Özgür Siyaset Atölyeleri: AB-Türkiye İlişkileri Seminerleri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Kasım / 22 Kasım 2014 
Saat: 10.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-301 (16 Kasım) / E2-109 (22 Kasım)

Konu başlıkları: 
Üyelik Sürecinde Demokrasi ve İnsan Hakları (16 Kasım 2014)
Kültür ve Kimlik Tam Üyeliğe Engel mi? (22  Kasım 2014)

Konuşmacı: Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Özgür Siyaset Atölyeleri kapsamındaki AB-Türkiye İlişkileri Seminerleri,  Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Program: 
10.00 - 12.30 Sunum
12.30 - 13.30 Ara
13.30 - 16.00 Tartışma

Son Başvuru Tarihi: 5 Kasım 2014 (Katılım sınırlı tutulacaktır.)

Başvuru:
Programa katılmak için başvuru formu: www.tuses.org.tr
Programla ilgili sorularınız için: tusesvakfi@gmail.com

TÜSES Özgür Siyaset Okulu kapsamında yıl boyunca farklı atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Seminerlere katılan herkese TÜSES tarafından katılım sertifikası verilecektir. Bu atölyeler hakkında www.tuses.org.tr adresinden ya da www.facebook.com/tuses.vkf?fref=ts facebook sayfasından bilgi alınabilir. Her seminer için web sayfasından o seminere özel başvuru formu doldurulmalıdır. Bu atölyelerin en az sekizine (8’ine) katılıp yıl sonundaki atölye çalışmasında sunum yapan katılımcılara ise, TÜSES Eğitim Sertifikası verilecektir.