Emeritus Profesörlerimiz

Üniversite eğitimi, ilk çağlardan beri geçirdiği çok önemli devinime ve gelişmelere rağmen, önemli ilkelerini hala muhafaza etmektedir. Bunların birincisi, “evrensel” olması, evrensel değerlerle donanmış, araştırmalarının gerçeklere uzanmak arzusu taşıması olarak nitelendirilebilir. İkincisi ise, hangi bilim dalı olursa olsun, üniversitede araştırmanın ve eğitimin, bir “usta-çırak” ilişkisi içinde gerçekleşmesidir.

Bu anlamda, “usta” eğitmenleri, bir üniversitenin en değerli birikimini oluştururlar. BİLGİ olarak, genç bir üniversite olmanın getirdiği heyecan ve duyarlılığı daima hissettik. Bizlerin Türkiye’nin entelektüel haritasında önemli bir yer edinmemizi sağlayan kıdemli profesörlerimizle gurur duyduk. Daha da önemlisi, onların birikimlerinin bir “hazine” düzeyine ulaştıkları, en olgun dönemlerinde emekli olarak araştırma, eğitme ve tartışma ortamlarından ayrılmalarını eksiklik olarak gördük.

Emeritus Profesörlük unvanı, emeklilik yaşına gelmiş ancak bilgisi, birikimi, uluslararası saygınlığı ve ilişkileriyle daha çok uzun yıllar hem akademisyen, hem de öğrencilere yol göstermesi bir kazanım olacak hocalarımıza tevdi edilen bir statüdür. Böylelikle, kıdemli bir profesörün ders yükü ile kısıtlanmaksızın, akademik yaşamlarını üniversitede sürdürmeleri, genç akademisyenler ve öğrencilerle daima birlikte olmaları, ofislerini muhafaza etmeleri, birikimleriyle üniversitenin gelişimine ışık tutmayı sürdürmeleri hedeflenmiştir.

Emeritus Profesörlerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, katkılarıyla da BİLGİ’nin evrensel düzeyde iyi eğitim verme geleneğini güçlendirmektedirler. 

Emeritus Profesörler

Emeritus Törenleri

2010 - Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan ve Prof. Dr. Mete Tunçay 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi, ekonomi, hukuk ve tarih alanlarında, pek çok sosyal bilimler öğrencisi ve öğretim üyesi yetiştiren, destekleyen ve bilimsel üretime büyük katkıları olan Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan ve Prof. Dr. Mete Tunçay’a olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” unvanı ile sundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluş aşamasında da görev alan üç değerli bilim insanı, Emeritus Profesör unvanlarını, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 14. kuruluş yıldönümü olan 7 Haziran 2010 Pazartesi günü, akademi dünyası ve yetiştirdikleri öğrencilerin de bir araya geldiği törenle aldılar.

2014 – Prof. Dr. Haluk Şahin

İstanbul Bilgi Üniversitesi, iletişim alanında öğrenci ve öğretim üyesi yetiştiren, destekleyen ve bilimsel üretime büyük katkı sunan öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Şahin’e olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” unvanı ile sundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren İletişim Fakültesi kadrosunda olan Prof. Dr. Haluk Şahin, Emeritus Profesör unvanını, fakültede düzenlenen törenle aldı.

6 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen törene İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu ile Haluk Şahin’in medya ve akademi dünyasından dostları, öğrencileri, çalışma arkadaşları katıldı.

2015- Prof. Dr. İlter Turan

İstanbul Bilgi Üniversitesi, meslek hayatı boyunca uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında sayısız öğrenci ve akademisyen yetiştirmiş, pek çok bilimsel çalışmaya imza atmış ve 1998-2001 yılları arasında üniversitenin rektörlüğünü yapmış akademisyen Prof. Dr. İlter Turan’a olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” unvanı ile sundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 19 Mart 2015'te düzenlenen törenle, Prof. Dr. İlter Turan’a unvanı takdim edildi. Törene İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, Rektör Prof. Dr. Remzi Sanver, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Uğur ile İlter Turan’ın akademi ve medya dünyasından dostları, öğrencileri ve çalışma arkadaşları katıldı.

Tören sonunda, öğrencileri ve akademisyen arkadaşlarının makalelerinden oluşan “Siyasetin Bilimi - İlter Turan’a Armağan” kitabı, Prof. Dr. İlter Turan’a takdim edildi. BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün çabalarıyla hazırlanan ve çalışma arkadaşları Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci, Yrd. Doç.Dr. Boğaç Erozan ve Prof.Dr. Nihal İncioğlu tarafından derlenen kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı.

2017 - Prof. Dr. Suraiya Faroqhi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, tarih alanındaki önemli katkılarıyla tanınan, bu alanda öğrenci ve öğretim üyeleri yetiştiren Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’ye olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” ünvanı ile sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 27 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen törenle Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’ye unvanı takdim edildi. Törene İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülhan Balsoy, akademi dünyasından dostları, öğrencileri ve çalışma arkadaşları katıldı.

2018 - Prof. Dr. Alan Duben / Prof. Dr. Diane Sunar

İstanbul Bilgi Üniversitesi, sosyal bilimler alanına önemli katkılarıyla tanınan, bu alanda öğrenci ve öğretim üyeleri yetiştiren Prof. Dr. Alan Duben ve Prof. Dr. Diane Sunar’a olan minnetini, “Emeritus Profesörlük” unvanı ile sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 7 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen törenle iki akademisyene unvanları takdim edildi. Törene BİLGİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koray Akay, BİLGİ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, BİLGİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Emeritus Prof. Dr. İlter Turan ve Emeritus Prof. Dr. Mete Tunçay’ın yanı sıra akademi dünyasından dostları, öğrencileri ve çalışma arkadaşları katıldı.