SEÇBİR Konuşmaları-53: Okul Temelli Cinsel Sağlık Eğitim Programı

güncelleme: yayınlama:

Sahadan Gözlemler ve Deneyimler

Tarih: 20 Nisan 2016, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Efsun Sertoğlu (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı)

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.

www.secbir.org

TAP Vakfı, 2002 yılından bu yana, okul rehberlik birimleri ile işbirliği halinde Cinsel Sağlık Eğitim Programı'nı uygulamaktadır. Program kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde sınıf çalışmaları, ebeveyn ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri ile psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik çalıştaylar gerçekleştirilmektedir. Bu sunumda, Cinsel Sağlık Eğitim Programı'nın kapsamı, içeriği, temel ilkeleri ile programın uygulama sürecinde yaşanan deneyimler paylaşılacaktır. 
 

Efsun Sertoğlu:
Efsun Sertoğlu, cinsel sağlık eğitmeni/danışmanı ve aktivisttir. Lisansını 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde tamamlayan Sertoğlu, cinsel gelişim, cinsel sağlık, cinsel eğitim, kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, cinsel şiddet konularında çalışmalar yürütmektedir. 2009 yılından bu yana, TAP Vakfı’nda okul temelli ‘Cinsel Sağlık Eğitim Programı’nın koordinatörlüğünü ve eğitimciliğini sürdürmekte; çocuklar, ergenler, gençler, ebeveynler, öğretmenler ve okul psikolojik danışmanları ile çalışmaktadır. Feminist ve LGBTİ örgütlerinin çalışmalarına da destek veren Sertoğlu, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) üyesidir.