Topluma Hizmet Politikası

İstanbul Bilgi Üniversitesi topluma hizmet politikası; insan hak ve özgürlüklerinden herkesin tam ve eşit şekilde yararlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal içerme, farklılıklara saygı ve sürdürülebilir gelişme ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. BİLGİ’de topluma hizmet; kırılgan grupların güçlendirilmesini, sosyal sorunlara ilişkin farkındalığın arttırılmasını ve sivil toplum, kamu sektörü ve özel sektörün bu alanlardaki kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan araştırma, proje, seminer, çalıştay, ders, konferans, eğitim ve yaz okulları gibi faaliyetler aracılığıyla gerçekleştirilir. BİLGİ, tüm sosyal sorunların tartışılabileceği, güvenli bir alan sağlar.

Araştırma ve Projeler Yoluyla Topluma Hizmet

Sosyal sorunlara ilişkin derin bir anlayışa sahip olmaksızın topluma hizmete ilişkin çabaların başarısız olacağının bilinciyle, disiplinlerarası araştırmalar topluma hizmetin temelinde yer alır. Araştırma ve projelerin azami ölçüde güncel ve etkili olmasını sağlamak amacıyla, yenilikçi yöntemler kullanılarak, her aşamada ilgili taraflara danışılır. Araştırma ve projeler; dezavantajlı ve kırılgan gruplara öncelik vererek, bu kırılganlığın nedenlerini ortaya çıkartmayı ve sivil toplum, kamu sektörü ve özel sektör arasında ortaklıklar kurmak suretiyle bu grupları güçlendirmeyi amaçlar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın güçlü desteği, araştırmaların yaygınlaştırılmasını sağlar.

Topluma Hizmete Öğrenci Katılımı

BİLGİ’de öğrenim 'non scholae, sed vitae discimus' (okul için değil, yaşam için öğrenmeliyiz) ilkesine dayanır. Öğrencilerin topluma hizmet faaliyetlerine katılımı, bu ilkenin yaşama geçmesinin etkili araçlarından biri olarak görülür. BİLGİ’deki akademik programlar; dersler ve diğer araçlarla öğrencilerin topluma hizmet faaliyetlerine katılımını teşvik ederek, onların sorun çözme yetkinliklerinin güçlenmesine ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sunar. Öğrencilerin aktif yurttaşlık, sorumluluk, liderlik ve işbirliğini deneyimlediği öğrenci kulüpleri, bu çabanın en önemli unsurlarındandır.

Sivil Toplumla İşbirlikleri ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

Çoğulcu demokrasinin kilit unsurlarından biri olan sivil toplum örgütleri, BİLGİ’nin topluma hizmet çabalarının en önemli ortaklarıdır. BİLGİ sivil toplumun bilgi ve uzmanlığına değer verir ve onları toplumsal değişimin öznesi olarak kabul eder. Sürekli gelişen bir sivil toplumun, demokrasinin güçlenmesinin temel koşullarından olduğundan hareketle, sivil toplumun kapasitesinin güçlendirilmesi, BİLGİ’nin topluma hizmet faaliyetlerinin ana amaçlarından biri olmaya devam edecektir. BİLGİ; sivil toplum örgütleriyle, kamu sektörü ve özel sektörün bir araya geldiği bir merkez olmayı da sürdürecektir.

Kamu Sektörü ve Özel Sektör ile İşbirlikleri

BİLGİ; kamu sektörü ile yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen ortaklıkların, topluma hizmet çabalarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki öneminin farkındadır. BİLGİ; sivil toplum ve kamu sektörünün eşit şekilde yer alabildiğini bir zemin sağlayarak, bu sektörler arasında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşmesini ve sivil toplum ile kamu sektörü arasında işbirlikleri gelişmesini kolaylaştırır. BİLGİ; özel sektörün sosyal sorumluluğuna ilişkin bilincinin artmasını, diyalog olanaklarının artması ve özel sektörü de içeren ortaklıklar kurulması için bir fırsat olarak değerlendirir.

Açık Kampüs ve Kaynaklara Erişim

Üniversiteleri yaşamın zenginleştiği ortak mekanlar olarak gören BİLGİ, açık kampüs politikası ile, fikir ve deneyimlerin özgürce paylaşıldığı bir mekan sağlar. BİLGİ, tüm kampüslerindeki kütüphanelerinin kapılarını açarak, bilgi dünyasına da erişim sağlar.