Uluslararası Öğrenci Danışmanlık Ofisi

Amaçları

Üniversitemizin stratejik planı, misyonu ve vizyonu çerçevesinde Uluslararası Öğrenci Danışmanlık Ofisi, BİLGİ’nin uluslararası diploma öğrencilerine destek sağlamak, eğitim sürecini kolaylaştıran platformlar yaratmak, nitelikli eğitim/öğretim dönemi yaşamalarını, öğrenimlerini Üniversiteye içten memnuniyet ve bağlılık duyguları içerisinde tamamlamalarını ve ülkelerine aynı donanım ve duygularla birer gönüllü kültür elçileri olarak mezun olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ayrıca uluslararası öğrencilerin ayrıca, kültürel ve sosyal etkinliklere eşit erişim ve üniversite etkinliklerine katılım sağlayarak uluslararası öğrencilerin BİLGİ topluluğuna dahil edilmesidir.

Birim hedeflerimiz; Uluslararası öğrenciler olarak eğitim süreleri boyunca bireysel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özel bir şekilde rehberlik etmek, üniversitede idari ve akademik prosedürler ile Türkiye'deki yaşamlarıyla ilgili genel ve yasal prosedürleri ile öğrencilere destek olmak ve öğrencilerin BİLGİ öğrenci topluluğunun bütünleşik bir üyesi olarak kültürel deneyimlerini zenginleştirmek ve küresel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Birim öğrenme çıktılarımız; Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimiz belirlediğimiz hedefler ve bilgilendirmeler doğrultusunda, iç ve dış kurumsal prosedürlerini belirleyip uygulayabilecek, uluslararası bir öğrenci olarak üniversiteye entegre olmanın yollarını formüle edebilecek ve öğrenci olarak üniversitenin aktif bir üyesi olabilecektir.

Faaliyetleri

Uluslararası öğrencilerin okula kayıt işlemleri esnasında başlamak üzere ve daha sonraki dönemlerde aşağıdaki konularda destek verilmektedir.

  • Kayıt sonrası yeni öğrenciler için her dönem başında oryantasyon düzenlemek,

  • Öğrencilerin ders kaydı işlemlerine yardımcı olmak,

  • İkamet işlemleri ile ilgili bilgi vermek, yardımcı olmak,

  • Sağlık Sigortası hakkında öğrencilere bilgi vermek ve almalarını sağlamak,

  • Sosyal Medya ve e-mail üzerinden öğrencilere çeşitli etkinlikleri duyurmak, ve diğer ilgili soruları cevaplamak üzere danışmanlık hizmeti vermek,

  • Öğrencilerin iç usullere alışmalarını sağlayacak açıklayıcı görsel materyaller ile zenginleştirilmiş kılavuz belgeleri hazırlamak ve her yıl güncellemek,

  • Sosyal Etkinlikler düzenlemek, başta olmak üzere kültürel farklarla başa çıkmak için yapılan semineri gerçekleştirmek.

Bize Ulaşın

Email: advising@bilgi.edu.tr | Instagram: @bilgiadvising | Facebook: BİLGİ International Student Advising Office