Yaz Okulları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında açılan Yaz Okulu'nda, lisans, önlisans ve lisansüstü dersleri verilmektedir.

2023-2024 Akademik Yılı’nda Yaz Okulu dersleri ve ara sınavlar ile final sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

Yaz Okulu’nda açılan derslerin kredileri yarıyıldaki kredileriyle aynıdır. Bununla birlikte, yapılan haftalık ders saati yarıyıldakinin iki katıdır. Yaz Okulu’nda açılacak derslere fakülte yönetim kurulları tarafından karar verilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından öğrenciler de Yaz Okulu için başvurabilir.