fakültesi Kültür politikası, sanat eleştirisi ve sanat felsefesi, kültürel diplomasi, kültür endüstrileri ve yaratıcı ekonomi
İbrahim Başar Aka Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal bilimler ve teknolojiler, biyomekanik, biyomedikal enstrumentasyon, pediatrik ventriküler destek cihazı, santrifüj kan pompası
Asaf Savaş Akat İşletme Fakültesi Makro iktisat, enflasyon, büyüme, para politikası
Koray Akay Meslek Yüksekokulu Büyüme, ekonomi, makro
Galma Akdeniz Hukuk Fakültesi Kriminoloji, viktimoloji, hukuk ve toplum, onarıcı adalet, mağduriyet ve zarar, suç ve adalet istatistikleri, adalet teorisi, ceza adaleti, cezaevleri, cezalandırma politikası, öldürme ve kadın cinayetleri
Yaman Akdeniz Hukuk Fakültesi Kamu hukuku, insan hakları, bilişim hukuku
Selin Gürdere Akdur Mimarlık Fakültesi Sosyal Tasarım, Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik için Tasarım, Sosyal Girişimcilik, Tasarım ve Sanat Aktivizmi, Tasarım Pratiklerinde Katılım ve İş birliği, Katılımcı Tasarım, Birlikte Tasarım, DisiplinlerarasıTasarım, Sosyal Yönelimli Tasarım Uygulamaları, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları
Ahmet Tamer Aker Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ruh sağlığı, göç, şizofreni
L. Hilal Akgül Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türkiye ekonomisi tarihi, Türkiye'de siyasal yaşam ve kurumlar, Türkiye'de siyasal partiler tarihi
Fulya Akipek Mimarlık Fakültesi Dijital tasarim ve üretim, ekolojik tasarim, biyomalzemeler, mimarlıkta doğal malzemelerle tasarım, toprak mimari, sürdürülebilir kentler, performansa dayalı tasarım
Ümit Akırmak Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnsan belleği ve bilişsel süreçler, özgür çağrışım, ilişkisel bellek, anlamsal ağlar, yanlış bellek, çalışma belleği, işyerinde bilişsel süreçler, psikometri, geçerlik ve güvenilirlik, psikolojik ağlar, bireysel farklılıklar, zaman perspektifi, motivasyon, öznel iyi oluş
Başak Akkan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal politika, Refah rejimleri, Bakım (çocuk, yaşlı, engelli) politikaları, Çocuğun iyi olma hali, Kesişimsel eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet politikaları
Gülsen Betül Aktaş Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Protein mühendisliği, biyosensör geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, DNA bağlanma proteinlerin incelenmesi ve kullanılması
Büşra Aktürk Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Beton teknolojisi, geopolimerler, alkaliler ile aktive edilmiş bağlayıcı sistemler, durabilite, içyapı, lifler ile güçlendirilmiş çimento esaslı yapı malzemeleri
Ali Alper Akyüz İletişim Fakültesi Örgüt kuramı, uygulamalı etik, insan hakları, ekoloji, sosyal hareketler, sivil toplum, kar amacı gütmeyen / sivil toplum kuruluşlarının yönetimi, sanat ve kültür kuruluşlarının yönetimi, ekoloji ve sanat
Kezban Ayça Alangoya Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım ve Eğitimi, Kentsel Tasarım Eğitimi, Yaratıcı Analiz Süreci, 20.yüzyıl Kentsel Tasarım Tarihi, Kent Morfolojisi
Can Altay Mimarlık Fakültesi Çağdaş sanatta nesne ve mekan, kentsel iç mekanlar, kamusal mekanın şekillendirilmesi
Neşenur Altıniğne Ekici İşletme Fakültesi Tüketici davranışı, çevrimiçi perakende, kurumsal sosyal sorumluluk, tüketici etiği, deneysel tasarım
Emrah Altınok Mimarlık Fakültesi Mimarlık planlama ve tasarımda kuram eleştiri ve yöntem, Kentsel Coğrafya
Elif Defne Altıntaş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Endodonti, pulpa, rejenerasyon, sitotoksisite, biyouyumluluk
Emre Altürk Mimarlık Fakültesi Mimari tasarım, mimarlık kuramı, mimari temsil, kentleşme-mimarlık ilişkisi, modern kent tarihi, görsel çalışmalar.
Esra Arıkan İşletme Fakültesi Pazarlama ürün ve marka yönetimi, tüketici davranışları, hizmet pazarlaması
İrem Arıkan Ekşi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tekstil tarihi, dokuma tarihi, sürdürülebilir moda uygulamaları, tekstil sanatı, elyaf sanatı
Pınar Artıran Hukuk Fakültesi Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Rekabet Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü, AB Hukuku, İklim Değişikliği, Çevre Hukuku, Yeşil Mutabakat, Uluslararası Tahkim, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
Nafia Gül Asatekin Mimarlık Fakültesi Koruma kuramları,geleneksel Anadolu konutları, mekan estetiği, iç mimarlık, mimari tasarım, tarihsel çevrelerde yeni yapı tasarımı
Yonca Aslanbay İletişim Fakültesi Sürdürülebilir tüketim, tüketici davranışları, girişimcilik
Serap Atakan İşletme Fakültesi Perakendecilik, iş etiği, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk
Oya Aydın Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksek öğretim, araştırma perfromansı, uluslararasılaşma
Aslı Elif Aydın Altınoklar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tüketici karar verme sistemleri, finansal tüketicilerin davranışları, tüketicilerin gıda israfı tutum ve davranışları, fiziksel aktivite motivasyonu
Hakan Ayral Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Evrimsel hesaplama, genetik programlama, heterojen hesaplama, paralel programlama, dinamik sistemler
Evren Aysev Mimarlık Fakültesi Mimari tasarım, Kentsel tasarım, neoliberal kentleşme süreçleri, Derin Ekoloji, Antroposen
Fulya Aytaç Türkan Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu biyokimya, kanser biyokimyası, tümör biyomarkerları, tümör gelişimi, enzimoloji, gıda kimyası, laktoz intoleransı , biyopolimer
Asuman Aytekin İnceoğlu Hukuk Fakültesi Kadına karşı şiddet, göçmen kaçakçılığı, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, nefret suçları, mağdur hakları, bankacılık suçları, temel hak ve özgürlükler, mağdur- fail uzlaşması
Gülhan Balsoy Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplumsal cinsiyet, osmanlı tarihi, osmanlı toplumu, tıp tarihi
Abdurrahman Eray Baran Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gelişmiş hareket kontrolü, teleoperasyon, tahmin teknikleri, kontrol sistemleri, mikromanipülasyon ve mikrorobotik, tibbi robotik sistemler
Bilge Baş Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaşam döngüsü değerlendirmesi (ydd), çevresel sürdürülebilirlik, deniz deşarjları, kıyı yapıları, çok amaçlı/hibrit açık deniz platformları, fiziksel modelleme, deniz yenilenebilir enerji sistemlerinin çevresel etkileri.
