Sağlık Bilimleri Fakültesi

Aday öğrenciler: Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurup ekibimizden ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

haberler, duyurular

etkinlikler

fakülte hakkında

Günümüzde sağlıkla ilgili bilginin, teknolojinin, sağlık bilincinin, okuryazarlığının ve sağlık alanında uzmanlık alanlarının artmasına paralel olarak, ortaya çıkan gereksinimleri karşılamaya yönelik yeni sağlık alanları oluşmuş ve yükseköğrenim kurumları da bu insan gücünü yetiştirecek bölümleri kurmuşlardır. Sağlık Bilimleri Fakülteleri, sağlık alanında var olan veya işgücü tanımları yeniden şekillenen kadrolara destek veren ve en fazla talep alan yükseköğrenim kurumlarından biridir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin en genç fakültesi olarak açılan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin temel amacı; BİLGİ’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda, değer ve ilkelerini benimseyen, kurumsal öğrenme çıktıları ile donanmış, etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir.

BİLGİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, ülkemizin sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi olacak çağdaş bir fakülte olma amacı çerçevesinde; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Perfüzyon, Sağlık Yönetimi bölümlerini içermektedir.

Öğrencilerimiz, yaşam boyu öğrenme hedefi doğrultusunda, öğrenci merkezli eğitim-öğretim felsefesi ile teorik eğitimin yanı sıra sağlık ve ilgili sektörlerde uygulama yaparak, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklediğimiz güçlü akademik kadromuz ve tüm idari personelimiz ile saygın bir ortamda yetişmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yirmi yılı aşkın deneyimleri ile oluşturduğu zengin kültürel ve sanatsal etkinliklerden de öğrencilerimiz yararlanmakta, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte, spor şenlikleri ve öğrenci topluluklarında aktif yer almaktadır.