Türkiye'de ve Avrupa'da Modernleşme

güncelleme: yayınlama:

Genel olarak modernlik, modernleşme, modernite kavramlarının tarihsel süreç içerisinde hangi politik alana tekabül ettiği; modernite-ideoloji ilişkisini kendi tarihselliği ve günümüz kavrayışıyla nasıl anlamlandırmamız gerektiğinin tartışılacağı toplantıda, aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:

- Siyasal gelişme ve modernleşme arasında bir ilişki var mıdır?
- Modern ve geleneksel olan ayrımının temelinde ne vardır?
- Modernleşmenin kendisi sorunlu bir kavram mıdır?
- Türk modernleşmesi olarak Kemalizm neye-nereye tekabül eder?