Osmanlı’ndan Cumhuriyet’e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 26 Haziran 2015
Saat: 14.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-209

Konuşmacılar: 
Ümit Kurt (Clark Üniversitesi)
Cemil Boyraz (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Güven Gürkan Öztan (İstanbul Üniversitesi)
Emre Can Dağlıoğlu (Clark Üniversitesi)


Şiddetin kolektif olarak örgütlenmesi ve isyan halen sosyal bilimlerin önemli inceleme odaklarından birini oluşturuyor. Bu panel, geçtiğimiz aylarda Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayımlanan "Kıyam ve Kıtâl : Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet" (editörler: Ümit Kurt ve Güney Çeğin), başlıklı derleme kitabı tartışmayı hedefliyor. Bu derleme kitap Osmanlı ve Türkiye tarihçiliğinin, isyan (kıyam) ile kitlesel katliamların (kıtâl) sarkaç gibi işlediği, mağduriyet ve maduniyet ilişkisinin iç içe girdiği tarihsel sekanslarına odaklanmakta. Paneldeki konuşmaların bir bölümü kitabın genelinde ortaya konan argümanlara ve farklı bölümlerin yan yana geldiklerinde ortaya çıkan resmin geneline odaklanacak. Konuşmaların bir diğer bölümü ise şiddetin devlet kuruluşundaki kurucu rolünü ve sembolik düzlemde şiddetin yeniden üretiliş pratiklerini ele alacak.