Ece Baş Süzel Hukuk Fakültesi Borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, uluslararası satım hukuku, tüketici hukuku, haksız fiil hukuku, aile hukuku
Nilgün Başalp Yıldırım Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşme Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Eşya Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Kişiler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, AB Veri Koruması Hukuku, Özel Hayatın Gizliliği
Cem Başlevent İşletme Fakültesi Mikroekonometri, çalışma ekonomisi, gelir dağılımı, seçmen tercihleri
Okan Zafer Batur Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tümleşik devreler ve sistemler, ultra geniş bant, yüksek frekans tekniği, sensör okuyucu devreler, haberleşme elektroniği
Fatma Bayata Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Katı cisimler mekaniği, malzeme tasarım ve davranışları, makine tasarımı ve makine elemanları
Sema Bayraktar Tür Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Nicel ve niteliksel finans, zaman serileri analizi,finansal krizler, bankacılık, risk yönetimi, uluslararası finans, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sürdürülebilir finans, yeşil finans
Merve Baysoy İşletme Fakültesi Makroekonomi, Mekansal Ekonometri, Ekonometri,  Uluslararası Ticaret ve Ekonomi, Uygulamalı Makro, Büyüme Teorisi
Ayşenur Benevento Ab Enstitüsü Anlatı analizi, nitel analiz, siyasi katılım, kültürel psikoloji, çocuk hakları, gençlik çalışmaları, çocuk çalışmaları, sosyal medya
Fuat Beyazıt Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans Matematiği,Opsiyon fiyatlama, Risk Yönetimi,Faiz Oranı Modelleri
Esra Ercan Bilgiç İletişim Fakültesi Yeni medya çalışmaları, medya okuryazarlığı, dijital medya ve çocuk, basın tarihi, medya ve toplumsal değişim
Mesrure Melis Bilgin İletişim Fakültesi Performans çalışmaları, sahne sanatları, tiyatro, sinema, canlandırma sineması, görsel sanatlar, mitoloji
İnci Bilgin Tekin Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uyarlama, yeniden yazma, mitoloji, tiyatro, çağdaş kuramlar, edebiyat ve çevre
Bülent Bilmez Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Modern osmanlı ve türkiye cumhuriyeti sosyo-ekonomik, siyasi ve entelektüel tarihi, osmanlı demiryolları tarihi, osmanlı anayasa tarihi, modern balkan ve özellike arnavut(luk) tarihi, modern almanya tarihi, kolektif hafıza ve tarihle yüzleşme/hesaplaşma, dersim tarihi, kolektif kimlikler, kültürel çoğulluk ve dil hakları
Hale Bolak Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplumsal cinsiyet, kültürel bağlam toplumsal cinsiyet inşaası, sosyal psikoloji, ayrımcılık ve şiddet, sağlık psikolojisi
Nurcan Boşdurmaz Rektörlük Osmanlı dönemi müslüman mezar taşlar ve mezarlıkları, osmanlı dönemi dokumacılık ve bakırcılık, anadolu'da kullanılan demirden mamul el aletleri
Büke Boşnak Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Avrupa çalışmaları, sivil toplum, toplumsal cinsiyet, sosyal hareketler
Pınar Bostan Sağlık Bilimleri Fakültesi Tüberküloz, çok ilaca dirençli tüberküloz, uykuda solunum bozuklukları, tütün kontrolü, nikotin bağımlılığı, sigara bırakma yardımı, gençlerde ve kadınlarda sigara içme, iç ve dış ortam hava kirliliği, covıd pandemisinde sağlık çalışanları
Cemil Boyraz Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyasal bilimler, politik iktisat, siyasal hayat ve kurumlar
Tuğçe Bozkurt Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik, cerrahi hemşireliği, kardiyovasküler hemşireliği, ameliyat sonrası ağrı yönetimi
Evrim Büyükaslan Oosterom Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3D giysi simulasyon, sanal gerçeklik, fit, konfor, yapay zeka, moda satin almasi, moda perakendesi, modada tedarik zinciri
Aycan Çakmak Reyhan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve rehabilitasyon
Deniz Çalış Kural Mimarlık Fakültesi Osmanlı ve islam peyzaj kültürü tarihi, osmanlı ve islam mimarisi tarihi şehircilik ve sanat, çağdaş peyzaj tasarımı kuram şehircilik ve kent kültürü, mimari tasarım.
Özüm Çalli Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Termodinamik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Termoekonomi, Akıllı Binalar ve Akıllı Şehirler, Makine Öğrenmesi
Cansu Canbolat Meslek Yüksekokulu Derin Sinir Ağı, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme
Efkan Canşen Rektörlük 19. yüzyıl sonu 20.yüzyıl başı Orta Avrupa'daki siyasal sanatsal iktisadi sportif gelişmeler  1815-1848 Viyana'da Biedermeier dönemi, Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları, İşçi Hareketleri, Prusya öncülüğünde Alman prensliklerinin birleşmesi ve Alman imparatorluğu'nun doğuşu. İmparatorlukların yıkılışı, ulus devletlerin inşası, 20. yüzyıl düşünceleri, devrimler, antisemitizm,ırkçılık.
Alişan Çapan Hukuk Fakültesi İnsan Hakları, Temel hak ve özgürlükler, Hukuk Felsefesi, Hukuk tarihi
Gökçe Çataloluk Hukuk Fakültesi Hukuk felsefesi, hukuk metodolojisi, hukuk ve edebiyat, etik ve hukuk, sosyal teori ve hukuk, sistem kuramı, hukuk eğitimi
Alev Çavdar Sideris Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yetişkin psikoterapi süreci, psikoterapide duygulanım ve terapötik ilişkinin sonuç ile ilişkisi, savunma mekanizmaları, rüya ve sembollerin ilişkisel psikanalitik yorumları
Kenan Çayır Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kimlik, toplum,vatandaşlık, okul kitapları
Kerem Çelikboya Hukuk Fakültesi Şirketler hukuku, Ticari işletme hukuku, Kar dağıtım sınırlamaları, Ortaklık hakları, Ticari işletmelerin devri
Can Cemgil Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler, dış politika analizi diyalektiği, jeopolitik
Volkan Çetin İletişim Fakültesi 2D - 3D Bilgisayar Grafikleri, Fotoğraf ve Video, Animasyon, Yeni Medya Teknolojileri 
Feride Çiçekoğlu İletişim Fakültesi Sinema, yapım, estetik, sinema sosyolojisi
Ayça Çiftçi İletişim Fakültesi Feminist film çalışmaları, film endüstrilerinde cinsiyet meseleleri, belgesel sinema, video deneme, kısa film, Kürt sineması, sinema ve siyaset
Gökhan Cintamür Meslek Yüksekokulu Kurumsal pazarlama, tüketici davranışları, marka yönetimi, hizmet pazarlaması
Sesil Çınar Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fotopolimerizasyon
Gergely Czukor Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal psikoloji örgütsel davranış, çalışma psikolojisi
Murat Dağlı Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Erken modern dönem Osmanlı tarihi, sosyal ve iktisat tarihi, tarihyazımı, karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji
Aylin Dağsalgüler İletişim Fakültesi Televizyon kültürü, izleyici arastirmalari, medyanin ekonomi politigi, ekran çalışmaları
Ali Deniz Dalgıç Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp, Kontrollü İlaç Salım Sistemleri
Tuğba Dalyan Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Veri Bilimi, Doğal Dil işleme, Yapay Öğrenme, Derin Öğrenme, Dil Modelleri, Metin/Görüntü İşleme, Yapay Zeka
Ali Demirci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji
Selami Demirkol Genel Eğitim Bölümü İnsan hakları hukuku, idare hukuku, idari yargılama usul hukuku, vergi hukuku, vergi yargılama usul hukuku, sağlık hukuku, çevre hukuku, tüketici hukuku, imar mevzuatı, Devlet memurları mevzuatı.
