Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Aday öğrenciler: Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurup ekibimizden ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

haberler, duyurular

etkinlikler

fakülte hakkında

Uygulamalı Bilimler Fakültesi BİLGİ idari çatısına en son katılan akademik birimimizdir. 2022 yılında hâlihazırda üniversitemizin güçlü olduğu disiplinleri bünyesinde barındıran dört yüksekokulunun birleşmesi ile kurulmuş olup köklü bir uygulamalı bilim geleneğini artık fakülte çatısı altında yürütmektedir. Uygulamalı Bilimler Fakültemiz şemsiyesi altında Lojistik Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Spor Yöneticiliği ile Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri aktif olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Fakültemiz, yapısında bulunan disiplin alanlarında bölgenin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak nitelikli eleman yetiştirme ve ilgili bilim alanlarına katkı sağlayan bilimsel araştırmalar yapmada uluslararası düzeyde rekabetçi fakültelerden birisi olma vizyonuyla hareket etmektedir. Bu doğrultuda yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip olmayı; sektörde tercih edilen mezunlar yetiştirmeyi, yetiştirdiği mezunlar ve yaptığı bilimsel araştırmalarla ilgili sektörlere yön vermeyi; bölge ve ülke ekonomisinin itici gücü olmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimizin akademik, profesyonel ve bireysel gelişimlerini eğitim süreçlerinin her aşamasında destekliyoruz. Onların hızla değişen günümüz dünyasına uyum sağlayabilecek, güncel ve uluslararası yetkinliklerle sahip, iletişim ve çözüm üretme becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen bireyler olarak mezun olmaları öncelikli hedeflerimizdendir.