Hukuk Fakültesi

Aday öğrenciler: Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurup ekibimizden ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

haberler, duyurular

etkinlikler

fakülte hakkında

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Bu nedenle, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku gibi geleneksel olarak hukuk öğretiminin temel derslerine tüm Hukuk Fakültesi müfredat programında yer verilir. Bu durum tüm dünyada mesleki de bir zorunluluktur.

Öte yandan, sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel, vb. ortaya çıkan yeni hukuki düzenleme alanları da hukuk eğitiminin bir parçası olmalıdır. Nitekim 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek hızlanan ekonomi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler hukuk eğitiminde başka alanların da önem kazanmasına neden olmuştur. Bu nedenle BİLGİ Hukuk Fakültesinin müfredatında Rekabet Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku gibi birçok seçmeli ya da zorunlu derse de yer verilmiştir. Bu derslerin önemli bir kısmı İngilizce sunulmaktadır.