Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı

2003 yılından bu yana önce STK Eğitim ve Araştırma Birimi, daha sonra Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde yayınlar, sertifika programları ve saha çalışmalarıyla bu ihtiyaca yanıt vermeye çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014-2015 öğretim yılından itibaren Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı’yla STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda yüksek lisans programı tezli ve tezsiz/projeli olarak iki şekilde kurgulanmıştır. Program kapsamında öğrenciler Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi veya Sivil Toplum Çalışmaları yoğunlaşma alanlarından birisine yönelebilirler.

Daha detaylı bilgi için tıklayın.