Selim Demirtaş Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi araştırmalar, laboratuvar çalışmaları, ışık ve elektron mikroskopi için doku takibi, rutin ve immünohistokimyasal boyama -gorüntüleme ve analiz işlemleri, western blotlama  klinik embriyoloji çalışmaları. 
Ahmet Denker Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Robotik, yapay görme ve yapay zeka, kontrol, bilgisayarlı grafik, sanal/artırılmış gerçeklik, sanal arkeoloji
Elif Elçin Dereli Sağlik Bilimleri Fakültesi Parkinson Hastalığı, İnme, Omurga Deformiteleri, Romatolojik Rehabilitasyon, Terapötik Egzersiz, Yaşam Kalitesi, Güvenirlik ve Geçerlik, Sanal Gerçeklik Bazlı Rehabilitasyon, Görev odaklı rehabilitasyon, Delphi Metodolojisi.
Bihter Dereli Genel Eğitim Bölümü Eğitim, Yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı
Derin Derman Meslek Yüksekokulu Görsel İletişim Tasarımı, Fotoğraf, 3 Boyutlu Grafikler, Animasyon, Video, Görsel Analiz, Dijital Etnografya
Fatma Didin İşletme Fakültesi Makro iktisat, ekonomik büyüme ve kalkınma
Hasret Dikici Bilgin Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Karşılaştırmalı siyaset, orta doğu seçimleri ve siyasi partileri, seçim sistemleri, siyasi seçkinler, koalisyon siyaseti, radikalleşme, siyasal islam, emek hareketi
Kenan Dinç Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lojistik optimizasyon, tedarik zinciri modellemesi
Kübra Doğan Yenisey Hukuk Fakültesi İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, toplu pazarlık modelleri, yeni çalışma biçimleri, tele çalışma, uzaktan çalışma, işin geleceği, platform çalışanlar, göçmen işçiler, gönüllülük
Tomris Duymaz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi, rehabilitasyon, lenfödem, mobilizasyon, manipülasyon, telerehabilitasyon, teletıp, biyoimpedans analizi, ameliyat öncesi ölçüm, meme kanseri, bariatrik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, serebral palsi, spina bifida, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi
Zehra Düzgit Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yöneylem araştırması, çizelgeleme, üretim planlama, meta-sezgisel algoritmalar, lojistik (Depo yönetimi)
Şerafettin Düztepe Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik, Lojistik yönetimi, Gıda lojistiği, Gıda lojistik yönetimi, Gıda tedarik zinciri
Elif Hicret Ek Bektaş Meslek Yüksekokulu Biçim , Anlam , Mekan , Eğitim Yapıları , Havalimanları , Modernizm , İç mekan tasarımı
Yeliz Ekinci Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Karar analizi, yöneylem araştırması, iş zekası, veri madenciliği
Esengül Elibol Sağlik Bilimleri Fakültesi Örgütsel davranış, mindfulness, eleştirel düşünme, tıbbi hata ve risklerin yönetimi, hemşirelik yönetimi, hemşirelik eğitimi, hemşirelik imajı
Özlem Er Mimarlık Fakültesi Tasarım yeteneği, tasarım yönetimi, işlevsel yükseltme, küresel değer zincirleri
Kuter Erdil Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi biyomedikal MEMS ve biyoalgılayıcılar, tıbbi optik gorüntüleme, esnek ve tek kullanımlık cihazlar, mikroteknoloji.
Emre Erdoğan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyasal hayat ve kurumlar siyasal sosyoloji, türk siyasal hayatı
Itır Erhart İletişim Fakültesi Sosyal girisimcilik, toplumsal cinsiyet, futbol
Evrim Erişir Hukuk Fakültesi Medeni usul hukuku, hukuk yargılaması, icra ve iflas hukuku, konkordato, şirketlerin yeniden yapılandırılması, tahkim, arabuluculuk
Kemal Ilgar Eroğlu Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fraktal geometri, geometrik ölçü kuramı
Ivo Ozan Furman İletişim Fakültesi İletişim, sosyoloji, bağlamsal haritalama, twitter, veri görselleştirme, verilerin politik ekonomisi ve dijital sosyoloji.
Emine Eser Gegez İletişim Fakültesi Pazarlama iletişimi, reklam, araştırma yöntemleri, marka yönetimi, tüketici davranışı, itibar ve sosyal sorumluluk
Firat Genç Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kent Çalışmaları; Mekan Politikası; Tarihsel Sosyoloji; Toplumsal Kuram; Kültür Sosyolojisi; Göç Çalışmaları; Toplumsal Hareketler
Ayça Ebru Giritligil Meslek Yüksekokulu Eleştirel düşünme, deneysel ekonomi, ekonomik davranış
Yiğit Dağhan Gökdel Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mems ve mikroteknoloji mikro-optik tabanlı tıbbi görüntüleme cihazları optik mems, görüntüleme amaçlı mems tabanlı tarayıcı tasarımları biyomedikal mems, manyetik mems, biyo algılayıcılar elekronik devre tasarımı, sigma-delta anolog sayısal çeviriciler
Gülay Uğur Göksel Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi, karşılaştırmalı siyasi hareketler, siyaset sosyolojisi
Simge Göksoy Mimarlık Fakültesi Tasarım Eğitimi, Tasarım Tarihi, Tasarım Düşüncesi, Sürdürülebilir Tasarım
Cemile Demir Gökyayla Hukuk Fakültesi Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası ticari tahkim, milletlerarası ticaret hukuku, dağıtım sözleşmeleri, yabancı yatırım hukuku, milletlerarası inşaat hukuku, milletlerarası aile hukuku
Barika Göncü İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, itibar yönetimi, kriz yönetimi, kriz iletişimi, iletişim danışmanlığı, eleştirel halkla ilişkiler, aktivist halkla ilişkiler
Yunus Emre Gönen Genel Eğitim Bölümü Avrupa Bütünleşmesi, Avrupa Siyasi Tarihi, Türkiye-AB İlişkileri, Avrupa Sanat Tarihi, Fransa Siyasal Tarih, Sömürgecilik ve bağımsızlık, Devrimci dönüşümler
Şahika Görgülü İletişim Fakültesi stratejik iletişim, kurumsal iletişim, dijital medya, liderlik, sosyal kapsayıcılık.
