Türkiye için İklim Değişikliği Hukuku: 2012 ve Sonrası Çalıştayı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 31 Ekim 2011
Saat: 10:00-17:00
Yer: Kuştepe Kampüsü, BS

İklim Değişikliği ve Hukuk Çalıştayı

İklim değişikliği sorunu bütün dünyada tartışılan öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Bu sorun son yıllarda ülkemizde de tartışılmaya başlanmıştır. Ancak, olayın hukuki boyutu maalesef ihmal edilmiş ve gereken önem verilmemiştir. 2012 sonrası ise Türkiye ve diğer ülkelerin izleyecekleri politikalar belirsizliğini korumaktadır.

Bu nedenle, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNDP ve MDG Achievement Fund ile birlikte "İklim Değişikliği ve Hukuk Çalıştayı" düzenlenecektir. Etkinliğin dili İngilizce'dir; simültane çeviri yapılacaktır.