Erkekler Çocuk mu Doğursun?

güncelleme: yayınlama:

Mor Sertifika Programı: Lise Öğretmenleriyle Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Çalışmaları

Tarih: 20 Mart 2012, Salı
Saat: 17:00-18:30
Yer: Santral Kampüsü, E3-215
Konuşmacılar: Hülya Adak (Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü, Mor Sertifika Programı Akademik Direktörü)
Ayşe Yüksel (Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu Koordinatörü)

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Bu sunumda, Sabancı Üniversitesi tarafından dört yıldır yürütülen Mor Sertifika Programı deneyimi paylaşılarak, bu süreçte lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet kavramı ve cinsiyet ayrımcılığına yaklaşımları yanı sıra yetişkinlerle toplumsal cinsiyet farkındalığını arttıracak eğitim programlarının hem uygulayıcı hem de katılımcı boyutunda kazandırdıkları tartışılacaktır.

Sabancı Üniversitesi, lise öğretmenleri arasında toplumsal cinsiyet farkındalığının artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan “Mor Sertifika Programı”nı 2007-2010 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve UNDP işbirliği ile başarıyla yürütmüştü. Bir hafta boyunca Trabzon, Van, İzmir, Nevşehir, Kars ve Urfa’dan katılan lise öğretmenleriyle “Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet”, “Medyada Toplumsal Cinsiyet”, “Matematik ve Fen Bilimlerinde Kadının Yeri”, “Lise Rehberliği ve Toplumsal Cinsiyet” ve “Eğitim Mekânlarında Cinsel Taciz” gibi çeşitli modüller aracılığıyla kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet ayrımcılığı sorgulanmıştı.