Hakkında

Tarihçe

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla, üniversite yaşamında yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. İstanbul’daki 4 ana kampüsüyle öğrencilerine ve Türkiye’deki akademik hayatı katkı sağlayan BİLGİ, üniversite eğitimine kazandırdığı yeniliklerle tüm dünyada tanınan bir eğitim kurumu haline geldi.

devamı >

Rektörlük

İyi ve köklü bir üniversite olmak için 1996 yılında yola çıktığımızda, çok uzun bir sürecin bizleri beklediğini biliyorduk. Bu uzun sürecin, hiç bitmeyecek bir kültüre dönüşmesi için tüm isteğimizi, becerimizi ve umutlarımızı ortaya koyduk. Bu zeminde buluşan seçkin bilim insanları ve eğitimciler sayesinde ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olduk.

devamı >

Kurumsal İlkeler

BİLGİ, çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin üniversite ve toplum hayatındaki önemine inanır. Akademik özgürlük ve sorumluluk bilinciyle, evrensel hak ve özgürlüklere, hukuka ve etik ilkelere uygun hareket etmeyi ilke edinen BİLGİ, tüm ilişkilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser. Her anlamda uluslararasılığa açık bir kurum olan BİLGİ, programlarında uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır.

devamı >

Laureate

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006 yılında eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve Türkiye'de dünya ile rekabet edebilecek bir üniversitenin olması hedefleriyle dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından Laureate International Universities ile işbirliğine gitti ve 70’e yakın kurumda 1 milyonun üzerinde öğrenci nüfusu olan bu global ağın bir parçası oldu.

devamı >