İletişim Fakültesi

Aday öğrenciler: Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurup ekibimizden ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

haberler, duyurular

etkinlikler

fakülte hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi kurulduğu günden beri değişime öncülük etmekte ve alana yön vermektedir. Geleneksel modellerin yerini disiplinler-üstü, kolektif çalışma odaklı sistemlerin aldığı, sosyal etkinin, teknoloji okuryazarlığının, veri analizinin ve rekaberliğin yükselişte olduğu bu çağda, iletişimden tasarıma, yönetimden sanata uzanan bir yelpazede öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bu amaçla, üniversite ve sektör etkileşimini önceliklendiren ekosistem yaklaşımının yanı sıra gelecek temelli, bütüncül bir bakış açısını benimsiyoruz. Müfredatımızda, öğrencilerimize uzmanlaşacakları alana ilişkin teorik ve pratik bilgi ötesinde, eleştirel düşünme, yaratıcılık, küresel farkındalık, esneklik ve uyum sağlama gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirebilecekleri açılımlar sunuyoruz. Bu çerçevede, öğrencilerimizi sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen projelere ve çalışmalara dâhil olmaya teşvik ederek iletişimin hak temelli, eşit ve adil bir dünya yaratımı için en güçlü araçlardan biri olduğunu deneyimlemelerini sağlıyoruz.