Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 8: Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasında Fetret Devri

güncelleme: yayınlama:

Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasında Fetret Devri: Mey İçki Kararı 

Tarih: 8 Nisan 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı:  Av. Şahin Ardıyok, Ali Ilıcak (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortalığı)

Bir süredir hızlı tüketim ürünleri perakendeciliğinde faaliyet gösteren teşebbüslere tanınan muafiyetlerin geri alınmasıyla birlikte, birçok soruşturmayla tecrübe edilmiş olduğu üzere Rekabet Kurulu bu teşebbüslerin münhasırlığa yönelik uygulamalarını sık sık mercek altına almaktadır. Bunlardan bir diğeri ve belki de en çok ses getireni de, yakın zamanda alınan ve ilk kez soruşturmaya tabi tutulan Mey İçki’ye idari para cezası verilmesine karar verilen 12.06.2014 tarih ve 14-21/410-178 sayılı Kurul kararıdır.

Bu seminer dersinde, Rekabet Kurulu’nun daha önce benzer pazar gücüne sahip teşebbüslerin münhasırlık uygulamalarını Kanun’un 4. maddesi bakımından değerlendirmesine karşılık, Mey İçki’ye yönelik iddiaları 6. madde çerçevesinde ele aldığından ve bu farklılığın sebep ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerden bahsedilecektir.

Ek olarak, bu değerlendirmelerin Avrupa Birliği’ndeki mehaz uygulamaya kıyasen “hâkim durumun kötüye kullanılması” kavramını ve Rekabet Kurumu’nun hakim durumdaki teşebbüslerin dışlayıcı nitelikteki davranışlarına yönelik Kılavuz’unda münhasırlık ve indirim sistemleri hakkında yer verdiği unsurları ne ölçüde yansıttığı tartışılacaktır. Ders sırasında ayrıca, “pazar kapama” analizine yönelik hukuki ve iktisadi değerlendirmelere yer verilecek ve uygulamada etki analizinin önemi ile beraber bunun nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr