Kentsel Karşı-la(ş)malar: BİLGİ Mimarlık Sergi Açılışı ve Yuvarlak Masa Toplantısı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 26 Haziran 2012, Salı
Saat: 17:30-19:30
Yer: Santral Kampüsü, E3

 

Kentsel Karşı-la(ş)malar: İstanbul ve Mega Organizasyonlar:

İstanbul’un 2020 Yaz Olimpiyatları için adaylığı ‘kentsel dönüşüm’ tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Enformel (informal) kent ile son derece formel yapılar olan dev organizasyonların (mega events) karşı-la(ş)malarının tetiklediği dönüşümler.

İlk bakışta, şehre küresel yatırımların akması için bir fırsat gibi düşünülebilecek bu organizasyonların, özellikle olimpiyatların yakın tarihine bir göz atıldığında, aksine kent için finansal bir tehdit olabileceği anlaşılıyor; en bilinen örnek 2004 Atina Yaz Olimpiyatları. Bir yandan da İstanbul gibi planlamanın bir tür post-rasyonalizasyona indirgendiği, dolayısıyla alt-yapı, açık alan inşası gibi kamusal yatırımların hep ertelendiği ve anlık pratik çözümlerin bir kentleşme geleneğine dönüştüğü enformel bir kent için Olimpiyat, bu alışkanlığı kırma yolunda bir umut olabilir mi sorusu zihinleri meşgul ediyor. Londra Olimpiyatları ile çokça gündeme gelen ‘olimpiyat mirası’ meselesi de başka bir fırsata göz kırpıyor: ideal bir menüyü gerçekleştirecek şekilde değil de şehrin spesifik durumlarına göre sürdürülebilir olimpik alanlar tasarlamak mümkün mü?

Bildik normatif Olimpiyat planlama süreçlerini, kusurlu olanla karşı-laşmayı zenginlik haline dönüştürecek şekilde tersine çevirsek: Talepkâr Olimpiyat, şehrin içinde keyfince bir yer beğeneceğine; uzunca bir süredir ihmal edilmiş kadim şehir, olimpiyatı bir telafi fırsatı olarak görse: Son elli yıldır bütün kentleşme enerjisini bir apartman denizi inşa etmeye harcamış İstanbul, Olimpiyatlar aracılığı ile aralara sızan kamusal alan ‘aşı’ları yapsa; modernleşmenin en bildik fırsatlarından biri olan kitelesel spor seferberliğini ıskalamış şehir, bu vesileyle şimdiye kadar görünmez kılmaya çalıştığı kent yoksullarına bir nebze de olsa yaşam kalitesi olanağı sunsa. Bu durumda, katı normlarla belirlenmiş olanla kusurluluğun karşı-la(ş)masını kolaylaştıracak mimari stratejiler gelecek gündeme: aşı, yama, teğel, aralara sızma...

 

Yuvarlak Masa Toplantısı Programı:
17:30
İstanbul: Aşk ve Nefret İlişkisi (Ayşe Çavdar)
İstanbul'un Kentsel Dönüşüm Alanları (Asuman Türkün)

18:30
İzmir Kıyı Düzenlemesi (Nevzat Sayın, Mehmet Kütükçüoğlu)

19:30
Sergi Açılışı ve Kokteyl

Etkinliğin Facebook sayfası: https://www.facebook.com/events/451166008241859/