Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirlikleri ile üniversite bünyesinde üretilen bilimsel bilginin ve geliştirilen teknolojilerin katma değer yaratacak ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini ve üniversite ile sanayi arasında teknoloji transferinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliği süreci Projeler Ofisi tarafından yürütülmektedir. Projeler Ofisi, sanayinin AR-GE ihtiyaçları doğrultusunda öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre sözleşmeli projelerde danışman olarak yer almalarına ve bu projelerin yürütülme süreçlerine destek verir.