Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri, öğrencilerin Üniversiteye kayıt olmalarından mezuniyetlerine kadarki süreçte tüm akademik ve idari konularda bilgilendirilmelerinden sorumludur. Öğrenimleri süresince öğrencilerin gereksinimlerini karşılamakta yol gösterici olan öğrenci danışmanları, aynı zamanda idari ve akademik kadro arasındaki iletişimde de yardımcı olur ve ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışır.