Fahri Doktora Unvanları

BİLGİ, insanlığa, bilim, felsefe, düşünce, kültür ve sanat alanlarındaki eser veya çalışmaları ile eşine az rastlanır nitelikte katkıda bulunmuş, ülke ve dünya barışına yönelik istisnai çabaları olmuş, çalışmaları ile insan hakları ve demokrasinin yaygınlaşmasına öncülük etmiş kişilere, Akademik Kurul önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile fahri doktor unvanları vermektedir.