Hukuk Fakültesi

Aday öğrenciler: Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurup ekibimizden ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

haberler, duyurular

etkinlikler

fakülte hakkında

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır; ve bu, bugün de tüm dünyada sürdürülür.

Fakat öte yandan, 20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte belirginlik kazanan ve 21. yüzyıla uzanan küreselleşme olgusu, ulus devlet ve ulusal hukuk anlayışı üzerinde her konuda büyük bir etki yarattığı kadar, hukuk eğitiminin tasarımını da yeniden gözden geçirmeyi gerektirdi. Bu bağlamda, örneğin her hukuki sorunun uluslararası bir cephesi olabileceği gibi, bir ülkede doğup diğer ülkelere uzanan ve onların hukuk düzenlerini etkileyebilecek nitelikte hukuki nitelikte sorunlarla karşılaşılması mümkündür.

Özellikle iş dünyası ve ekonomik sahada, üretim ya da hizmet sürecinin (“değer zinciri”) ulusal sınırların ötesinde bir kapsayıcılığa sahip olması ve bunun doğurduğu ilişkilerin hukuku, anılan olguya bir örnek oluşturur. Keza, insanın haklarına dair hukuki standartların belirlenmesi konusunda da, devletlerce, evrensel hukuki ölçülere saygı gösterme ve riayet etme mekanizmalarının sayısının artması, bu defa hak temelli küresel bir düzene işaret eder.        Bir hukuk eğitimi, her ülkede olduğu gibi, elbette öncelikle ulusal hukukun ve buna ilişkin uygulamanın öğretilmesini hedefler fakat ulusal hukukun, etkileşim içinde bulunduğu uluslararası zemindeki hukuk ilişkilerinin esaslı olarak incelenmesi de bu kapsama dahil edilmek zorundadır.