Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi

Hakkında

BİLGİ Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitede gerçekleşen bilimsel araştırmaların artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, öğrenci ve akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi hedefleriyle Rektörlüğe bağlı olarak 2021 yılında kurulmuştur. Ofis, üniversite bünyesinde üretilen bilimsel bilginin ve teknolojilerin katma değer yaratacak ürün ve hizmetlere dönüştürülerek topluma ulaştırılmasına destek olmakta ve sosyal fayda yaratmayı amaçlamaktadır.