İdil Işıl Gül Hukuk Fakültesi Ayrımcılık, eşitlik, insan hakları, engelli hakları, savunmasız gruplar, topluma hizmet, dezavantajlı gruplar, lgbtı+, yaşlıların insan hakları, uluslararası insan hakları denetim usulleri, insancıl hukuk
Enis Gümüş Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Tasarımı, İcra ve Doğaçlama, Türk Müziği
Gürkan Günay Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Türel seçim, ulaşım planlaması, yük taşımacılığı, havalimanına erişim, mikromobilite
Gonca Günay İşletme Fakültesi kadın girişimciler, yönetici pozisyonunda görev alan kadınlar, sosyal girişimlerin iş modelleri, basmakalıp yargı tehdidi, liderlik, örgütlerde adalet
Erdem Günay Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji sistemlerinin modellenmesi simülasyonu ve optimizasyonu, veri madenciliği ve makine öğrenmesi teknikleri ile enerji ve elektrik tüketimi tahmini, güneş rüzgar biyo enerji sistemlerini içeren yenilenebilir enerji türleri
Cihangir Gündoğdu Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Osmanlı toplumu, osmanlı sosyo- ekonomik tarihi, osmanlı düşünce tarihi, osmanlı kurumları ve medeniyeti
Gamze Gündüz Meslek Yüksekokulu Dijital Tasarım ve Üretim Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Araç Üretimi, Dijital Zanaat, Robotik Üretim Süreçleri, Üretken Algoritmalar, Malzeme Temelli Tasarım, Mimari Geometri.
Perihan Güner Sağlık Bilimleri Fakültesi Kronik hastalıklarda (Özellikle kanser hastalarında) psikososyal sorunlar, Sağlık profesyonellerinde (Özellikle kanser hastaları ile çalışan) profesyonel yaşam kalitesi, psikososyal güçlükler
Doğan Güneş Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Mühendislik, Termo Akışkanlar
Aslı Gürer Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sözdizimi-prozodi, sözdizimi-anlambilim ve sözdizimi-morfoloji arayüzü, dil belgeleri
Dilek Gürsoy İletişim Fakültesi Transmedya hikayeciliği, transmedya haberciliği, tasarım odaklı düşünce, görsel tasarım teorileri, görsel tasarım uygulamaları
İlknur Hacısoftaoğlu Spor Bilimleri Ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu Fiziksel aktivite, beden ve spor sosyolojisi, kadın, toplumsal cinsiyet, olimpiyat oyunları, kadın sporu, göç, göçmen sporcular, taraftarlık
Tuğrul Cabir Hakyemez İşletme Fakültesi Mekân-zamansal Veri Analizi, Grafik Öğrenme, Sistem dinamikleri, Kentsel Analitik, Makine öğrenme, Veri Bilimi, Derin Öğrenme, Mekân-zamansal Suç Tahmini
Burcu Halaçoğlu İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları, Tiyatro, Oyuncu Eğitimi, Michael Chekhov Oyunculuk Tekniği, Yönetmenlik
Sibel Halfon Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Klinik psikoloji, zihinselleştirme, duygu düzenleme, bağlanma, psikodinamik psikoterapi, terapötik ittifak
Nazan Haydari Pakkan İletişim Fakültesi Feminist medya, alternatif medya, eleştirel medya pedagoji, radyo çalışmaları kültürler arası iletişim
Ayşe Evren Hoşgör Çimen İşletme Fakültesi İşletme geçmişi politik ekonomi türkiye ekonomi ve siyasi tarihi durum teorisi çalışma sosyolojisi örgüt teorisi
Deniz İkizlerli İşletme Fakültesi Yatırımcı davranışı, hisse senedi piyasası anomalileri, davranışsal finans
Mehmet Murat İnceoğlu Hukuk Fakültesi Medeni hukuk, borçlar hukuku
Ster Irmak Sav Sağlık Bilimleri Fakültesi Protein biyokimyası, proteomiks, hücre biyolojisi, tümör gelişimi, anjiogenez, vaskülarizasyon, doku mühendisliği, kompozitler, tümör biyomarkerları, idrar protein analizleri
İdil Işık Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Çalışan sağlığı ve güvenliği alanında saha risk analizi/davranış analizi, psikoloji ve iş yaşamı ilişkisi; araştırma teknikleri- sayısal/nicel/nitel; psikoloji temel bilgisini farklı toplumsal sorunlara uyarlama; engelliler, lgbti; bipolar bozukluk;suriyeli geçici korumadaki bireyler; farklı dezavantajlı gruplarla çalışmalar; örgütsel travma;esnek çalışma yönetimi;psikososyal risklerin engellenmesi; çalışma yaşamı kalitesi
Aysa Jafari Farmand Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal sinyal işleme, elektroensefalografi, beyin-bilgisayar arayüzü, makine öğrenimi ve yapay zeka.
Banu Kabakulak Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kablosuz sensör ağları etkinlik planlama veri yönlendirme ve sezgisel
Seda Kalem Berk Hukuk Fakültesi Hukuk sosyolojisi, hukuk ve toplum çalışmaları, feminist hukuk teorisi, meslekler sosyolojisi, adalete erişim çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri.
