Kazanımlar/Değerlendirmeler

Kalite ve Akreditasyon 

QS Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Derecelendirmesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyanın saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in, 2015 yılı “Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Sıralaması”nda en iyi 140 üniversite arasında yer aldı. Sıralamaya göre BİLGİ, Türkiye’nin en iyi 4 vakıf üniversitesi arasında.

Sosyal sorumluluk alanında ise beş yıldıza layık görüldü.


Değerlendirmeler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Topluma Hizmet Değerlendirme Araştırması

Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Dış Değerlendirmesi

BİLGİ Sosyal Kuluçka Merkezi Dış Değerlendirmesi

Civil Society Studies Center, Civil Society Exchange Program, Final External Evaluation Report

Çocuk Çalışmaları Birimi, Söz Küçüğün Kutu Oyunu Yaygınlaştırma Süreci Etki Analizi Raporu