Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un projesi TÜBİTAK 2519-COST Çalışma Grubu Destek Programı kapsamında destek aldı

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un “Çocuklar için Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi’nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları” başlıklı projesi, TÜBİTAK 2519-COST Çalışma Grubu Destek Programı kapsamında 36 ay süre boyunca 792,900 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında randomize kontrollü bir çalışmada çocuklar için zihinselleştirmeye dayalı terapinin etkililiği ve değişim mekanizmaları dünyada ilk defa araştırılacak. Okul çağındaki çocukların yaşadıkları kaygı, depresyon ve davranış sorunları gibi sıkıntılara karşı geliştirilmiş transdiagnostik bir psikoterapi olan bu tedavi, bağlanma güvenliğini, aile içi etkili iletişimi, duygu düzenleme yetisini ve psikolojik sağlamlığı aynı anda güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Proje kapsamında Çocuklar için Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi'nin çocukların yaşadığı psikolojik sorunlar üzerindeki koruyucu etkileri belirlenecek. Böylece çocuklarla uygulanan psikoterapi müdahaleleri kanıta dayalı verilerle iyileştirilebilecek ve yaygınlaştırılabilecek.

Projede BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Harma, Utrecht Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Albert Ali Salah araştırmacı olarak ve Anna Freud National Centre for Children and Families’den Prof. Dr. Nick Midgley danışman olarak görev alacak.