Selcan Kaplanvural Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları, Doğrusal Olmayan Dinamikler, Matematiksel modelleme
Nuri Kara İletişim Fakültesi Dijital oyun, oyulaştırma, eğitim teknolojileri
İdil Üçer Karababa Mimarlık Fakültesi Antik Yunan ve Roma sanatı ve mimarisi, mekan algısı, hesaplamalı süsleme, temel tasarım eğitimi
Kutay Karabağ Mimarlik Fakültesi Koruma kuramları, endüstriyel mİrasın dönüşümü, tarihi çevrede yeni yapı tasarımı, mimari restorasyon ve dönüşüm, geleneksel Akdeniz mimarisi, miras turizmi, hesaplamaları tasarım kuramları ve tarihi, mimari fotogrametri, ciddi oyunlar
Serdar Karabati İşletme Fakültesi Değerler, ahlaki değerler, çalışan refahı, yaşam memnuniyeti
Tanay Karademir Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Geoteknik mühendisliği, geosentetikler ile tasarım, inşaat mühendisliğinde polimer malzemeler ve mühendislik davranışları, zayıf zemin karakterizasyonu, geoteknik laboratuvar ve saha testleri ve veri toplama sistemleri, karayolları ve demiryolları altyapı tasarımı ve inşaası
Ulaş Karan Hukuk Fakültesi Anayasa hukuku, anayasa yargısı, anayasa mahkemesi'ne bireysel başvuru, avrupa insan hakları sözleşmesi hukuku, avrupa insan hakları mahkemesi'ne bireysel başvuru, din ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, sanat özgürlüğü, nefret suçları, nefret söylemi, ayrımcılık yasağı, insan ticareti, unutulma hakkı, sivil toplum örgütleri, eğitim hakkı, sosyal haklar
Mehmet Bedii Kaya Hukuk Fakültesi Bilişim ve teknoloji hukuku, adli bilişim, dijital dönüşüm, siber güvenlik, internet yönetişimi, e-devlet, kişisel verilerin korunması, mahremiyet, açık veri, veri yönetişimi, mahremiyet artırıcı teknolojiler, elektronik imza, elektronik mühür, zaman damgası, dijital şirket, kayıtlı elektronik posta, web sitesi kimlik doğrulama sertifikaları, sunucu imzalama, siber suçlar, bilişim suçları, online çocuk istismarı, güven hizmetleri, güven hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret, ticari elektronik iletişim, biyometrik veri, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti, elektronik haberleşme sistemleri, elektronik ödeme hizmetleri, açık bankacılık, algoritmik şeffaflık ve açıklanabilirlik, dijital hizmetler, online içerik moderasyonu, endüstriyel veri, siber istihbarat, dijital hizmet vergisi
Ayhan Kaya Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset teorisi, etnisite ve küresel düzen, çağdaş siyasal ideolojiler, kültürel çeşitlilik, uluslararası göç, iç göç, ulusötesi siyaset, Islamofobi, ırkçılık, popülizm, milliyetçilik, radikalleşme, gençlik kültürleri
Nilay Kaya Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Evliyâ Çelebi Çalışmaları, Yeni Türk Edebiyatı,Seyahat Yazını, Edebiyat ve Sinema, Edebiyat ve Görsellik,
Tugay Keçeci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sinirbilim, nörokuantoloji, nörofelsefe, matematiksel sinirbilim, sinir ağları, dinamik sistemler, kaotik sistemler, öğrenme algoritmaları, derin öğrenme, yapay zeka, bilişsel süreçler, bellek, diskalkuli, disleksi, öğrenme güçlükleri
Deniz Kelekçi İşletme Fakültesi Strateji, girişimcilik, iç girişimcilik, sosyal girişimcilik, dayanıklılık, itibar, değişim ve yenilik.
Elif Kendir Beraha Mimarlık Fakültesi Zanaat ve Mimarlık, Mimarlık ve Fenomenoloji, Tektonik Kültür, İnsan-Yer İlişkileri, Kültür Peyzajları, Sürdürülebilir Tasarım ve Planlama Yaklaşımları, Kentsel Politik Ekoloji
Leyla Keser Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Yapay Zeka, Mahremiyet ve Veri Koruması, Biyometrik Yöntemler, e-ID, Finansal Teknolojiler, e-Sağlık, Dijital Dönüşüm, Veri Yönetişimi
Ayşegül Kesirli Unur İletişim Fakültesi Televizyon çalışmaları, televizyon dizileri, genre çalışmaları, transnasyonel adaptasyonlar
Ferda Keskin Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Çağdaş Fransız Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Etik, Sosyalbilim Felsefesi, Edebiyat ve Felsefe
Umut Keskin İşletme Fakültesi Karar verme teorisi, sosyal seçim kuramı, matematiksel iktisat
Fatma Nihan Ketrez Sözmen Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi, bilişsel dilbilimi, biçimbilimi, psikodilbilim, dil edinimi, türkçe
Ahmet Uğur Kevenk Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık yönetimi, kalite, çalışan memnuniyeti, hasta memnuniyeti, çalışan güvenliği, hasta güvenliği, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemi, risk değerlendirme, akreditasyon, sağlık hukuku, performans, verimlilik, ödüllendirme, disiplin
Aylin Kiliç Cepdibi Genel Eğitim Bölümü Siyaset Teorisi, Siyasi Düşünce Tarihi, Türkiye'nin Siyasal Tarihi, Feminizm, Sanat ve Kültür 
Azer Kılıç Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplumsal cinsiyet, üreme teknolojileri, çıkar temsili, sosyal politika, demografik değişim
Metin Koca Avrupa Birliği Enstitüsü Kültürel değişim ve yeniden üretim, tahammül ve tanınma siyasetleri, kültürel sosyoloji, uluslararası kültür siyaseti, nitel yöntemler, karşılıklı konuşma metinlerinin analizi, zamanlararası kıyaslamalı yöntem, sosyal bilimlerde tarihi kaynakların incelenmesi
Işil Betül Kolaşinli Ercan Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu erken çocukluk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf iklimi, sosyal gelişim
Merve Küçükali Öztürk Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Teknoloji moda ürünleri, sürdürülebilir moda, nanoteknoloji, teknik tekstiller, iplik, örme ve dokuma teknolojileri
Hanefi Kurt Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi, Çene eklemi rahatsızlıkları, Oklüzal splintler,  CAD/CAM teknolojileri, 3D yazıcılar ve Dijital tam protezler 
Gülen Kurt Öncel Meslek Yüksekokulu Yeni Medya Çalışmaları, Medya ve Demokrasi, Gazetecilik, Haber Yazımı ve Analizi
Gökçe Kurtulan Güner Hukuk Fakültesi Satım hukuku, karşılaştırmalı hukuk, borçlar hukuku, eşya hukuku, trust hukuku
Burcu Kütükçüoğlu Mimarlık Fakültesi Mimari tasarım, mimarlık, planlama ve tasarımda kuram, eleştiri, yöntem, mimarlıkta estetik
Ozan Kuyumcuoğlu Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi, Ortadoğu Tarihi.
Haluk Levent İşletme Fakültesi Labor markets, wages, returns to education, social capital
Eser Levi İletişim Fakültesi Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Çevrimiçi Pazarlama, Reklamcılık
Sinan Logie Mimarlik Fakültesi Kentsel saçaklanma, Aṣırı kentleṣme, Kent hakkı
Zeynep Maçkalı Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bipolar bozukluklar, psikososyal müdahale, grup psikoterapisi, pozitif klinik psikoloji, yaratıcılık, iyi oluş, yaşam doyumu, otizm, erken belirtiler, oyun, sanat terapisi
Ayşe Çiğdem Mercanlıoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Yönetim, Sağlık yönetimi, iş tatmini, örgüt kültürü, motivasyon, liderlik, iletişim
Halil Nalçaoğlu İletişim Fakültesi Teknoloji ve toplum, dijitalleşme, yapısöküm, kültür kuramı, iletişim felsefesi
Deniz Nebioğlu Kasapoğlu İşletme Fakültesi DSGE modelleme, deneysel makroiktisat, davranışsal makroiktisat, kamu politikası tercihleri
Yuk Yin Ng Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi İmmünoloji / immünogenetik kök hücre biyolojisi gen tedavisi moleküler ve hücre biyolojisi
Yağmur Nuhrat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Etik ve ahlak antropolojisi (futbol, eğitim ve kent mekanı/trafik üzerinden), futbolda cinsellik ve cinsiyet, dil.
