Hukuk Fakültesi

Aday öğrenciler: Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurup ekibimizden ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

haberler, duyurular

etkinlikler

fakülte hakkında

İçinde bulunduğumuz iklim krizi ve beraberinde getirdiği felaketler insan olarak doğa ile olan ilişkilerimizi gözden geçirmemizin gerekli olduğunu bizlere acı biçimde hatırlatıyor. Teknoloji, tüm hayatımızı ve ilişki biçimlerimizi derin biçimde etkiliyor. Bireyler olarak iletişim biçimimiz, kişilik değerlerimiz üzerindeki tasarruflarımız, çalışma ilişkilerimiz hızla değişiyor. Teknoloji ile adeta paralel bir evren yaratılarak (metaverse) bu evrendeki ilişkiler şekillendiriliyor. Uzun erimli sonuçlarını bilmeksizin hayranlık içinde teknolojinin olanaklarından yararlandığımız bugünlerde, bireysel hak ve özgürlüklerimizin ne şekilde güvence altına alınacağı önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Giderek daha da teknikleşen normatif düzen ve bunun uygulama sorunları ile birey ve toplum olarak hukuktan beklentilerimiz arasındaki boşluk, hukuk üzerinde çok dikkatli biçimde düşünmemiz gereken bir döneme işaret ediyor.