Bilimsel Araştırma Teşvik

Bilimsel Araştırma Teşvik

Genel Bilgi

Üniversitemizde bilimsel yayın kalitesinin ve sayısının artırılması, yapılan araştırmaların yaygınlaştırılması, doktor öğretim üyelerinin araştırmaya özendirilmesi gibi amaçlarla Mütevelli Heyetimizin tahsis ettiği çeşitli bütçe ve fonlar ile desteklenen ve Rektörlük tarafından yürütülen kapsamlı bir teşvik sistemi bulunmaktadır. Bu farklı bilimsel teşvik yöntemleri aşağıda sunulmaktadır:

Bilimsel Teşvik Ödülü ve Bireysel Araştırma Fonu Yönergesi

Bu yönerge kapsamında yapılan yayınlar için araştırmacının bireysel hesabına nakit ödül, hem de bireysel araştırma fonu verilir. Derginin/yayınevinin uluslararası derecelendirme sistemlerindeki sıralamasına ve yazar sayısına göre değişen oranlarda verilen teşvikler, aşağıdaki kategorilerde sunulur:

  1. Makale:
    1. SSCI, SCI-Expanded, AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler (Web of Science Clarivate Analytics Q1-Q2-Q3-Q4 derecelendirmesine göre).
    2. SCOPUS tarafından taranan ve SNIP değeri 0.5 ve üzeri olan dergilerde yayınlanan makaleler.
    3. Hukuk alanında yönerge ekinde yer alan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler;
  2. Kitap: Üniversite Yönetim Kurulu Yayınevi Tasnif Listesi’nde yer alan yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplar, kitap bölümleri ve kitap editörlükleri;
  3. Patent: Tescil edilmiş ulusal patent Q3 düzeyinde makale karşılığı, uluslararası patent Q1 düzeyinde makale karşılığı ödül alır.

Bu yönergedeki teşviklerden tüm öğretim elemanlarının yanısıra, doktora öğrencileri, Emeritus kadrosundaki profesörler ve idari kadrodaki personelimiz faydalanabilmektedir.

Yeni Atanan Doktor Öğretim Üyeleri

Üniversitemizin asgari atama puan şartlarını karşılayarak ilk defa atanan doktor öğretim üyelerine bireysel araştırma fonu tahsis edilir. Bu fon, Q1 seviyesinde tek yazarlı bir makalenin teşvik ödülüne eşit miktardadır. Böylece, yeni atanan bir doktor öğretim üyesi, yeni yayınlar için başlangıç fonuna sahip olurken, konferans katılımları ve doçentlik hazırlığı kapsamındaki faaliyetlerini de kendi fonundan yararlanarak gerçekleştirebilmektedir.

Öğretim Üyeleri Konferans Desteği

Bireysel araştırma fonu bulunmayan öğretim üyelerine Rektörlük tarafından yurt dışı bilimsel etkinliklere katılma desteği sağlanmaktadır. Bilimsel Teşvik Ödülü ve Bireysel Araştırma Fonu Yönergesi kapsamında bir yayına dönüşme potansiyeli görülen başvurulara öncelik tanınmaktadır.

Proofreading (Bilimsel Yayın Düzeltme ve Editörlük) Desteği

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından İngilizce yayınlar için sağlanan proofreading hizmetinden tüm öğretim elemanlarımız yılda bir kez olmak üzere faydalanabilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğretim elemanları proofreading@bilgi.edu.tr adresine başvurabilmektedir. Bu destek, Bilimsel Teşvik Ödülü ve Bireysel Araştırma Fonu Yönergesi kapsamında olan yayınları hedefleyen başvurulara verilmektedir.