Beyza Oba İşletme Fakültesi Alternatif organizasyonlar, kurumsal yönetim, paylaşım ekonomileri, kitle fonlaması
Burak Oder Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku
Gül Okutan Nilsson Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku
Yeşim Öniz Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Spiking sinir ağları uyarlanabilir nöro bulanık sistem öğrenme algoritmaları ve abs
Özge Onursal Beşgül Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Avrupa birliği, avrupa siyaseti ve yönetişimi, uluslararası örgütler, avrupalılaşma, avrupa eğitim alanı
Türkan Benan Orbay İşletme Fakültesi Labour market
İrem Otay Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bulanık küme ve uzantıları, çok kriterli karar verme, bulanık çok hedefli matematiksel programlama, tersine lojistik, insani yardım lojistiği
Eylem İlker Oyman Meslek Yüksekokulu Yazılım geliştirme süreçleri, Kurumsal yazılım sistemleri, Yazılım proje yönetimi, Yazılım proje yönetimi,  Kablosuz sensör ağları, İletişim protokolleri, Mobil ve multimedya iletişimi
Dolunay Özbek Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku, deniz yoluyla düzensiz göç, insan haklarının denizde korunması, deniz alanları sınırlandırılması, denizde güvenlik, deniz ulaştırmasının düzenlenmesi
Muammer Özbek Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapısal sağlık izleme rüzgar ve deprem tepkisi robotik sistemler,mekanik, enerji, hidrolik, dinamik
Gencer Özcan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türkiye'nin askeri, türk dış politikası, iran, suriye, rusya, israil ile ilişkiler, pkk, boru hatları türkiye'nin ab üyeliği.
Gaye Özçelik İletişim Fakültesi İnsan kaynakları yönetimi (IKY) ve süreçleri, örgütsel adalet, mülteciler ve dezavantajlı gruplar, iş-aile aile-iş çatışması, kişiye özgü sözleşmeler (I-deals), insana yakışır iş (decent work), performans yönetimi, kariyer yönetimi, uluslararası IKY.
Ayşe Bengi Özçelik İletişim Fakültesi Tüketici davranışları, tüketim kültürü, müşteri deneyimi, dijital pazarlama, dijital reklam, stratejik pazarlama, sağlık pazarlaması
Burak Özçetin İletişim Fakültesi Siyasi iletişim iletişim teorisi araştırma yöntemleri medya antropolojisi ve etnografya yeni medya ideoloji ve söylem analizi
Çağdaş Özer Meslek Yüksekokulu veri madenciliği, yapay zekâ, büyük data, blokzincir, siber güvenlik 
Dilara Fatoş Özer Sağlık Bilimleri Fakültesi Motor gelişim, Uyarlanmış/kapsayıcı beden eğitimi, Kapsayıcılık
Bura Özgül Meslek Yüksekokulu 15. yy. Fatih Dönemi Mutfak Kültürü, Osmanlı Dönemi Yiyecek ve İçecek İşletmeleri, Mevlevi Mutfak Yapısı, Sukiyabashi Jiro & El Bulli & Le Gavroche, Haute Cuisine vs Avant Grade Mutfak
Ethem Özgüven İletişim Fakültesi Belgesel, video sanatı, kontra, görsel-işitsel prodüksiyon, video sanatı / kısa film
Nilay Özlü Karaca Mimarlik Fakültesi Geç-Osmanlı Mimarlık Tarihi, İstanbul Kent ve Kültür Tarihi, Müze Çalışmaları, İslam Mimarisi ve Sanatı, Topkapı Sarayı, Saray Kültürü
Melike Özmen İletişim Fakültesi Görsel iletişim tasarımı, bilgi tasarımı, görsel sanatlar, görsel kültür, kentsel iletişim, kent grafikleri, transmedya, hikaye anlatıcılığı, deneyim tasarımı, tasarım kuramları ve tarihi, tasarım politikaları
Oğuz Öztunalı İşletme Fakültesi Makroekonomi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyo-Ekonomik Dezavantajların Kuşaklar Arası Aktarımı, Uygulamalı Ekonometri
Ayşegül Öztürk Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu diş hekimliği, oral implantoloji, ağız diş çene cerrahisi, dental implant frezleri, implant üstü protezler, botulinum toksin(botox) uygulamaları
Serda Selin Öztürk İşletme Fakültesi Stokastik volatilite, hassasiyet analizi, kripto paralar, karbon vergisi, elektrik fiyatlarının volatilitesi
Cenktan Özyıldırım Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Stabilizasyon programları bankacılık,finansal tahmin ve modelleme finansal risk yönetimi
Umut Paksoy Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri
M. N. Alpaslan Parlakçı Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zaman geciktirme sistemleri, değişken yapı kontrolü, sağlam kontrol, h-sonsuzluk kontrolü, doğrusal matris eşitsizlikleri
Ebru Reis İşletme Fakültesi Kurumsal finans, teşvik primi teorisi, şirket birleşme ve evlenmeleri, sürdürülebilir finans
Amina Rezoug Ayar Mimarlik Fakültesi Hesaplamalı yöntemler, Tasarım Antropolojisi, Kullanıcı ve Tasarım bağlamları, Ev kuramı ve konut çalışmaları
Altan Asu Robins İletişim Fakültesi Kültür politikası, kültür endüstrileri ve ekonomisi, kent ve kültür, kültür ve sürdürülebilirlik, kültürel miras yönetimi
Şadan İnan Rüma Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Balkanlar, Rusya, Avrasya; Uluslararası Ekonomi Politik; Türk Dış Politikası’nın Ekonomi Politiği; Enerji Siyasetleri; Ekonomik Güvenlik.
Ilgar Şafak Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kıyı, deniz, haliç ve nehirlerdeki fiziksel süreçler (dalga, kasırga, akıntı, gelgit, sediment taşınımı, türbülans, sınır tabaka)
Erkan Saka İletişim Fakültesi Yeni medya (teknolojiler), dijital kültür, siber antropoloji, kripto para etnografileri, gazetecilik
Kerem Cem Sanlı Hukuk Fakültesi Sorumluluk hukuku, hukukun ekonomik analizi, rekabet hukuku ve politikası
Murat Saribay Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hesaplamalı mekanik, sonlu elemanlar yöntemi, statik ve dinamik kırılma mekaniği, karışık modlu yorulma çatlak ilerlemesi, çok ölçekli kırılma, yapısal analiz ve güvenilirlik, kaynak, artık gerilme analizi, enerji yoğunluğu yaklaşımı, plastisite, titreşim, düşük çevrimli ve yüksek çevrimli yorulma, mekanik tasarım optimizasyonu, çarpışma simülasyonları, temas mekaniği, bilgisayar destekli mühendislik geliştirmeleri, yarı iletkenlerin mekanik güvenilirlik analizleri, paralel programlama, kullanıcı tanımlı alt yordamlar.
Baykal Sarıoğlu Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gömülü sistem, biyomedikal, mikroelektronik
Tuğçe Sarul Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nörotransmitterler ile ilgili gen polimorfizmlerinin davranış bozukluğunun patofizyolojisi, moleküler biyoloji, immunoloji, gen polimorfizmi, monoaminoksidaz A (MAO-A) geni, antisosyal davranışlar ve agresyon ile ilişkili genetik faktörler
İpek Şen Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal enstrumentasyon, işaret işleme, yapay öğrenme
Esra Şengelen Sevim Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Riemann geometrisi: bazı özel riemann uzaylarında sonsuz küçük dönüşümler; finsler geometrisi; matematiksel fiziğe uygulamalar, einstein finsler metrikleri; değişmeli cebir; değişmeli halkalarda ve modüllerde 2-emici idealler;
Öznur Sevdiren Hukuk Fakültesi Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, uluslararası ceza hukuku, karşılaştırmalı ceza hukuku, çocuk hukuku ve çocuk mahkemeleri, ceza adaleti, kriminoloji, penoloji, önleyici kolluk hukuku, ifade özgürlüğü, nefret söylemi, nefret suçları, cezasızlık, insan hakları hukuku, veri koruması hukuku. 
Hande Seven Avuk Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sporcu beslenmesi, Hastalıklarda tıbbı beslenme tedavisi, Fonksiyonel besinler, Klinik nütrisyon, Besin takviyeleri, Erogenik yardımcılar
Zeynep Şimşek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal hizmet, çocuk, mevsimlik tarım işçiliği, göç
Fikret Soner Meslek Yüksekokulu Gastrodiplomasi, Türkiyenin Yerel mutfakları, Gastronomi turizmi, Türk mutfağı  
Elena Battini Sönmez Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Görüntü işleme desen tanıma makine öğrenme
Cemil Ozan Soydemir İşletme Fakültesi İşletme Tarihi, Örgüt teorisi, İnsana Yakışır İş
Mualla Buket Soygüt Arslan Hukuk Fakültesi Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, alternatif uyuşmazlık çözümleri- uzlaşma, onarıcı adalet, cezasızlık, insan hakları, yaptırım teorisi - müsadere, insancıl hukuk, kadına karşı şiddet, nefret suçları
Yudum Söylemez Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Evlilik ve aile terapisi
Yasemin Soylu Mimarlık Fakültesi Tasarım araştırma yöntemleri, Tasarım yönetimi, Tasarım eğitimi, Çoklu duyusal tasarımlar, Gıda İsrafı
Özden Sözalan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Edebiyat, tiyatro ve film teorileri. İngiliz ve amerikan tiyatrosu. Çevre ve edebiyat
Zeynep Talay Turner Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Etik, kendilik felsefeleri, felsefe ve edebiyat
İpek Tan Çelebi İletişim Fakültesi Reklam çalışmaları, reklamcılık tarihi, kültürel çalışmalar, yaratıcı emek, yaratıcı endüstri
Turgut Tarhanlı Hukuk Fakültesi Uluslararası hukuk; uluslararası insan hakları hukuku; uluslararası antlaşmalar hukuku; uluslararası barış ve güvenlik hukuku; uluslararası insan hakları hukukunda izleme ve denetim mekanizmaları; insan hakları göstergeleri; insan hakları aktivizmi (kuramsal temeller ve aktivizm stratejisi); iş dünyası (business) ve insan hakları; devlet dışı aktörler ve uluslararası hukuk; uluslararası ulaşıma elverişli boğazlarda hukuki geçiş rejimi ve 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi; uzay hukuku.
Tunahan Taşçi Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu DNA, RNA, Hücre Kültürü, Toksikoloji, Oksidatif Stress, Hücre Canlılığı, DNA hasarı
Hilal Taymaz Nikerel Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi (bütünleştirici) sistem biyolojisi, metabolik mühendislik, metabolik ağların düzenlenmesi
Rana Tekcan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Edebi biyografi, shakespeare, jane austen, 18.yy ingiliz edebiyatı, şiir tarihi ve kuramı, edebi çeviri
Anil Suat Terliksiz Meslek Yüksekokulu Gerçek zaman sistemleri, derin öğrenme
Ebru Çiğdem Thwaites Diken İletişim Fakültesi Film, yönetmen etiği, iskandinav sineması, sosyal teori, politik teori, toplumsal cinsiyet, dijital görsel kültürler
Cem Tınaz Spor Bilimleri Ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu Spor politikası, spor gelişimi, spor etkinlikleri, spor sponsorluğu
Banu Tomruk Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım, Kentsel Çalışmalar, Mimarlık Teorisi ve Eleştirisi, Eleştirel Haritalama.
Eren Tosyalı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizik, matematiksel fizik,yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve parçacık fiziği, lineer olmayan dinamik sistemler, kaotik sistemler, istatiksel fizik, dinamik sistemler
Mehmet Ali Tuğtan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uzaktan eğitim, dijitalleştirme, hibrit, international relations, world politics, turkish foreign policy
Aslı Tunç İletişim Fakültesi Yeni medya, iletişim kuramları, iletişim araştırmaları, sosyal medya, toplumsal cinsiyet
Kerim Mehmet Murat Tunç Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çelik, elektrik arklı çelik üretim fırını enerji analizi sıvı çelik
Ömer Turan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarihsel sosyoloji, siyaset sosyolojisi, toplumsal hareketler, Türkiye siyaseti, düşünce tarihi, sosyal bellek, sosyal kuram, armağan ilişkileri
Abdullah Türk Uygulamali Bilimler Fakültesi İnsan kaynakları yönetimi, Stratejik İş Yönetimi, yönetim ve organizasyon, Havacılık Yönetimi, Liderlik ve Motivasyon
Füsun Servin Tut Haklıdır Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeotermal enerji sistemleri, hidrojeokimya, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji santrallerinden kaynaklı çevresel emisyonların değerlendirilmesi, jeotermal sistemler ve yapay zeka teknolojileri
Mert Uçankale Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu implant üstü protezler, implantlar, protez adesivleri
Başak Uçanok İletişim Fakültesi Örgütsel davranış, kültürlerarası yönetim,örgütsel psikoloji
Derya Üçoğlu İşletme Fakültesi Finansal raporlama, finansal analiz, muhasebe eğitimi, adli muhasebe
Pınar Uğurlu Kowalski Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Modeller kuramı, grup kuramı, sözdesonlu gruplar, morley rankı sonlu gruplar.
Efe Kaan Ulu Uygulamali Bilimler Fakültesi yöresel gıda, gıda mirası, gastronomi turizmi, fonksiyonel gıdalar
Özlem Ulucan Açan Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomoleküler etkileşimler, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, fonksiyonel genomik, istatistiksel modelleme, moleküler modelleme
Yağmur İdil Ulusoy Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nükleer Tıp, Moleküler Görüntüleme, Radyonüklid Dozimetre, Pozitron Emisyon Tomografi (PET), Tek Foton Emisyon Tomografi (SPECT), Medikal Görüntüleme, Radyasyon Fiziği, Medikal Veri analizi
Zuhal Ulusoy Mimarlık Fakültesi Tasarım eğitimi, değerlendirme, grafik temsil, kavramsal tasarım
Mehmet Ürgüp Meslek Yüksekokulu Hareketli Grafik Tasarımı, 3 Boyutlu Tasarım, 3 boyutlu Tipografi, Animasyon, Grafik Tasarımı, Oyun Tasarımı, Mimari Dijital Tasarım, Arayüz Tasarımı, Görsel Efekt, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Video Tasarım, Yapay Zeka
Oğuz Usman Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Müzik, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzikal Kompozisyon.
Anil Özge Üstünel Balcı Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet ve psikoloji, feminist psikoloji, ruh sağlığında önleme ve müdahale çalışmaları, niteliksel araştırma yöntemleri
Ayşe Utkan Kahraman Genel Eğitim Bölümü Bilişim teknolojileri, kelime işlemci, elektronik tablo, sunum, veritabanı
Pınar Uyan Semerci Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset bilimi metodolojisi, siyaset sosyolojisi, siyasal akımlar ve siyasal düşünce tarihi
Ayşe Uyduranoğlu İşletme Fakültesi Çevre ekonomisi, ab'nin çevre politikaları, ab'nin enerji ve ulaştırma politikaları, çevre vergileri ve kamu regülasyonu.
Ersin Uygun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ruh sağlığı ve hastalıkları
Veli Şafak Uysal Mimarlık Fakültesi Mimarlık- planlama ve tasarımda kuram- eleştiri- yöntem, mimarlık ve tasarımda bilgi teknolojileri, mimari tasarım
Ryan Macey Wise Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi yaşlanma, nesillerarası ilişkiler, büyük ebeveynlik, ebeveynlik, özerklik gelişimi.
Şebnem Yalinay Çinici Mimarlik Fakültesi Ontoloji, teknoloji felsefesi ve mimarlık; mimari tasarım ve mimarlık kuramı; üst-uç tasarım+üretim teknolojileri ve tasarım eğitimi entegrasyonu; ilk yıl tasarım eğitimi; hiyerarşik olmayan, kendini örgütleyen yapılar ve yaşam kurguları; sürdürülebilir gelecekler 
Veliye Yanli Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku
Cemil Ateş Yanyalı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Göz, göz hastalıkları, optisyenlik, optik, refraksiyon, kontakt lens
Candan Yasan Tepetaş Hukuk Fakültesi Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku, milletlerarası aile hukuku, lgbtı+ ve insan hakları, imalatçının sorumluluğu
Abdurrahman Tuğrul Yazar Mimarlık Fakültesi Dijital tasarım ve üretim teknolojileri, hesaplamalı tasarım, mimarlık eğitimi, parametrik modelleme, mimari geometri ve hesaplama
Ege Yazgan İşletme Fakültesi Büyüme ekonomisi, yakınsama hipotezi, konvergans kulüpleri, maksimum klique algoritması, maksimum klique algoritması
Haluk Yener İşletme Fakültesi Nicel finans, aktüerya, dinamik portföy teorisi, stokastik optimal kontrol, risk yönetimi, uluslararası finans
Tuğba Yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi İç hastalıkları hemşireliği yoğun bakım hemşireliği, post yoğun bakım sendromu, koah, yara bakım hemşireliği
Cemal Deniz Yenigün Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Değişken seçimi, güvenilirlik ve yaşam analizi, bağımlılık ölçütleri, ağ analizi
Nihal Nurhan Yentürk İşletme Fakültesi Kamu ekonomisi, üniversite-sivil toplum ilişkileri, sivil toplum kapasite güçlendirmesi, gençlik çalışmaları, çocuk çalışmaları
Elif Aslı Yetkin Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek enerji fiziği, kompleks veri analizi, egzotik mezon analizi, detektör ar&ge
Funda Yildiz Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dezavantajlı gruplar, aile sağlığı, toplum sağlığı, şiddet, gelişimsel ihtiyaçlar, halk sağlığı
Yücel Yıldırım Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek Sıcaklık Süper İletkenler, Manyetik Yarı İletkenler, Kuantum Termodinamik, Kuantum Isı Makinaları , Ferroelektrik Malzemeler
Savaş Yıldırım Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Natural language processing, deep learning, machine learning, artificial ıntelligence
Umman Mahir Yıldırım Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yöneylem araştırması, metasezgisel yaklaşımlar, ulaştırma ve lojistik problemleri, makine öğrenimi
Esra Yıldız İletişim Fakültesi Görsel kültür, sinema, "ekoloji, sanat ve sürdürülebilirlik", toplumsal hareketler ve kültür, toplumsal cinsiyet, hafıza çalışmaları, sosyoloji.
Tuğba Yıldız Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doğal dil işleme, metin/görüntü işleme, makine öğrenimi, derin öğrenme
İlyas Yılmaz Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, türbülans akışların modellenmesi, hesaplamalı ısı transferi, paralel programlama
Hakan Yılmaz Spor Bilimleri Ve Teknoloji̇si̇ Yüksekokulu Tüketici davranışı, marka yönetimi, sosyal kimlik teorisi, taraftar davranışı, spor pazarlaması, sponsorluk yönetimi
Fatma Yılmaz Elmas Avrupa Birliği Enstitüsü Çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği, Türkiye-AB ilişkileri, uluslararası göç, AB’de göç-dış politika ilişkisi, geri kabul, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, İslamofobi, aşırı sağ, Avrupa’daki Türkler, diaspora, Kıbrıs sorunu
Semih Yücel Genel Eğitim Bölümü Kültürel fark, oyunlaştırma, iş modeli çalışmaları, akıllı şehirler, kimlik ve iletişim teorileri
Alev Yücel İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Göç Araştırmaları, Yeni Medya Çalışmaları, Sağlık Haberciliği, Haber Analizi, Siyasal İletişim, Avrupa Birliği
Yelda Yücel İşletme Fakültesi Uluslararası ticaret ve ödemeler dengesi, makroiktisat, toplumsal cinsiyet ekonomisi, işgücü piyasaları ve politikaları, iktisat tarihi, ekonomik krizler büyük depresyon
Yusuf Yüksekdağ İletişim Fakültesi Akıllı şehir, etik, mobil uygulamalar, metalaştırma, sosyal adalet, şehir
Arus Yumul Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kimlik, kültür, beden
Ayten Zara Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Aile psikolojisi, kışılik psikolojisi, sosyal psikiyatri ve toplum ruh sağlığı